SMART > Poradniki > Rachunki bankowe > Co to jest konto osobiste? Jakie konto osobiste wybrać?

Co to jest konto osobiste? Jakie konto osobiste wybrać?

Konto osobiste jest podstawowym produktem bankowym istotnie ułatwiającym zarządzanie osobistym budżetem. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy już dawno przestał być narzędziem służącym wyłącznie gromadzeniu środków i realizacji przelewów. Obecnie konto osobiste jest finansowym centrum zarządzania, oferując m.in. natychmiastową wymianę walut, płatności telefonem czy zakup polis ubezpieczeniowych.

Co to jest konto osobiste? Jakie konto osobiste wybrać?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Liczba kont osobistych dla klientów indywidualnych rośnie. Zgodnie z Raportem PRNews.pl banki uniwersalne prowadziły blisko 35 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) - według danych zebranych po III kwartale 2021 roku. Liczba kont osobistych w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 303 tysiące, a w ujęciu rok do roku zwiększyła się o 458 tysięcy. Najwięcej rachunków prowadzi PKO Bank Polski i Inteligo (8,4 mln sztuk). Na kolejnych miejscach uplasował się Bank Pekao (4,5 mln sztuk) i Santander Bank Polska (4,1 mln sztuk).

Powyższy trend nie powinien dziwić. Trudno aktualnie wyobrazić sobie sprawne zarządzanie osobistym budżetem bez nowoczesnego konta osobistego, które oprócz możliwości wykonywania podstawowych operacji finansowych z poziomu telefonu czy komputera, oferuje szereg, często nieoczywistych usług, tj. autopłatności za autostrady, opłaty parkingowe, kantor internetowy, rachunki walutowe czy możliwość skorzystania z debetu na koncie.

Zróżnicowanie ofert występuje nie tylko pomiędzy bankami, ale także w ramach tej samej instytucji finansowej. Wybór najlepszej propozycji wymaga szczegółowej analizy dostępnych opcji i wyboru rachunku spełniającego nasze oczekiwania. Warto pamiętać, że banki często proponują dodatkową premię w zamian za założenie konta osobistego, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na pozyskanie nowych klientów. Dobrze jest zatem sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, aby cieszyć się z dodatkowego bonusu, a także z nowoczesnego rachunku bankowego.

Co to jest konto osobiste?

Konto osobiste, nazywane także kontem bankowym lub rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, jest jednym z podstawowych produktów bankowych znajdujących się w ofercie większości banków. Rozwiązanie to adresowane jest do klientów indywidualnych. Posiadanie ROR często jest warunkiem koniecznym do skorzystania z szerszej oferty obejmującej np. konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, debety, limity kredytowe czy rachunki maklerskie.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pozwala na przechowywanie środków finansowych, otrzymywanie należności np. z tytułu wynagrodzenia, emerytury, najmu, świadczeń socjalnych, a także na realizację przelewów np. w celu uregulowania zobowiązań.

Konto osobiste zakładane jest na podstawie imiennej umowy zawartej z bankiem. Właściciel rachunku musi być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych adresowanych do osób niepełnoletnich bank podpisuje umowę z przedstawicielem ustawowym - rodzicami lub opiekunem prawnym.

Na co zwracać uwagę wybierając konto osobiste?

Z jednej strony powinniśmy dokładnie przeanalizować nasze potrzeby i zdefiniować obszary szczególnie dla nas ważne. Przykładowo dla osoby często wyjeżdżającej za granicę istotnym elementem będzie dostęp do kantoru internetowego zintegrowanego z systemem bankowości elektronicznej i z aplikacją mobilną, możliwość zakładania darmowych kont walutowych, karta wielowalutowa i najtańsze wypłaty gotówki z bankomatów zlokalizowanych poza granicami kraju.

Osoby posiadające oszczędności zainteresuje z kolei konto osobiste pozwalające skutecznie pomnażać zgromadzony kapitał. W zależności od tolerowanego ryzyka oczy potencjalnego klienta mogą być zwrócone na lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, lokaty strukturyzowane, możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych czy dostęp do rachunku maklerskiego z poziomu bankowości elektronicznej.

Większość klientów banków ma jednak bardziej uniwersalne potrzeby związane z możliwością przechowywania środków, zlecania i otrzymywania przelewów standardowych i ekspresowych, realizowania płatności bezgotówkowych i wypłaty gotówki z bankomatów.

Kiedy już wiemy, jakie oczekiwania spełniać ma potencjalne konto osobiste możemy przejść do weryfikacji kosztów związanych z posiadaniem rachunku i realizacją wybranych operacji finansowych. Do najczęściej spotykanych obciążeń zaliczamy:

 • miesięczną opłatę za prowadzenie konta osobistego,
 • miesięczną opłatę za wydanie i użytkowanie karty debetowej,
 • opłaty dotyczące wypłaty gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych,
 • opłaty związane z obsługą kasową w oddziale banku,
 • koszty przelewów standardowych i ekspresowych.

Poszczególne kategorie kosztów eksponowane są najczęściej na stronach internetowych konkretnych ofert. Bardziej szczegółowe informacje można natomiast znaleźć w udostępnianych przez banki tabelach opłat i prowizji. Weryfikowanie każdej z nich może być czasochłonne i żmudne. Może również utrudniać wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

W takiej sytuacji warto skorzystać z rankingu kont osobistych, który w jednym miejscu gromadzi najlepsze oferty na rynku. Zestawienie prezentuje wszystkie kluczowe opłaty, pozwala sprawdzić, co zrobić, aby uniknąć wybranych obciążeń, a także daje możliwość zweryfikowania bardziej szczegółowych elementów, jak potencjalny bonus za założenie konta osobistego, koszt przelwu zagranicznego i przelewu europejskiego SEPA czy dostęp do usługi BLIK.

Warto wiedzieć, że część banków oferuje darmowe prowadzenie rachunku, karty debetowej lub bezpłatne wypłaty z bankomatów krajowych w sytuacji, kiedy każdego miesiąca spełnimy określone w umowie warunki. Do najczęściej spotykanych zaliczyć można konieczność wykonania określonej liczby transakcji bezgotówkowych, transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę lub zapewnienie regularnych wpływów na rachunek.

Można również znaleźć oferty bezwarunkowo bezpłatne, dzięki czemu darmowe prowadzenie konta osobistego wraz z kartą debetową czy wypłata gotówki z bankomatów krajowych jest bezpłatna bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności. Pozostaje tylko pytanie czy taki rachunek będzie spełniać nasze oczekiwania.

Co powinna zawierać umowa o konto osobiste?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa o konto osobiste powinna być zawarta na piśmie. Artykuł 52 ustawy Prawo bankowe wskazuje, że umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • rodzaj otwieranego rachunku,
 • walutę rachunku,
 • czas trwania umowy,
 • o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku - wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek,
 • wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank,
 • formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji,
 • przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy,
 • przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego,
 • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.

Banki mogą prowadzić i zawirać umowy na różne rodzaje rachunków. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. rachunki rozliczeniowe i pomocnicze, rachunki oszczędnościowe czy rachunki lokat terminowych. Należy pamiętać, że możemy odstąpić o zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Jakie są rodzaje kont osobistych?

Oprócz standardowych kont osobistych w ofercie banków znajdziemy rozwiązania, które mogą spełniać szczegółowe oczekiwania klientów. Już podstawowa oferta może różnicować rachunki np. pod kątem kosztów transakcji zagranicznych czy dostępności produktów oszczędnościowych. Inne rozwiązania proponowane są osobom zamożnym, a inne młodzieży, która z reguły nie dysponuje wysokim kapitałem. Wśród dostępnych na rynku opcji możemy wyróżnić:

 • Konta osobiste dla klientów zamożnych - rachunki tego typu, oprócz funkcjonalności standardowego ROR, zapewnia rozwiązania mogące spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dodatkowe korzyści obejmują m.in. dostęp do egzotycznych produktów inwestycyjnych, całodobowe wsparcie doradcy, usługi concierge, prestiżową kartę do konta, bezpłatny pakiet ubezpieczeń czy priorytetową obsługę w oddziałach banku. Skorzystanie z oferty wymaga posiadania odpowiedniego majątku lub zapewnienia wysokich wpływów na rachunek. W przypadku niespełnienia stawianych przez bank warunków opłata za prowadzenie konta sięgać może nawet kilkuset złotych miesięcznie.
 • Konta osobiste dla studentów - to rachunki skierowane najczęściej do pełnoletnich osób, które nie przekroczyły jeszcze 26 roku życia. Konto osobiste dla studentów posiada te same funkcjonalności co standardowy ROR z tą różnicą, że jest prowadzone bezpłatnie lub warunki zapewniające darmowość rachunku są symboliczne.
 • Konta osobiste dla młodzieży - skierowane są zazwyczaj do osób w wieku od 13-18 lat. W takiej sytuacji bank podpisuje umowę z rodzicami lub przedstawicielem prawnym osoby niepełnoletniej. Konto osobiste dla młodych najczęściej prowadzone jest za darmo. Bank nie pobiera także opłat za wydanie i użytkowanie karty debetowej. Posiadacz takiego rachunku może m.in. zarządzać swoimi środkami, zlecać przelewy, płacić kartą czy odkładać pieniądze na określone cele. Wszystkie czynności na koncie dla młodych mogą być nadzorowane przez rodzica lub opiekuna.
 • Konta osobiste dla dzieci - część banków próbuje budować lojalność potencjalnych klientów od najmłodszych lat oferując konta osobiste dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia. Korzystanie konta osobistego dla dzieci odbywa się pod pełną kontrolą opiekunów lub rodziców. Do dyspozycji dzieci najczęściej oddawana jest aplikacja mobilna lub specjalny portal internetowy mający na celu edukację finansową i wyrobienie odpowiednich nawyków związanych z zarządzeniem pieniędzmi.
 • Konta oszczędnościowe - rozwiązanie to co do zasady łączyć ma dwie cechy: pomnażanie oszczędności i elastyczny dostęp do pieniędzy bez utraty wypracowanych odsetek. Aktualnie oprocentowanie kont oszczędnościowych nie zachwyca, ale widać już pozytywne zmiany, które wynikają głównie z serii podwyżek stóp procentowych zaserwownych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Elastyczny dostęp do zgromadzonych środków jest obecnie dyskusyjny, ponieważ większość banków oferuje tylko jedną darmową wypłatę z konta oszczędnościowego w miesiącu. Każda kolejna może wiązać się z kilkuzłotową opłatą.
 • Konta walutowe - to rachunki pozwalające przechowywać środki w walucie obcej oraz wykonywać przelewy i wypłaty gotówki bez ponoszenia kosztów przewalutowania. Najbardziej poularne konta walutowe prowadzone są w euro (EUR), dolarze amerykańskim (USD), franku szwajcarskim (CHF) i funcie brytyjskim (GBP). Są jednak banki oferujące również rachunki w bardziej egzotycznych walutach.

Czy można założyć konto osobiste z inną osobą?

Tak. Najczęściej wspólne konto bankowe mogą zakładać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 rok życia. Często na takie rozwiązanie decydują się małżonkowie, ale wbrew pozorom możliwości jest znacznie więcej. Wspólne konto osobiste założyć można także z innym członkiem rodziny, a niektóre banki pozwalają, aby współwłaścicielem rachunku mogła zostać osoba nastoletnia, która ukończyła 13 rok życia. Wybrane instytucje oferują także konta wspólne dla więcej niż 2 osób.

Co ważne, współwłaściciele rachunku nie muszą być ze sobą spokrewnieni, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby konto wspólne założyć ze swoim partnerem czy koleżanką. Umowa o prowadzenie takiego rachunku musi być podpisana przez obu współwłaścicieli. W celu weryfikacji tożsamości konieczne jest przedstawienie dowodów osobistych lub paszportów. Konto wspólne nie musi być zakładane jako rachunek nowy. Może ono powstać z przekształcenia konta indywidualnego jednego z przyszłych współwłaścicieli.

Podstawowy rachunek płatniczy - sposób na darmowe konto?

Tak, ale w ograniczonym zakresie. Zgodnie z dyrektywą PAD w sprawie w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, od 8 sierpnia 2018 r. wszystkie banki i SKOK-i muszą oferować Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) dla klientów indywidualnych. Rozwiązanie to ma zagwarantować darmowy dostęp do podstawowych usług bankowych, a istotą wprowadzenia PRP jest zwalczanie wykluczenia finansowego i społecznego mieszkańców Unii Europejskiej.

Z podstawowego rachunku płatniczego skorzystać mogą wyłącznie osoby, które nie posiadają żadnego konta osobistego prowadzonego w złotych polskich - konto walutowe jest dopuszczalne. Osoby posiadające jeden ROR mogą go zamknąć i założyć podstawowy rachunek płatniczy, ale warto dobrze przemyśleć taki ruch. Posiadacze PRP zwolnieni są z opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz za wydanie i obsługę podpiętej do konta karty debetowej. W ramach oferty każdego miesiąca skorzystać mogą również z:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu — w tym przelewy w oddziale, przelewy internetowe i zlecenia stałe,
 • 5 darmowych wypłat gotówki z bankomatów i wpłat to wpłatomatów obcych

Operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku prowadzącego PRP są darmowe bez określonego limitu. Trzeba pamiętać, że po przekroczeniu darmowego progu operacji banki mogą naliczać opłaty według tabeli. Właściciel podstawowego rachunku płatniczego nie skorzysta również z produktów kredytowych, jak debet na koncie czy linia kredytowa.

Mając na uwadze powyższe, warto sprawdzić, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie przypadkiem konto osobiste pochodzące ze standardowej oferty, które może być prowadzone bezwarunkowo bezpłatnie, dając przy tym możliwość realizacji dowolnej liczby darmowych przelewów internetowych i  dostęp do szeregu użytecznych rozwiązań, które nie mogą być proponowane w ramach PRP.

Interesuje Cię temat najbezpieczniejszych banków? Koniecznie przeczytaj ten artykuł: Najbezpieczniejsze banki w Polsce 2023 – sprawdź, gdzie pewnie ulokujesz swój kapitał!

Czy można posiadać więcej niż jedno konto osobiste?

Tak. Nie ma przeszkód, aby ta sama osoba posiadała więcej niż jedno konto osobiste. Z jednej strony może wydawać się, że to niepotrzebne mnożenie kosztów, ale z drugiej strony każdy rachunek może spełniać określone funkcje. Jest to szczególnie ważne dla bardziej wymagających klientów. Warto przy tym pamiętać, że odpowiednia organizacja i realizowanie warunków bezpłatności rachunków może doprowadzić do sytuacji, w której nawet kilka kont nie będzie generować podstawowych opłat.

Motywacje powodujące chęć posiadania kilku kont osobistych mogą być różne. Przede wszystkim dotyczy to osób posiadających znaczne oszczędności. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje w całości bezpieczeństwo środków do kwoty odpowiadającej równowartości 100 tysięcy euro w jednym banku. Dlatego środki przekraczające ten limit gromadzone są na kontach w innych bankach, aby zachować pełną gwarancję ze strony BFG.

Inne powody mogą być bardziej pragmatyczne. Chociaż funkcjonalności kont osobistych oferowanych przez różne banki są do siebie zbliżone, to można wyróżnić rachunki posiadające ponadprzeciętne korzyści w wybranym obszarze. I tak założenie ROR w jednym banku oznacza dostęp do bezkonkurencyjnej oferty oszczędnościowej pozwalającej skutecznie pomnażać zgromadzone środki.

Inne konto osobiste może zachęcać usługami skierowanymi do dzieci i młodzieży. Dla zachowania przejrzystości w osobistych finansach można również założyć dodatkowe konto wspólne z partnerem, członkiem rodziny czy z inną niespokrewnioną osobą. Dzięki temu oddzielimy finanse osoboste od finansów wspólnych

Wszystko to powoduje, że posiadanie więcej niż jednego konta osobistego nie jest już niczym nadzwyczajnym. Doskonale wiedzą o tym entuzjaści promocji bankowych, którzy zakładają c po kilka rachunków jednocześnie, co pozwala im zwiększyć kwotę potencjalnej premii. Kilka kont osobistych daje też większe możliwości w przypadku awarii w jednym z banków. W takiej sytuacji w dalszym ciągu posiadamy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez inną instytucję finansową.

Czym różni się konto walutowe od konta osobistego?

Konto walutowe nie różni się szczególnie od konta osobistego. Prowadzone jest ono w walucie innej niż polski złoty. Najczęściej konto walutowe otwierane jest w euro (EUR), dolarze amerykańskim (USD), franku szwajcarskim (CHF) i funcie brytyjskim (GBP).

Są jednak banki pozwalające na założenie rachunku w bardziej egzotycznych walutach, jak korona duńska (DKK), kuna chorwacka (HRK), rand południowoafrykański (ZAR) czy rubel rosyjski (RUB). Konto walutowe pozwala na gromadzenie środków, zlecanie i przyjmowanie przelewów, a także wypłaty z bankomatów, a nawet na oszczędzanie.

Posiadanie konta walutowego pozwala na przeprowadzanie operacji finansowych bez niekorzystnego dla klienta przewalutowania transakcji. Rachunek ten można otworzyć także jako subkonto podpięte do konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Warto przy okazji zaznaczyć, że niektóre banki mają w swojej ofercie także walutowe konta oszczędnościowe, jednak ich oprocentowanie jest najczęściej symboliczne. Podobnie jak w przypadku konta osobistego, przed podpisaniem umowy warto sprawdzić jakie koszty może generować to rozwiązanie.

Rachunek walutowy docenią w szczególności osoby otrzymujące wpływy w walucie obcej, przebywające często poza granicami kraju czy spłacające kredyty w walucie obcej. To również rozwiązanie pozwalające dywersyfikować swoje oszczędności i gromadzić je nie tylko w złotym polskim.

Konta walutowe można podpinać również pod kartę wielowalutową, co pozwala uniknąć kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji, a także obniżyć prowizję za wypłaty z bankomatów zagranicznych. Konta walutowe warto również wykorzystać zlecając przelewy międzynarodowe na rachunki w formacie IBAN z wykorzystaniem kodu SWIFT/BIC.

Przeczytaj również: Czy można założyć anonimowe konto bankowe?

Czym różni się konto osobiste od konta oszczędnościowego?

Konto oszczędnościowe może być oferowane jako niezależny rachunek lub subkonto uruchamiane w ramach standardowego konta osobistego. Drugi wariant często wykorzystywany jest w celu przekonywania potencjalnych klientów do założenia ROR w konkretnym banku. Rachunek oszczędnościowy służy w głównej mierze pomnażaniu zgromadzonych środków. Przed skorzystaniem z oferty warto jednak sprawdzić jej warunki, w szczególności związane z możliwością bezpłatnego dostępu do pieniędzy.

Niestety rzadko można trafić na konto oszczędnościowe pozwalające na wielokrotne wypłaty środków bez konieczności zapłacenia dodatkowej prowizji. Banki oferują przykładowo jedną darmową wypłatę z konta oszczędnościowego w miesiącu. Każda kolejna może kosztować kilka, a nawet kilkanaście złotych. Może się zatem zdarzyć, że wypracowane odsetki skonsumują prowizje pobierane za wypłaty z rachunku.

Warto wspomnieć, że przed 2010 rokiem w ofercie banków znajdowały się oprocentowane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Mając jednak na uwadze obecną sytuację rynkową, trudno wyobrazić sobie, że rozwiązanie to ponownie pojwi się w ofercie banków uniwersalnych.

Konto osobiste - czy karta płatnicza jest obowiązkowa?

Nie. Osoba zakładająca konto osobiste może sama zdecydować, czy chce skorzystać również z podpiętej do rachunku karty debetowej. Czasami oferta skonstruowana jest w taki sposób, że można odnieść wrażenie, że karta płatnicza i konto osobiste to komplet. Nie musi tak być, ale trzeba mieć na uwadze, że założenie samego ROR może paradoksalnie zwiększyć koszty związane z posiadaniem rachunku. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy konto osobiste prowadzone jest za darmo, ale pod warunkiem wykonania określonej liczby transakcji kartą każdego miesiąca.

Posiadanie karty debetowej podpiętej do konta osobistego jest wygodne, ułatwia zarządzanie osobistym budżetem i pozwala oszczędzić czas. Dzięki niej możemy płacić zbliżeniowo, co docenią osoby starające się ograniczyć niepotrzebny kontakt z gotówką. Karta debetowa pozwala także na płatności w internecie, wypłaty gotówki z bankomatów, a także płatności telefonem np. z wykorzystaniem usługi Apple Pay lub Google Pay. Płacąc kartą w sieci możemy skorzystać także z usługi chargeback, w sytuacji kiedy zamówienie zostanie zrealizowane w niewłaściwy sposób.

Karta do konta osobistego nie jest obowiązkowa, ale jak widać potrafi ułatwić życie. Niektóre banki w ramach akcji promocyjnych oferują także usługę moneyback. Daje ona możliwość zwrotu nawet kilku procent rachunku za zakupy dokonanych w określonych punktach lub przeznaczonych na konkretny asoryment.

Aby skorzystać z premii trzeba jednak posłużyć się podpiętą do konta osobistego kartą. Warto również pamiętać, że karta debetowa może być bezwarunkowo darmowa lub bank nie pobierze miesięcznej opłaty po spełnieniu bardzo prostego warunku. Element ten można szybko sprawdzić korzystając z rankingu kont osobistych i cieszyć się ofertą idealnie dopasowaną do naszych oczekiwań.

Sprawdź też: Podatek Belki. Czym jest podatek od zysków kapitałowych?

Sprawdź też: Przelew na telefon BLIK — znajdziesz go w ofercie 11 banków

Rodzaje kont bankowych

Poradniki