REKLAMA

AITON CALDWELL: Informacja o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę

2021-11-26 15:54
publikacja
2021-11-26 15:54
Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2021 r. do Spółki wpłynęła korespondencja e-mail od Future Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierająca skan oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług doradczych zawartej pomiędzy Emitentem a Future Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) w dniu 9 grudnia 2011 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia umowa ta wygaśnie w dniu 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki