REKLAMA
DZIEŃ FUNDUSZY UE

2C PARTNERS S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej

2021-09-03 18:48
publikacja
2021-09-03 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
2C PARTNERS S.A.
Temat
Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 2C Partners S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2020 z dnia 24.07.2020, iż. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki zależnej Strzelecka Kamienica Sp. z o.o..

Sąd po rozpoznaniu sprawy postanowił w szczególności:
- ogłosić upadłość spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o.,
- zatwierdzić warunki sprzedaży składnika stanowiącego znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika,
- wezwać wierzycieli, aby zgłaszali syndykowi swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- wyznaczyć sędziego komisarza,
- wyznaczyć syndyka masy upadłości,
- stwierdzić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady _UE_ nr 2015/ 848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Łukasz Tylec Prezes Zarządu Łukasz Tylec
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki