2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arcus SA (ARC)

Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko Energa-Operator S.A. z tytułu wykonania prac dodatkowych w związku z realizacją projektu AMI

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-12
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko Energa-Operator S.A. z tytułu wykonania prac dodatkowych w związku z realizacją projektu AMI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wniesieniu przez pełnomocnika procesowego Emitenta pozwu z dnia 11 kwietnia 2019 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy („Pozew") przeciwko Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku („Energa”), którym Emitent oraz T-matic Systems S.A. ("T-matic"), jako powodowie („Powodowie”), dochodzą od Energa na rzecz T-matic, względnie na rzecz Emitenta i T-matic, zapłaty kwoty 4.710.466,04 złotych (wraz z należnymi odsetkami ustawowymi), z tytułu wykonanych przez T-matic na rzecz Energa prac dodatkowych w związku z trzema umowami realizacyjnymi (nr 62 z 9.09.2011 r., nr 63 z 26.08.2011 r. i nr 64 z 26.08.2011 r.) na dostawę oprogramowania i uruchomienie infrastruktury licznikowej („Umowy”).
Roszczenie objęte Pozwem wynika z faktu, że wykonanie wzmiankowanych prac dodatkowych nie mieściło się w zakresie przedmiotowym Umów i nie obejmowało ich zapłacone Powodom wynagrodzenie. Powodowie w dalszym ciągu podtrzymują również wniosek o nieważności Umów. Z tego względu dochodzona Pozwem kwota jest w ocenie Powodów należna tytułem zwrotu wartości bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Energa, względnie odszkodowania dla T-matic.
Pozew jest elementem trwającego od kilku lat, wielopłaszczyznowego sporu między Powodami a Energa dotyczącego kwestii ważności, prawidłowości wykonania, a także wzajemnych roszczeń wynikających i związanych z zawarciem i realizacją Umów; o kluczowych zdarzeniach stanowiących przejawy tego Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.