4,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Atlanta Poland SA (ATP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_III_kw_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 197 685 186 442 46 021 44 172
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 443 3 460 1 267 820
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 864 2 477 1 132 587
IV. Zysk (strata) netto 3 856 1 865 898 442
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 211 -5 351 -2 610 -1 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 282 -223 -764 -53
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 835 5 559 1 824 1 317
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 658 -15 -1 550 -4
IX. Aktywa razem 169 229 141 067 39 344 32 685
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 456 68 150 21 495 15 790
XI. Zobowiązania długoterminowe 52 049 43 029 12 101 9 970
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 407 25 121 9 394 5 820
XIII. Kapitał własny 76 773 72 917 17 849 16 895
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 416 1 411
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,63 0,31 0,15 0,07
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,6 11,97 2,93 2,77
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie III kw 2018_2019.pdfsprawozdanie III kw 2018_2019.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.