REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2019-11-05 06:02
publikacja
2019-11-05 06:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupa_Alior_Bank_20190930.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Statement_of_Alior_Bank_Group_20190930.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wynik z tytułu odsetek 2 434 556 2 283 636 565 046 536 884
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 501 320 526 031 116 353 123 670
III. Wynik handlowy i pozostały 53 212 134 867 12 350 31 707
IV. Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw -1 102 039 -756 013 -255 777 -177 739
V. Koszty działania -1 277 942 -1 297 562 -296 603 -305 057
VI. Zysk brutto 439 901 735 788 102 098 172 984
VII. Zysk netto 272 739 531 110 63 301 124 864
VIII. Przepływy pieniężne netto -503 331 1 214 741 -116 820 285 586
IX. Należności od klientów 56 684 484 53 260 652 12 960 601 12 469 132
X. Zobowiązania wobec klientów 64 739 421 60 098 796 14 802 319 14 070 046
XI. Kapitał własny 6 779 329 6 294 712 1 550 057 1 473 688
XII. Aktywa razem 76 983 674 71 167 223 17 601 901 16 661 334
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 2,09 4,09 0,48 0,96
XIV. Współczynnik wypłacalności 16,24% 15,29% 16,24% 15,29%
XV. Tier 1 13,37% 12,17% 13,37% 12,17%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupa Alior Bank 20190930.pdfSprawozdanie finansowe Grupa Alior Bank 20190930.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku SA za III kwartał 2019 r.
Alior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_PL.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_PL.pdf Alior Bank 3Q2019 - Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
Alior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_PL.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_PL.pdf Alior Bank 3Q2019 - Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania
Financial Statement of Alior Bank Group 20190930.pdfFinancial Statement of Alior Bank Group 20190930.pdf Report of Alior Bank SA Group for the fhird quarter of 2019
Alior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_ENG.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_SSF_30092019_ENG.pdf Alior Bank 3Q2019 - Report on review of consolidated financial statements
Alior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_ENG.pdfAlior Bank_Raport_z_przegladu_JSF_30092019_ENG.pdf Alior Bank 3Q2019 - Report on review of separate financial statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-11-05 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Marcin Jaszczuk Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Mateusz Poznański Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu
2019-11-05 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki