REKLAMA
Tour de spółki

CD Projekt wprowadzi program motywacyjny dla pracowników

2020-07-28 11:20
publikacja
2020-07-28 11:20
CD Project

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o ustanowieniu programu motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Jednym z bazowych celów programu ma być osiągnięcie przez producenta gier łącznie co najmniej 8,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto do 2025 roku. Akcjonariusze spółki nie zgodzili się natomiast na emisję warrantów subskrypcyjnych niezbędnych do realizacji programu.

Walne zgromadzenie podjęło decyzję o wprowadzeniu w spółce programu motywacyjnego - w ramach rozliczenia programu, pracownikom mają zostać przyznane maksymalnie 4 mln akcji. Nie podjęta została natomiast uchwała, dotycząca emisji do 4 mln warrantów subskrypcyjnych wymiennych na nowe akcje, niezbędne do realizacji programu - emisja miała odbyć się z wyłączeniem prawa poboru, więc do jej uchwalenia konieczna była większość czterech piątych głosów. Za uchwałą głosowano z ok. 73 proc. akcji reprezentowanych na WZ.

Jak poinformował podczas walnego zgromadzenia prezes Adam Kiciński, spółka będzie dążyła do tego, by uchwała w sprawie emisji warrantów była głosowana w przyszłości po raz kolejny, w "usprawnionej" formie, tak by przekonać akcjonariuszy do jej podjęcia.

Według przyjętego programu motywacyjnego, osiągnięcie przez spółkę celów wynikowych ma warunkować w przyszłości przyznanie 80 proc. uprawnień do objęcia akcji w ramach programu. Pozostałe 20 proc. ma być zależne od kursu akcji CD Projektu.

Wariant bazowy - dający możliwość realizacji uprawnień do objęcia akcji po bazowej cenie - zakłada osiągnięcie przez spółkę sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) w wysokości nie mniejszej niż 6 mld zł w latach 2020-2023, 7 mld zł w latach 2020-2024 lub 8,3 mld zł w latach 2020-2025.

Wariant drugi, pozwalający na realizację uprawnień po cenie z dyskontem, zakłada wypracowanie sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) na poziomie minimum 6 mld zł w latach 2020-2022, 7 mld zł w latach 2020-2023, 8,3 mld zł w latach 2020-2024 lub 10 mld zł w latach 2020-2025.

Cel w postaci zmiany kursu akcji ma polegać na tym, że wycena akcji CD Projektu od końca 2019 roku do dnia weryfikacji programu ma być wyższa od zmiany indeksu WIG w tym okresie powiększonej o 100 pkt. proc.

Obecnie kapitał zakładowy spółki składa się z 96,12 mln walorów.

Wtorkowe walne zgromadzenie upoważniło również zarząd spółki do skupu maksymalnie 516,7 tys. akcji własnych za kwotę do 250 mln zł. Skup ma pozwolić na częściową realizację poprzedniego programu motywacyjnego. Akcje mają być nabywane w ramach transakcji na rynku regulowanym GPW lub transakcji pakietowych.

"Propozycje zawarte w uchwałach nr 20 i 21 mają na celu dostosowanie istniejącego programu motywacyjnego do obowiązującego stanu prawnego oraz zabezpieczenie rozliczeń podatkowych spółki i uczestników programu motywacyjnego. Ponadto proponowane zmiany w połączeniu z rozliczeniem do 10 proc. podlegających realizacji uprawnień programu motywacyjnego akcjami skupionymi z rynku mają przyczynić się do ograniczenia rozwodnienia akcji spółki oraz ułatwić osobom uprawnionym sfinansowanie nabycia akcji spółki w sposób umożliwiający im dołączenie do długoterminowego akcjonariatu spółki" - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Na koniec 2019 roku grupa CD Projekt zrealizowała cele wynikowe i rynkowe programu motywacyjnego na lata 2016-2021. W programie przyznano 5,535 mln uprawnień do objęcia akcji. Spółka może zrealizować program poprzez emisje akcji lub zaoferowanie osobom uprawnionym walorów kupionych w ramach skupu akcji własnych.

Akcjonariusze zdecydowali ponadto o przeznaczeniu zysku spółki za 2019 rok na kapitał zapasowy. Zysk wyniósł 172,83 mln zł.

kuc/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
tomaszektoma
Program motywacyjny skalkulowany na 1,66mld rocznie
przy obecniej kapitalizacji 38mld daje 4,3% czyli dywidendę na poziomie 2%

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki