REKLAMA

23.11.2016r.

2016-11-23 04:23
publikacja
2016-11-23 04:23
Komentarz PLN:Kontynuacja "nieśmiałego" odreagowania na PLN

Poranny, środowy handel na rynku walutowym przynosi nam utrzymanie korekty wzrostowej ostatnich spadków na wycenie PLN. Polska waluta kwotowana jest przez inwestorów następująco: 4,4153 PLN za euro, 4,1558 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,1093 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,1544 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności krajowego długu wynoszą 3,534% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na krajowych aktywach przyniosło kontynuację odreagowania na FX oraz FI. W obydwu przypadkach ruchy te bazują na próbie korekty na rynkach bazowych, co pozwoliło podbić wyceny aktywów EM. W przypadku polskiego złotego mówimy tu oczywiście o wycenie dolara amerykańskiego, który cofnął się z okolic 13,5 - letnich maksimów. Lokalnie wydaje się jednak, iż krajowe czynniki podażowe (m.in. obawy o przyszłoroczny budżet oraz wzrost gospodarczy) ograniczać będą potencjał mocniejszego odreagowania na PLN. W przypadku rynku FI obserwowaliśmy spadek rentowności papierów 10-letnich poniżej 3,5% w ślad za analogicznymi ruchami na rynkach bazowych. Trudno jednak mówić tutaj o zdecydowanej korekcie m.in. na bundach czy papierach USA gdyż inwestorzy w dalszym ciągu tkwią w niepewności co do planów D. Trumpa. Bazowe założenia z kampanii mogą przynieść podbicie wskaźników inflacyjnych, jednak już teraz słychać głosy, iż duża część propozycji zostanie
zmieniona co mogłoby przełożyć się na perspektywy wzrostu w USA. Lokalnie rynek tkwi pod wpływem słabych, krajowych danych makro. Poniedziałkowe wskazania dot. sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej podbiły (po kiepskim odczycie flash PKB za III kw.) obawy o stan krajowej gospodarki. W konsekwencji można przyjąć założenie, iż w przypadku publikacji kolejnych kiepskich danych inwestorzy powrócą do spekulacji dot. ewentualnych obniżek stóp przez RPP (pomimo deklaracji utrzymania stóp do 2018r.)

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. Będzie to dzień spod znaku publikacji wstępnych odczytów indeksów PMI dla Europy ( m.in. Francji, Niemiec oraz zbiorczego wskazania) oraz popołudniowych wskazań z USA (m.in. wnioski o zasiłek, zamówienia na dobra trwałe) czy publikacji minutes z ostatniego posiedzenia FOMC.

Z rynkowego punktu widzenia pary związane z PLN weszły w stadium korekty ostatnich wzrostów (m.in. USD/PLN). Aktualna dynamika ruchu pozostaje ograniczona i zależy przede wszystkim od wydarzeń z szerokiego rynku (zachowania koszyka USD). Lokalnie widocznym jest jednak, iż jest jeszcze przestrzeń do dalszego odreagowania na PLN - na EUR/PLN zbliżamy się do pełnego zakresu 4,40 PLN, którego przekroczenie otwierać będzie drogę do zejścia do okolic 4,36 PLN. W przypadku USD/PLN kurs oscyluje blisko 4,15 PLN gdzie ruch ten może zostać dodatkowo pogłębiony do 4,13 PLN.

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego
kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Specyfikacja i skład publikowanych instrumentów, w tym indeksów walutowych jest dostępna na stronie:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=981#demo
Źródło:
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki