REKLAMA

AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 19.05.2021 r.

2021-05-19 15:11
publikacja
2021-05-19 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_ZWZ_AC_S.A._z_dnia_19.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 19.05.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.2021 r. (ZWZ), wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. oraz sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem okresowym w dniu 31 marca 2021 r.

Spółka nadto informuje, iż w ramach obrad ZWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, oraz nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał ZWZ AC S.A. z dnia 19.05.2021.pdfTreść uchwał ZWZ AC S.A. z dnia 19.05.2021.pdf Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AC S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki