REKLAMA

AMBRA: Informacja o dywidendzie

2021-10-26 18:12
publikacja
2021-10-26 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Informacja o dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło Uchwałę nr 10/2021 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 23.946.311,80 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 80/100), tj. 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 3 listopada 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 listopada 2021 r.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje AMBRA S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Robert Ogór Prezes Zarządu
2021-10-26 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki