REKLAMA

AILLERON S.A.: Rozpoczęcie współpracy ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii

2021-11-04 14:15
publikacja
2021-11-04 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Rozpoczęcie współpracy ze spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pierwsze zamówienie realizacyjne w ramach umowy ramowej o współpracy („PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT”), zawarte przez spółkę zależną od Ailleron SA - Software Mind Sp. z o.o. - z nowym kontrahentem – spółką Snow Software Ltd. z siedzibą w Bracknell w Wielkiej Brytanii.

Przedmiotem współpracy jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług informatycznych i consultingowych w zakresie wytwarzania oprogramowania. Software Mind będzie uczestniczył w tworzeniu zespołów zaangażowanych w rozwój rozwiązań informatycznych Snow Software w obszarze platformy technology intelligence.

Snow Software jest światowym liderem w dziedzinie technology intelligence, który zmienia sposób w jaki organizacje rozumieją użycie technologii i jak nią zarządzają. Platforma technology intelligence dostarczana przez Snow zapewnia kompleksowy i kontekstowy wgląd w oprogramowanie, SaaS, sprzęt i chmurę. Dzięki rozwiązaniom Snow, liderzy IT mogą skutecznie optymalizować zasoby, zwiększać wydajność i zapewniać sprawność operacyjną w świecie hybrydowym. Snow Software zatrudnia ponad 700 pracowników na całym świecie i działa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Europie i Azji.

Na chwilę obecną wartość umowy w oparciu o złożone zamówienie nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatniego opublikowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 1H2021r.). Kontrakt, w ocenie Zarządu Spółki, jest rozwojowy i zakłada sukcesywne zwiększanie zaangażowania zespołu po stronie Software Mind, dalszy rozwój współpracy o kolejne zamówienia i zespoły projektowe i tym samym wzrost generowanych przychodów.

Realizacja pierwszego zamówienia obejmuje okres dwóch lat. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W opinii Zarządu Spółki, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. Umowa jest znacząca dla Software Mind będącej spółką zależną Ailleron ze względu na potencjał rozwojowy projektu, a także doskonałą referencję dla dalszej ekspansji na rynkach eksportowych.

Software Mind to dynamiczny polski software house wchodzący w skład Grupy Ailleron, który dostarcza kompleksowe rozwiązania informatyczne dla klientów z całego świata. Wśród nich są zarówno renomowane firmy z branży finansowej, telekomunikacyjnej i technologicznej, jak również błyskawicznie rosnące „jednorożce” z Doliny Krzemowej. Software Mind nawiązuje długoterminowe partnerstwa z klientami, pomagając im skalować dynamicznie rozwijające się biznesy. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu cyfrowej transformacji firm na całym świecie, łącząc się z wewnętrznymi zespołami badawczo-rozwojowymi oraz pracując nad rozwojem produktów i nowymi kanałami komunikacji z końcowymi klientami. W ramach swojej strategii Software Mind skupia się na budowie wysoko skalowalnych rozwiązań chmurowych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem uczenia maszynowego i elementów sztucznej inteligencji. Zakres usług pokrywa całe spektrum potrzeb klientów chcących przetransformować swoje organizacje i sposób oferowania produktów do nowoczesnych kanałów elektronicznych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-11-04 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki