REKLAMA

ASBISc: Powołanie Dyrektora Wykonawczego

2021-05-07 13:36
publikacja
2021-05-07 13:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Powołanie Dyrektora Wykonawczego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że Pani Julia Prihodko została powołana do Rady Dyrektorów jako Dyrektor Wykonawczy począwszy od dnia 7 maja 2021 r.

Julia Prihodko, urodzona w 1982 roku, posiada tytuł magistra psychologii. Julia Prihodko rozpoczęła karierę w ukraińskiej agencji rekrutacyjnej jako Kierownik Działu Rekrutacji. Następnie przez 2 lata pełniła funkcję Kierownika Działu HR w Towarzystwie Ubezpieczeń „NOVA” i Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Przez kolejnych 7 lat pracowała na stanowisku Kierownika Działu Personalnego w PJSC „Towarzystwo Ubezpieczeń Alfa Ubezpieczenia” (część europejskiego holdingu inwestycyjnego ABH Holdings S.A. (ABHH)). W maju 2015 r. Julia dołączyła do Spółki zajmując stanowisko Kierownika ds. HR w ASBIS Ukraina. W lutym 2019 r. awansowała na stanowisko Dyrektora ds. HR w ASBIS.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Julia Prihodko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Appointment of an Executive Director.


Legal Basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces that Mrs. Julia Prihodko has been appointed
to the Board of Directors as an Executive Director effective from May
7th, 2021.Julia Prihodko, born in 1982, holds a Masters (M.Sc.) in
Psychology. Julia Prihodko started her career in a Ukrainian recruiting
agency as a Recruiting Manager, held the position of Head of HR
Department at “NOVA” Insurance Company and Investment Consulting Center
for 2 years, and worked for PJSC "Insurance Company" Alfa Insurance"
(part of the European private investment holding company ABH Holdings
S.A. (ABHH)) for 7 years as Head of Human Resources Department. Julia
joined the Company in May 2015 as Human Relation Manager of ASBIS
Ukraine. She was promoted to the position of Chief Human Relations
Officer in February 2019.


According to the submitted statement, Mrs. Julia Prihodko does not run
any other business competitive to the Company; she is not involved in
any activities of a competitive company as a partner of a civil
partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock
company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board
member.


According to the submitted statement, her name does not appear in the
Insolvent Debtors Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki