REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALCHEMIA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A., które odbyło się bez formalnego zwołania w dniu 29 sierpnia 2019r.

2019-08-29 16:23
publikacja
2019-08-29 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_Alchemia_S.A._29.08.2019_tresc_podjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A., które odbyło się bez formalnego zwołania w dniu 29 sierpnia 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 r. otrzymał informację od akcjonariuszy posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pani Grażyny Karkosik oraz Pana Romana Karkosika, o odbyciu w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej zwane "NWZ") Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 173.450.000 akcji, dających łącznie prawo do 173.450.000 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na NWZ.
Zarząd Spółki przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki
Plik Opis
NWZ Alchemia S.A. 29.08.2019_treść podjętych uchwał.pdfNWZ Alchemia S.A. 29.08.2019_treść podjętych uchwał.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 29.08.2019r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki