12,6000 zł
0,80% 0,1000 zł
Agora SA (AGO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie__zarzadu_polroczne_2019_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2019_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2019_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2019_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2019_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Agora_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___A03089_pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Agora_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___A03089_pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 578 224  536 255  134 847  126 490 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 699) (9 716) (2 029) (2 292)
III. Zysk (strata) brutto (10 772) 15 796  (2 512) 3 726 
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (11 268) 8 511  (2 628) 2 008 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 787  23 698  20 706  5 590 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (112 156) 12 743  (26 156) 3 006 
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 388  (12 899) 7 553  (3 043)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 9 019  23 542  2 103  5 553 
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,24) 0,18  (0,06) 0,04 
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
XIII. Aktywa razem 1 939 693  1 399 826  456 184  325 541 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 586 234  114 999  137 873  26 744 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 394 185  288 668  92 706  67 132 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 939 566  975 010  220 970  226 747 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 955  10 833 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,17  20,93  4,74  4,87 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 195 662  206 815  45 630  48 783 
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (37 096) (39 870) (8 651) (9 404)
XXIII. Zysk (strata) brutto 34 720  55 894  8 097  13 184 
XXIV. Zysk (strata) netto 38 327  55 803  8 938  13 163 
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 060) (20 915) (1 413) (4 933)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 957) 56 929  (6 986) 13 428 
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 55 069  (13 484) 12 843  (3 181)
XXVIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 19 052  22 530  4 443  5 314 
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXX. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,82  1,20  0,19  0,28 
.
XXXI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXII. 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
XXXIII. Aktywa razem 1 095 400  984 535  257 620  228 962 
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 102 919  15 742  24 205  3 661 
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 152 732  144 081  35 920  33 507 
XXXVI. Kapitał własny 839 749  824 712  197 495  191 793 
XXXVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 955  10 833 
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,03  17,70  4,24  4,12 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_ zarzadu_polroczne_2019_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_ zarzadu_polroczne_2019_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2019_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2019_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2019_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2019_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2019_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2019_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2019_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2019_pl_podpisane.pdf
Agora_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___A03089_pades.pdfAgora_Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___A03089_pades.pdf
Agora_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___A03089_pades.pdfAgora_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___A03089_pades.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2019-09-05 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2019-09-05 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu
2019-09-05 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu
2019-09-05 Grzegorz Kania  Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.