REKLAMA

ABC DATA S.A.: Złożenie pisma do GPW ws. wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

2019-11-21 18:24
publikacja
2019-11-21 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Złożenie pisma do GPW ws. wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada br. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Spółka skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pismo, nawiązujące do wniosku Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r., w którym to piśmie Spółka wniosła o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na podstawie §31 ust. 1 pkt 3) Regulaminu GPW, tj. w zw. z decyzją o dematerializacji akcji Spółki w terminie umożliwiającym skuteczne wykonanie ww. decyzji.
Również w dniu dzisiejszym, Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z wnioskiem o ustanie uczestnictwa w typie “emitent” oraz wycofanie z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Andrzej Lis Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki