Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Mieszkanie dla singla: czy możliwy jest kredyt hipoteczny?

Mieszkanie dla singla: czy możliwy jest kredyt hipoteczny?
Spis treści

Coraz więcej osób znakomicie odnajduje się w roli singla. Życie bez dodatkowych zobowiązań ma swoje plusy, jednocześnie jednak może utrudnić np. wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego staje się coraz bardziej popularne. Według danych Eurostatu już teraz w ten sposób można określić 25% wszystkich polskich gospodarstw, a według szacunków liczba ta w ciągu następnej dekady może urosnąć o niemal jedną czwartą. Cena niezależności może być jednak całkiem spora. Przede wszystkim wiąże się z niemal zupełnym pozbawieniem szans na uzyskanie pomocy ze strony państwa, które inwestuje głównie w rodziny posiadające dzieci. Problemem może być również ocena zdolności kredytowej, która jest często zbyt niska, aby uzyskać kredyt hipoteczny i kupić samodzielnie mieszkanie dla singla. Formalnie nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby uzyskać takie finansowanie.

Zanim zdecydujesz, porównaj oferty banków
Dalej

Kredyt na mieszkanie dla singla

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny podstawowym czynnikiem, branym pod uwagę przez analityków, jest zdolność kredytowa wnioskodawcy. Rozumie się przez nią sumę środków, której terminowa spłata według banku będzie możliwa. W przypadku kredytu hipotecznego dla singla pojawiają się jednak dodatkowe ryzyka, która wpływają na obniżenie scoringu:

  • Jeden dochód – jeżeli o kredyt hipoteczny wnioskuje większa liczba kredytobiorców (np. małżonkowie) wykazujących się niezależnymi dochodami, nawet w przypadku przejściowych problemów jednego kredytobiorcy drugi będzie w stanie nadal dostarczać środki niezbędne do regulowania płatności, w tym raty kredytu hipotecznego. W przypadku kredytu dla singli jest inaczej: utrata pracy lub zdrowia będzie wiązała się ze zdecydowanie większymi problemami.
  • Jedna osoba – wszyscy kredytobiorcy odpowiadają za zobowiązania solidarnie. W związku z tym nawet jeżeli jeden z nich przestanie wywiązywać się ze swoich obowiązków, bank będzie mógł domagać się należności od pozostałych. W kredycie hipotecznym dla singla kwestia ta wygląda inaczej. Będzie to miało również przełożenie na kwoty ubezpieczeń, w tym obowiązkowego ubezpieczenia na życie, które będzie musiało pokryć całą pozostałą do spłaty kwotę, co również będzie większym obciążeniem.

Ocena zdolności kredytowej

To, czy osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma kredyt, zależy od oceny jej zdolności kredytowej. Wyszczególnione zagrożenia wpłyną oczywiście na jej obniżenie, mogą przy tym wiązać się z dodatkowymi kosztami. Zasadniczo jednak, jeżeli pomimo negatywnych czynników wykaże się silną pozycją finansową, nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymała kredyt na mieszkanie dla singla. W tym celu warto jednak posłużyć się radami na zwiększenie zdolności kredytowej. Trzeba również wiedzieć, co wpływa na jej ocenę. Dobre przygotowanie się do całego procesu jeszcze przed złożeniem wniosku może ułatwić uzyskanie pieniędzy i kupienie wymarzonego mieszkania dla singla.

Co będzie brane pod uwagę?

Najważniejsze znaczenie podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny dla singla będą miały przede wszystkim osiągane dochody. Banki standardowo największym zaufaniem darzą osoby mogące przedstawić umowę o pracę na czas nieokreślony. Szans nie są pozbawione jednak osoby, które prowadzą własny biznes albo pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Duży wpływ będzie miała również kwota wpływająca co miesiąc na konto. Poza tym osoby poszukujące mieszkania dla singla powinny upewnić się, że w bazach BIK nie istnieją negatywne wpisy na ich temat. Warto również pozbyć się niepotrzebnych kart kredytowych i debetów. Wykazanie się dodatkowym majątkiem i oszczędnościami będzie kolejnym dobrym prognostykiem dla banku.

3 najlepsze oferty kredytu na wykończenie mieszkania - 20 000zł

Dodatkowe zabezpieczenia przy kredycie dla singli

Nawet w przypadku stosunkowo wysokich zarobków single mogą mieć nieco większy problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego niż osoby, które wprawdzie zarabiają mniej, ale decydują się na wspólną spłatę zadłużenia. Aby zrekompensować sobie ryzyko, bank może zastosować dodatkowe środki. Przede wszystkim będą to ubezpieczenia. Polisa ubezpieczenia na życie jest absolutnym standardem, który zaspokoi interesy instytucji w przypadku śmierci kredytobiorcy. Wysokość wypłacanych środków będzie zależeć od kwoty kredytu, rzecz jasna przełoży się to również na składkę ubezpieczeniową. O ile suma ulega dzieleniu, jeśli o kredyt występuje większa liczba osób, singiel będzie musiał regulować ją sam.

Bank może rekompensować sobie również dodatkowe ryzyko i zabezpieczać się na wypadek sytuacji losowych, które mogą wydarzyć się w przyszłości. W przypadku kredytu mieszkaniowego dla singli całkiem realne jest więc uzależnienie wypłaty środków od wykupienia polisy na wypadek utraty pracy, zdrowia lub trwałego inwalidztwa. Jeżeli dodać do tego jeszcze obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości oraz doliczane ubezpieczenie pomostowe okaże się, że sporą część zobowiązania stanowić będą same składki ubezpieczeniowe.

Dodatkowe utrudnienia

Istotnym czynnikiem będzie również kredyt, o który wnioskuje osoba poszukująca mieszkania dla singla. Bardzo możliwe, że trudno będzie o uzyskanie wysokich kwot. Wydatnie na zdolność kredytową wpłyną również wybrane warunki spłaty. Wprawdzie raty malejące będą zdecydowanie korzystniejsze w ujęciu całego kredytu, jednak aby uzyskać zgodę banku, trzeba spełnić wyśrubowane warunki, niedostępne w większości kredytów dla singli. Podobnie będzie z okresem spłaty. Dla większości samotnych osób jedyną alternatywą pozostanie najpopularniejszy na polskim rynku okres, wynoszący 25-30 lat. Nie oznacza to oczywiście, że również kredytu hipotecznego dla singla nie można spłacić wcześniej i regularnie nadpłacać.

Znalezienie współkredytobiorcy

Jeżeli zdolność kredytowa podczas wnioskowania o kredyt umożliwiający zakup mieszkania dla singla nie pozwala na uzyskanie wymaganej kwoty, nie należy się załamywać. Doskonałym rozwiązaniem może stać się znalezienie współkredytobiorcy. Pozwoli to znacząco podnieść zdolność kredytową, a bank będzie rozpatrywał wniosek tak jak w przypadku np. osób pozostających w związku partnerskim.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązujące prawo w żaden sposób nie reguluje tego, kto może zostać współkredytobiorcą. Może być to więc członek rodziny (w przypadku rodziców należy jeszcze zorientować się, czy nie przekraczają wskazanej przez bank maksymalnej granicy wieku), jak i przyjaciel lub partner. Taka osoba musi jednak zdawać sobie sprawę, że to poważne zobowiązanie finansowe i w przypadku problemów ze spłatą kredytu hipotecznego przez singla będzie musiała sama regulować płatności. Poza tym – w zależności od polityki konkretnego banku – o kredyt może wnioskować większa liczba osób, wobec czego można w ten sposób znacząco podnieść zdolność kredytową.

Zanim zdecydujesz, porównaj oferty banków
Dalej

Idealny współkredytobiorca

Oczywiście idealny współkredytobiorca musi przede wszystkim zgodzić się na takie zobowiązanie. To jeszcze nie wszystko. Należy mieć świadomość, że również on zostanie poddany ocenie zdolności kredytowej, a jego dotychczasowa historia finansowa zostanie skrupulatnie zweryfikowana. Aby móc liczyć na otrzymanie kredytu na mieszkanie dla singla we wnioskowanej wysokości, powinna być więc to osoba, która wykazuje się stabilnymi i wysokimi dochodami, a do tej pory sumiennie spłacała wszystkie zobowiązania. Warto również nadmienić, że współkredytobiorca nie musi być wcale współwłaścicielem nieruchomości. Jeżeli bank daje taką możliwość, można go również formalnie zwolnić z obowiązku regulowania rat. Nadal ponosi jednak ryzyko związane z niewywiązywaniem się z obowiązków przez swojego partnera.

Poradniki