REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2022-04-27 00:03
publikacja
2022-04-27 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_I_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Report_of__Alior_Bank_Group_I_Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Wynik z tytułu odsetek 862 351 670 178 185 564 146 580
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 190 677 177 710 41 031 38 868
III. Wynik handlowy i pozostały 40 139 43 474 8 637 9 509
IV. Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych -262 654 -243 962 -56 519 -53 359
V. Koszty działania -493 014 -417 941 -106 088 -91 411
VI. Zysk brutto 273 384 170 844 58 828 37 367
VII. Zysk netto 169 170 108 094 36 403 23 642
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 226 466 -296 335 263 915 -64 814
IX. Należności od klientów 58 150 633 56 272 200 12 498 793 12 074 802
X. Zobowiązania wobec klientów 70 779 749 68 621 716 15 213 272 14 724 742
XI. Kapitał własny 5 579 675 6 546 108 1 199 285 1 404 654
XII. Aktywa razem 84 649 724 79 880 209 18 194 460 17 140 572
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 1,30 0,83 0,28 0,18
XIV. Współczynnik wypłacalności 14,56% 15,27% 14,56% 15,27%
XV. Tier 1 13,06% 13,14% 13,06% 13,14%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2022.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2022.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I kwartał 2022
Financial Report of Alior Bank Group I Q 2022.pdfFinancial Report of Alior Bank Group I Q 2022.pdf Financial Report of Alior Bank Group I Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
2022-04-27 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Rafał Litwińczuk Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Marek Majsak Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
2022-04-27 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki