Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt hipoteczny - co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny - co to jest kredyt hipoteczny?
Spis treści

Kredyty hipoteczne to wyjątkowo popularne produkty, które umożliwiają sfinansowanie m.in. zakupu własnego mieszkania, budowy domu lub remontu nieruchomości. Przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się, co to jest kredyt hipoteczny i na jakich zasadach jest udzielany.

Z perspektywy wielu konsumentów kredyt hipoteczny to jedno z największych zobowiązań finansowych, jakie podejmą w ciągu całego życia. Nic w tym dziwnego. Bardzo wysokie i wciąż rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że zakup mieszkania lub domu wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel bardzo wysokich środków. W związku z tym w wielu przypadkach okazuje się, że zgromadzone pieniądze nie są wystarczające do sfinalizowania transakcji.

Wówczas nieoceniony staje się kredyt hipoteczny. Ten w znacznym stopniu różni się od innych dostępnych na rynku rozwiązań. Oferuje wyjątkowo atrakcyjne warunki, bardzo długi okres spłaty i specjalne procedury. Kredyt mieszkaniowy pozwala na realizację zarówno własnych celów mieszkaniowych, jak i celów inwestycyjnych. Warto dowiedzieć się zatem, co to jest kredyt hipoteczny, na jakich zasadach jest udzielany oraz jakie warunki musi spełnić ubiegająca się o finansowanie.

Kredyt hipoteczny — co to jest?

Jak pokazują raporty instytucji kredytowych i ekspertów, Polacy chętnie sięgają po kredyty i pożyczki. Większość konsumentów zdaje sobie również sprawę z tego, jak prezentuje się mechanizm pożyczania pieniędzy od banku: klient pożycza środki, które następnie musi zwrócić na określonych w umowie zasadach, zazwyczaj robi to, regulując ustalone miesięczne raty. Całkowity koszt kredytu jest wyższy od pożyczonej sumy, czyli kwoty kredytu. Mają na to wpływ m.in. naliczone odsetki, różnego rodzaju prowizje i inne opłaty.

Schemat zaciągnięcia i spłaty prostej pożyczki bankowej na pierwszy rzut oka wygląda podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego. W końcu kredytobiorca w każdym z wariantów pozyskuje od banku środki i zobowiązuje się do ich spłaty na określonych w umowie zasadach. Znacząco różnią się jednak warunki spłaty kredytu, a przede wszystkim kwota kredytu: ta jest bowiem zdecydowanie wyższa niż w przypadku standardowych kredytów konsumenckich (zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim może wynieść maksymalnie 255 550 zł).

W przypadku kredytu hipotecznego o maksymalnej kwocie decyduje zasadniczo zdolność kredytowa klienta. Podstawowa różnica dotyczy także celu pozyskiwania środków: kredyt mieszkaniowy pozwala kupić nieruchomość lub ją wybudować. Sama nazwa kredytu hipotecznego bierze się natomiast od hipoteki, a więc zabezpieczenia, które pozwala znacznie zredukować ryzyko banku. Dzięki temu kredyt hipoteczny może być niżej oprocentowany niż kredyty konsumpcyjne.

Kredyt hipoteczny: definicja

Kredyt hipoteczny jest regulowany przez Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Znajdują się w nim rozbudowane informacje na temat zasad udzielania kredytów hipotecznych oraz obowiązków obu stron. Artykuł 3 definiuje również umowę o kredyt hipoteczny. Zgodnie z nią odnosi się ona do udzielenia lub przyrzeczenia udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką, lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną, lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą, lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia, lub utrzymania m.in.:

 • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
 • nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
 • nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

To z tego powodu kredyt hipoteczny bywa często określany jako kredyt na mieszkanie. W większości przypadków umożliwia zakup mieszkania lub domu. Sprawdza się jednak również w przypadku osób chcących sfinansować budowę domu, remont nieruchomości czy zakup działki budowlanej.

Warunki kredytu hipotecznego: jak się prezentują?

Segment kredytów hipotecznych charakteryzuje się dosyć sporą elastycznością i możliwością dobrania warunków spłaty kredytu do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, w tym jego zdolności kredytowej. Umiejętne ustalenie warunków finansowania może stać się najlepszym sposobem na zdecydowanie niższy całkowity koszt kredytu hipotecznego:

 • Okres kredytowania: w przypadku kredytów hipotecznych znacząco odbiega od warunków, które są dostępne np. przy większości kredytów konsumenckich. Długi okres kredytowania, wynoszący nawet do 30-35 lat to sposób na obniżenie raty kredytu. Sprawdzi się wobec tego przy niższej zdolności kredytowej. Warto mieć jednak świadomość, że będzie również oznaczał wyższy całkowity koszt zobowiązania, wobec czego jego skrócenie lub nadpłata pozwoli na obniżenie ogólnych wydatków.
 • Rodzaj rat: do wyboru pozostają standardowe raty równe, w których kredytobiorca opłaca przez cały okres kredytowania takie same raty (w przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym mogą one obniżać się i wzrastać w okresie spłaty zobowiązania), a także raty malejące. W tym drugim scenariuszu raty są wyższe w pierwszym okresie, a następnie ulegają obniżeniu (również ich wysokość może ulegać zmianie, kiedy kredyt spłacany jest w oparciu o oprocentowanie zmienne). To sposób na niższy całkowity koszt. Będzie to jednak wymagało wyższej zdolności kredytowej ze względu na większe obciążenie budżetu w pierwszym okresie.
 • Oprocentowanie nominalne: najpopularniejsze oprocentowanie zmienne jest uzależnione od dwóch czynników — z jednej strony stałej i zdefiniowanej w umowie marży banku, z drugiej stopy WIBOR, która zależy od wysokości stóp procentowych NBP. W związku z tym im niższe stopy procentowe, tym niższe oprocentowanie, a więc również korzystniejsza rata. Do wyboru pozostaje również oprocentowanie stałe, w ramach którego niezmienna stawka jest ustalana na wskazany okres i niezależna od poziomu stóp procentowych. Oprocentowanie stałe nie zawsze musi być bardziej opłacalne, ale daje komfort niezmienności raty w okresie umownym.

Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Jedną z największych zalet kredytu hipotecznego jest oprocentowanie. Jest ono zdecydowanie korzystniejsze niż w przypadku innych produktów kredytowych. Aby poznać aktualne oferty, warto zaznajomić się z rankingiem kredytów hipotecznych. Dzięki zestawieniu możliwe będzie szybkie ustalenie, która propozycja spełnia nasze oczekiwania. Niskie oprocentowanie wynika przy tym przede wszystkim z zabezpieczenia na nieruchomości, jakie ustanawia bank.

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z postanowień umowy kredytowej. Bank zyskuje więc pierwszeństwo do dochodzenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami. Przekłada się to na zdecydowanie niższe ryzyko po stronie niż w przypadku np. kredytów gotówkowych, które są udzielane na dowolny cel z reguły bez dodatkowych zabezpieczeń.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w większości przypadków składa się z marży banku oraz stopy WIBOR. Warto mieć więc świadomość, że wybierając oprocentowanie zmienne, wysokość raty, a co za tym idzie miesięczne obciążenie domowego budżetu może podlegać wahaniom w ślad za zmianami stóp procentowych NBP.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu hipotecznego?

Teoretycznie maksymalna kwota kredytu hipotecznego powinna zależeć wyłącznie od naszej zdolności kredytowej. Banki kierując się własną polityką ryzyka wprowadzają jednak ograniczenia w tym zakresie. Dla większości z nas to nie musi być problem, ponieważ duża grupa banków gotowa jest udzielić finansowania hipotecznego na maksymalną kwotę sięgającą nawet kilku milionów złotych.

Przy wyjątkowo dobrej zdolności kredytowej i wartościowych zabezpieczeniach o dużej płynności, może pojawić się szansa na odstąpienie od procedur bankowych i zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej przyjęty limit. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego w wybranych bankach prezentuje się następująco:

 • PKO Bank Polski - 30 000 000 zł,
 • Santander Bank Polska - 10 000 000 zł,
 • Bank Millennium - 4 500 000 zł,
 • BNP Paribas Bank Polska - 4 000 000 zł,
 • ING Bank Śląski - 4 000 000 zł,
 • Bank Pekao - 2 520 000 zł.

Powyższe dane w większości pochodzą z kalkulatorów kredytowych udostępnianych na stronach banków (weryfikacja w dniu 24.05.2022). Zmiany w polityce kredytowej mogą przekładać się na podwyższenie lub obniżenie maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego. Mając jednak na uwadze powyższe ograniczenia, zdecydowana większość kredytobiorców zmieści się w limicie.

Jaki jest maksymalny okres kredytu hipotecznego?

Jednym z elementów wyróżniającym kredyty hipoteczne jest okres ich spłaty. W wybranych bankach może wynosić on nawet 35 lat. Taki horyzont czasowy daje większe szanse na zaciągnięcie zobowiązania przez osoby o niższej zdolności kredytowej — im dłuższy okres spłaty, tym niższa miesięczna rata. Trzeba jednak pamiętać, że dłuższy okres spłaty to także wyższy całkowity koszt kredytu, ponieważ przez cały czas bank będzie naliczać odsetki od pożyczonego kapitału. Maksymalny okres kredytowania w wybranych bankach prezentuje się następująco:

 • PKO Bank Polski - 35 lat,
 • Bank Pekao - 30 lat,
 • ING Bank Śląski - 35 lat,
 • Bank Millennium - 35 lat,
 • BNP Paribas Bank Polska - 30 lat,
 • Citi Handlowy - 30 lat,
 • Credit Agricole - 35 lat,
 • Alior Bank - 30 lat,
 • Boś Bank - 35 lat.

Jak działa kredyt hipoteczny?

Mechanizm działania kredytu hipotecznego jest przy tym nieco bardziej skomplikowany niż ten występujący przy np. kredytach konsumenckich na dowolną kwotę. Przekonaj się, jak uzyskać kredyt hipoteczny krok po kroku. Kredytobiorca musi liczyć się z dosyć długą procedurą (trwającą nawet do kilku miesięcy), w ramach której dokładnej analizie zostanie poddany zarówno klient (w tym przede wszystkim jego zdolność kredytowa), jak i nieruchomość.

Kluczowe stanie się przy tym określenie jej realnej wartości, co będzie zadaniem rzeczoznawcy majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy. Następnie bank wyda wstępną decyzję, w ramach której może wskazać również warunki, które należy spełnić, aby ostatecznie uzyskać kredyt hipoteczny. Po podpisaniu aktu notarialnego (i spełnieniu dodatkowych warunków, jeżeli określiła je instytucja), można podpisać umowę kredytową i zlecić wypłatę kredytu. Następnie dojdzie do wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, co pozwoli bankowi na ochronę jego interesów.

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny powinna przede wszystkim posiadać wymaganą zdolność kredytową. To suma, jaką bank zgodzi się pożyczyć kredytobiorcy na zasadach wyszczególnionych we wniosku kredytowym. Na ostateczną ocenę wpływ ma wiele różnorodnych aspektów tj.:

 • Osiągane dochody,
 • Źródła dochodów,
 • Ponoszone wydatki, koszty utrzymania,
 • Sytuacja rodzinna,
 • Doświadczenie zawodowe, staż pracy,
 • Wykształcenie, stan cywilny,
 • Inne posiadane zobowiązania finansowe,
 • Dotychczasowa historia kredytowa.

Zdolność kredytowa zależy także od sposobu jej obliczania przez wybraną instytucję. Każdy bank posługuje się zestawem wewnętrznych procedur oceny i innym apetytem na ryzyko. Przed złożeniem wniosku warto zorientować się, czy posiadamy zdolność kredytową wystarczającą do uzyskania finansowania. Można zrobić to np. przy pomocy internetowego kalkulatora zdolności kredytowej.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym

Proces udzielania kredytu hipotecznego jest wymagający nie tylko pod względem formalnym, ale również finansowym. Kredytobiorca powinien samodzielnie wpłacić wkład własny. Jego minimalna wysokość zależy przy tym od polityki konkretnego banku. Zazwyczaj instytucje oczekują wkładu własnego na poziomie 20% wartości nieruchomości.

Jednocześnie niektóre banki zadowolą się również niższą sumą, wynoszącą 10% wartości nieruchomości. W niektórych przypadkach możliwe stanie się również zastosowanie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Przełoży się ono na podwyższenie marży do czasu spłacenia przez kredytobiorcę brakującej kwoty.

Wkład własny nieco inaczej prezentuje się w przypadku kredytu na budowę domu. Wówczas można do niego zaliczyć m.in. koszt działki budowlanej, na której powstanie nieruchomość, a także inne wydatki poniesione przez kredytobiorcę w tym celu (np. koszty projektu czy zakupionych samodzielnie materiałów budowlanych).

Kredyt hipoteczny na budowę domu: czym się wyróżnia?

Kredyt na mieszkanie czy już istniejący dom — niezależnie od tego, czy pochodzą z rynku pierwotnego, czy wtórnego, działa na dosyć jasnych zasadach, a zasadnicze obowiązki kredytobiorcy ograniczają się do dostarczenia niezbędnych dokumentów oraz wpłaty wkładu własnego. Nieco inaczej prezentuje się kredyt hipoteczny na budowę domu, który jeszcze nie powstał.

Klient banku będzie musiał zadbać również o przygotowanie i przedstawienie w banku kosztorysu, uwzględniającego plan postępu robót budowlanych. Kredyt hipoteczny na budowę będzie wypłacany w transzach: bank pozwoli na uwalnianie kolejnych kwot dopiero po ukończeniu wskazanych prac. Może się to wiązać również z obowiązkiem bieżącego informowania instytucji o postępach w realizowanej inwestycji.

Warunki finansowe będą przy tym takie same, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego. Jako wkład własny może być przy tym zakwalifikowana również wartość działki budowlanej, czy wartość zakupionych wcześniej materiałów budowlanych, co jest sporym udogodnieniem dla wielu kredytobiorców.

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny na remont?

Tak. Wiele osób kojarzy kredyt hipoteczny z zakupem mieszkania lub budową domu, ale bez przeszkód można sfinansować w ten sposób remont nieruchomości. W pierwszej kolejności warto określić zakres prac i potencjalne koszty. To ważne, ponieważ finansowanie kredytem hipotecznym remontu na niewielką kwotę może być nieopłacalne. W takiej sytuacji warto rozważyć zaciągnięcie kredytu gotówkowego, który jest łatwiej dostępny i możemy przeznaczyć go na dowolny cel konsumpcyjny.

Kredyty hipoteczne na remont zazwyczaj nie sprawdzą się w sytuacji, kiedy będziemy chcieli umeblować i wyposażyć lokal w sprzęt RTV i AGD. Wszystkie elementy powinny być na trwałe związane z nieruchomością — bank może zrobić odstępstwo, jeśli meble lub sprzęt będzie zabudowany. Kredyty hipoteczne na remont zabezpieczone są tak samo, jak kredyty na zakup lub budowę nieruchomości, więc musimy przygotować się na bardziej skomplikowane procedury oraz dodatkowe koszty związane m.in. usługami notariusza, wpisaniem banku do księgi wieczystej czy wyceną nieruchomości. Konieczne będzie posiadanie także wkładu własnego.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Warto mieć świadomość, że koszty kredytu hipotecznego bardzo często nie ograniczają się wyłącznie do regulowanej każdego miesiąca raty. Istotną rolę odgrywają również różnego typu ubezpieczenia, który mogą mieć zróżnicowany charakter. Niektóre z nich będą przy tym wymogiem banku, bez którego uzyskanie wsparcia nie będzie możliwe. Do najważniejszych należy:

 • Ubezpieczenie na życie: spłata kredytu hipotecznego rozciąga się zwykle na bardzo długi okres, a śmierć kredytobiorcy mogłaby uniemożliwić spłatę zobowiązania. Bank może wobec tego oczekiwać wykupienia polisy na życie,
 • Ubezpieczenie nieruchomości: nieruchomość stanowi najważniejsze zabezpieczenie dla banku, wobec czego również musi być ona objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • Ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie od inwalidztwa: osoby posiadające niższą zdolność kredytową lub pracujące w niektórych branżach niekiedy będą musiały wykupić dodatkowe ubezpieczenia kredytu, aby liczyć na jego uzyskanie,
 • Ubezpieczenie pomostowe:bank korzysta z niego do momentu, w którym nie dojdzie do potwierdzenia dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, który chroni jego interesy,
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: może zostać zastosowane, jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie wpłacić określonego wkładu własnego.

Czy kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest możliwy?

Z perspektywy wielu osób chcących kupić mieszkanie lub dom, finansując to kredytem hipotecznym, podstawowym problemem jest wysoki wkład własny, jaki trzeba wnieść samodzielnie. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie jest jednak możliwy, ponieważ to jeden z istotnych czynników, pozwalających bankowi na obniżenie ryzyka. Wkład własny wpływa również na wskaźnik LtV, określający relację wysokości pożyczki do wartości nieruchomości.

Im niższe LtV, tym korzystniejsze warunki kredytu może uzyskać kredytobiorca. Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy więc dysponować przynajmniej minimalnym wkładem własnym lub skorzystać z dodatkowych opcji w tym zakresie, proponowanych przez bank.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Osiągane dochody są jednym z kluczowych elementów wpływających na naszą zdolność kredytową, ale nie jedynym. Powoduje to, że nie można jednoznacznie określić wysokości wynagrodzenia pozwalającego zaciągnąć kredyt hipoteczny. Przede wszystkim należy określić kwotę potencjalnego zobowiązania. Jeśli kredyt hipoteczny opiewać ma na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych to szansę na skorzystanie z oferty mają nawet osoby zarabiające minimalną krajową, ale to również nie jest oczywiste.

W trakcie oceny zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę także nasze koszty, które wynikają m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego, członków rodziny czy spłaty bieżących kredytów i pożyczek. Tłumaczy to m.in. dlaczego osoby o ponadprzeciętnie wysokich dochodach, ale również wysokich kosztach życia, mogą spotkać się z odrzuceniem wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

Kolejnym ważnym elementem, jest nasza historia kredytowa zarejestrowana przez BIK. Jeśli w przeszłości mieliśmy poważne problemy ze spłatą zobowiązań to możemy mieć problem z zaciągnięciem kolejnego kredytu. Może okazać się, że bank ostatecznie zgodzi się na udzielenie finansowania, ale zaostrzy warunki oferty lub poprosi o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia w celu zminimalizowania ryzyka. Może być to np. poręczenie osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową.

Orientacyjną wysokość dochodów, pozwalającą zaciągnąć kredyt hipoteczny, można oszacować korzystając z dostępnego w sieci kalkulatora zdolności kredytowej. Dzięki temu bez dodatkowych kosztów sprawdzimy, jak poziom naszych zarobków, kosztów utrzymania, a także okres spłaty i oprocentowanie nominalne przekładają się na szacowaną kwotę kredytu hipotecznego i wysokość miesięcznej raty.

Jak wysokość stóp procentowych wpływa na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Klienci banków mogą zdecydować się na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Z uwagi na fakt, że w momencie zaciągania zobowiązania, kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym są rozwiązaniem tańszym, to cieszą się one dużo większą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że zaciągając zobowiązanie tego typu bierzemy na siebie ryzyko stopy procentowej. Oznacza to, że oprocentowanie naszego kredytu hipotecznego może się zmieniać, a co za tym idzie wysokość miesięcznej raty może w różnym stopniu obciążać nasz budżet.

Sytuacja ta wynika z konstrukcji samego oprocentowania, które jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR, która może podlegać wahaniom w trakcie spłaty zobowiązania. Załóżmy, że zaciągamy dzisiaj kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie składa się z marży banku na poziomie 1,56% i stawki WIBOR 6M, która wynosi 6,7% (23-05-2022). W efekcie oprocentowanie naszego kredytu wynosić będzie 8,26%.

Nie możemy jednak zapominać, że stawka WIBOR nie jest stała i może falować w ślad za zmieniającymi się stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego. Zatem kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym może być rozwiązaniem tańszym w momencie podpisywania umowy, ale nie ma gwarancji, że będzie bardziej opłacalną opcją na przestrzeni wielu lat spłaty.

Czym jest kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym?

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym jest rozwiązaniem gwarantującym niezmienność miesięcznej raty. W Polsce niezmienność stawki, w zależności od oferty, gwarantowana jest w okresie od 5 do 10 pierwszych lat spłaty. Następnie bank zastosuje oprocentowanie zmienne, zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie kredytowej, lub przeprowadzi rekalkulację i zaproponuje nową stawkę stałą na okres kolejnych lat. Powoduje to, że zaciągając kredyt na 20-30 lat nie możemy zapewnić sobie oprocentowania na tym samym poziomie przez cały okres spłaty.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym jest rozwiązaniem droższym, ponieważ to na banku spoczywa ryzyko zmiany stopy procentowej. Tłumaczy to dlaczego większość klientów banków decyduje się na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym. Nie można jednak zapominać, że kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym daje większy spokój psychiczny w pierwszych latach spłaty zobowiązania, kiedy kapitał do spłaty jest najwyższy. Maksymalny okres obowiązywania oprocentowania stałego w wybranych bankach prezentuje się następująco:

 • BNP Paribas Bank Polska - 10 lat,
 • Alior Bank - 7 lat,
 • Credit Agricole - 7 lat,
 • PKO Bank Polski - 5 lat,
 • ING Bank Śląski - 5 lat,
 • Santander Bank Polska - 5 lat.

Czy można posiadać dwa kredyty hipoteczne?

Tak. Wszystko zależy od naszej kondycji finansowej, która przekłada się na odpowiednią wysokość zdolności kredytowej. Jeśli bank nie rozpoznaje wysokiego ryzyka związanego z naszą obecną i perspektywiczną sytuacją finansową oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń związanych z jakością zabezpieczeń, a w szczególności z kredytowaną nieruchomością, na której będzie ustanowiona hipoteka na jego rzecz, to nie będzie przeszkód z zaciągnięciem drugiego kredytu hipotecznego.

Poradniki