REKLAMA

13FORTUNA: Korekta raportu bieżącego nr 23/2008 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku.

2008-09-11 17:21
publikacja
2008-09-11 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Fortuna_-_ZWZ_2008-09-09_uchwaly_podjete_(po_korekcie).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2008
Data sporządzenia: 2008-09-11
Skrócona nazwa emitenta
13FORTUNA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 23/2008 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
NFI Fortuna S.A. ("Fundusz") informuje, że w treści jednej z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przekazanych w raporcie bieżącym nr 23/2008 wystąpił błąd. W punkcie 5 lit b) załącznika nr 1 do uchwały nr 17/2008 zamiast treści:

"b) 20.096.203 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 020.096.203 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

powinno być:

"b) 20.096.203 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru 020.096.203 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Dodatkowo w §1 uchwały nr 1/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostosowano imiona Przewodniczącego ZWZ do brzmienia z protokołu z ZWZ ("Agnieszkę Monikę Stankiewicz" zamiast "Agnieszkę Stankiewicz").

W załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 września 2008 roku z uwzględnieniem ww. korekt.
Załączniki
Plik Opis

Fortuna - ZWZ 2008-09-09 uchwały podjęte (po korekcie).pdf Fortuna - ZWZ 2008-09-09 uchwały podjęte (po korekcie).pdf
Fortuna - ZWZ 2008-09-09 uchwały podjęte (po korekcie)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-11 Yair Segal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki