REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.

2021-04-26 12:59
publikacja
2021-04-26 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_6_Wykaz_akcjonariuszy_2021_04_26_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_6_Voting_rights_2021_04_26_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 26.04.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu
wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2021 r., na którym to Zgromadzeniu było
wykonywanych 41.422.570 głosów z posiadanych akcji.

lp. Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na WZ z dnia 23 kwietnia 2021 roku)
Liczba posiadanych akcji
Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu
Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na WZ
Procentowy udział w liczbie głosów na WZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych)
1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,79% 6.461.425 15,60%
2. Euroclear Nominees Limited 40.316.174 86,05% 34.961.145 84,40%

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja, Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna:
art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 6 Wykaz akcjonariuszy 2021 04 26 PL.pdfRaport bieżący nr 6 Wykaz akcjonariuszy 2021 04 26 PL.pdf Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 26.04.2021
Current report no 6_Voting rights 2021 04 26 ENG.pdfCurrent report no 6_Voting rights 2021 04 26 ENG.pdf Current Report no. 6/2021 dated 26.04.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 6/2021 dated 26.04.2021


List of the shareholders possessing at least 5% of the votes on the
General Meeting


dated 23 April 2021.


Pursuant to Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the
Conditions Governing the


Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies dated 29 July


2005 the Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”)
hereby announce the list


of the shareholders who possessed at least 5% of the votes at the
General Meeting held on 23


April 2021 at which a total of 41,422,570 votes were cast.


No. Name of the


shareholder


(possessing more than


5% of votes on GM


dated 23 April 2021)


Total


number of


shares


held


Number of


shares held (as


a percentage


of the


Company’s


total voting


rights)


Number


of votes


cast on


the day


Number of


votes cast


(as a


percentage


of total


votes cast


at GM)


1. Atlas International


Holdings Limited


6,461,425 13.79% 6,461,425 15.60%


2. Euroclear Nominees


Limited


40,316,174 86.05% 34,961,145 84.40%


Further information, please contact:


Atlas Management Company Limited


Ziv Zviel Tel + 48 (0) 22 208 07 00


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel +44 (0) 1481 749360


Legal basis: Article 70 point 3 of Polish Act on Public Offering, the
Conditions Governing the


Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public
Companies dated 29 July


2005 (Dz. U. nr 184 poz. 1539 with amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Mark Chasey Director
2021-04-26 Andrew Fox Director
2021-04-26 Guy Indig Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki