REKLAMA

ASBISc: Nabycie akcji własnych

2020-04-02 07:52
publikacja
2020-04-02 07:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-02
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 15 lipca 2019 r. Spółka podczas sesji giełdowych w okresie od dnia 31 marca do 1 kwietnia 2020 r. dokonała nabycia łącznie 21.000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 2,86 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,038% kapitału zakładowego i daje 21.000 głosów (0,038%) na WZA.

Po powyższych transakcjach Spółka posiada łącznie 295.389 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,532% kapitału zakładowego i dających 295.389 głosów (0,532%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Purchase of own shares


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that to execute the Resolution no. 1 of the EGM
from July 15th, 2019, the Company during market sessions between 31st
March – 1st April 2020 purchased a total number of 21,000 own shares.


The average unit price of the purchase was PLN 2.86 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.038% of share capital and gives 21,000 votes
(0.038%) at the AGM.


After these transactions, the Company has a total of 295,389 own shares,
representing 0.532% of share capital and giving 295,389 votes 0.532% at
the General Meeting of Shareholders.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-02 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki