REKLAMA

AALLIANCE: Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki

2023-08-22 15:55
publikacja
2023-08-22 15:55
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 sierpnia 2023 roku dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta - wynikającej z uchwały nr 7/2023 z dnia 22 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki, Statut Spółki uległ zmianie w ten sposób, że w § 15 Statutu Spółki po ust. 11 dodano nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:

„12. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 3821 oraz 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę Statutu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20230822_155549_0000149245_0000154053.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki