SMART > Poradniki > Rachunki bankowe > SEPA: co trzeba wiedzieć o przelewie europejskim?
   Aktualizacja:

SEPA: co trzeba wiedzieć o przelewie europejskim?

Pracujesz lub studiujesz w innym kraju europejskim? Planujesz zakupić tam nieruchomość? Może chcesz kogoś wesprzeć. W każdym przypadku powinieneś mieć wiedzę nt. systemu  SEPA. Dzięki niemu wykonywanie przelewów zagranicznych okaże się dużo prostsze, niż przypuszczałeś.

SEPA: co trzeba wiedzieć o przelewie europejskim?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Integracja europejska wiąże się z wieloma profitami. Z części z nich zdajemy sobie sprawę, informacje o innych rzadziej pojawiają się w doniesieniach medialnych albo dowiadujemy się o nich zbyt późno. Jednym z nich jest SEPA, a więc jednolity obszar płatności, czyli  bezgotówkowego rozliczenia w euro. 

Choć w jego nazwie znajduje się nazwa wspólnej europejskiej waluty, do porozumienia należą nie tylko kraje strefy euro, ale również inne europejskie państwa. Dla przeciętnego Kowalskiego wiąże się to przede wszystkim z tym, że przelewy SEPA, w przeciwieństwie do innych przelewów międzynarodowych, wyróżniają się szybszym transferem i niższymi kosztami. Warto więc korzystać z możliwości przelewu europejskiego i oszczędzać na nim pieniądze.

SEPA – czym jest tego rodzaju przelew europejski?

Inicjatywa SEPA została uruchomiona przez Europejski Komitet ds. Standardów Płatniczych (EPC) na początku XXI wieku, jako odpowiedź na potrzebę harmonizacji i unifikacji płatności w euro w całej Europie. Przed wprowadzeniem SEPA, płatności transgraniczne były często powolne, kosztowne i skomplikowane ze względu na różnorodność krajowych systemów i standardów płatniczych.

Pierwszy krok w kierunku realizacji celów SEPA został wykonany w 2008 roku, kiedy to uruchomiono SEPA Credit Transfer (SCT), umożliwiając standardowe przelewy w euro. Następnie, w 2009 roku wprowadzono SEPA Direct Debit (SDD), co umożliwiło jednolite obciążenia kont w całej strefie euro. Rozwój SEPA obejmował również wprowadzenie natychmiastowych przelewów SEPA (SCT Inst) w 2017 roku, co znacznie przyspieszyło możliwość dokonywania płatności w czasie rzeczywistym.

SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to wspólny obszar płatności w Euro w formie  bezgotówkowego rozliczenia według ujednoliconych zasad. Zrzesza on państwa należące do Unii Europejskiej, ale także Liechtenstein, Norwegię, Monako, San Marino, Islandię i Szwajcarię. Łącznie z systemu korzysta 36 krajów i terytoriów zależnych. SEPA jest jednym z elementów integracji europejskiej, zakładającej łatwiejszy przepływ osób, towarów i usług pomiędzy europejskimi państwami. Korzystając z dobrodziejstw wspólnego obszaru, najczęściej spotykamy się z przelewem SEPA, który – w przeciwieństwie do standardowych przelewów międzynarodowych – nie korzysta z usług banków pośredniczących, co przekłada się na szybkość realizacji i niższe koszty. 

Kluczowe cechy przelewu SEPA:

 • Waluta: Przelewy SEPA są realizowane wyłącznie w walucie euro, niezależnie od tego, czy kraj uczestniczący jest członkiem strefy euro.

 • Zasięg geograficzny: SEPA obejmuje 36 krajów, w tym wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także dodatkowe kraje i terytoria, które zgodziły się przestrzegać zasad SEPA.

 • Standardy: Przelewy SEPA opierają się na jednolitych standardach i formatach (np. ISO 20022), co ułatwia automatyzację i przyspiesza przetwarzanie płatności.

 • Dane identyfikacyjne: Do realizacji płatności SEPA wymagane są numer konta bankowego odbiorcy w formacie IBAN (International Bank Account Number) oraz, w niektórych przypadkach, kod BIC (Business Identifier Code) banku odbiorcy.

Warto przyjrzeć się jego zaletom:

 • Środki szybko znajdą się na koncie: gotówka za pomocą SEPA dotrze na konto odbiorcy przelewu często w ciągu jednego dnia roboczego. Do jego realizacji przyjęto formułę D+1, oznaczającą, że powinien znaleźć się u adresata w następnym dniu roboczym.

 • Opłata za przelew nie jest odejmowana z przesyłanej kwoty.

 • Przelew SEPA nie korzysta z usług banków pośredniczących. 

Jak zlecić polecenie przelewu SEPA?

Sam przelew SEPA możemy zlecić, używając niemal każdego kanału dostępu, który oferuje nam nasz bank. Możemy zrobić to więc przez internet, w oddziale lub korzystając z infolinii. Aby zrealizować przelew europejski, musimy jednak poznać dodatkowe informacje na temat adresata oraz pamiętać o konieczności dopełnienia pewnych formalności:

 • Przelew musi być wyrażony w walucie euro

 • Kraj i bank odbiorcy przelewu znajduje się w systemie SEPA

 • Numer konta odbiorcy musi zostać podany w formacie IBAN.

 • Wskazać kod SWIFT (BIC) banku odbiorcy.

 • Koszty transferu zostały podzielone pomiędzy odbiorcę i nadawcę, a więc wybraliśmy opcję SHA.

By efektywnie zrobić przelew SEPA, należy skrupulatnie zweryfikować, czy wszystkie wymagane dane zostały wprowadzone prawidłowo. W przypadku pomyłki lub braków płatność może zostać odrzucona albo zakwalifikowana jako zwykły przelew międzynarodowy co wpłynie na dodatkowe koszty. Może się to oczywiście wiązać również z dłuższym czasem realizacji, wobec czego utracimy jedną z podstawowych zalet SEPA. 

Systemy wykorzystywane przez banki są jednak sporym ułatwieniem, w większości z nich część parametrów, takich jak np. opcja dzielenia kosztów transferu, będzie w odpowiedni sposób oznaczona. Powinniśmy więc jedynie zweryfikować poprawność oznaczeń i nie wprowadzać żadnych zmian.

Rodzaje przelewów SEPA

Generalnie dostępne są trzy zasadnicze rodzaje przelewów w ramach systemu SEPA. 

 1. SEPA Credit Transfer (SCT) - podstawowy rodzaj przelewu umożliwiający przekazywanie środków z konta nadawcy na konto odbiorcy. Przelewy te są przeznaczone do jednorazowych płatności w euro i są realizowane zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.

 2. SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) - wariant przelewu, który umożliwia natychmiastowe przekazywanie środków, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  Przelew SEPA Instant jest dostępny, jeśli kiedy obie instytucje finansowe - zarówno wysyłająca, jak i odbierająca środki - są zintegrowane z systemem SEPA Instant. Aktualnie, niemal 3000 banków z 23 krajów bierze udział w tym systemie. W przyszłości planowane jest włączenie do systemu SEPA Instant wszystkich banków z 36 krajów wchodzących w skład SEPA, co doprowadzi do usunięcia barier geograficznych dla transakcji między krajami europejskimi.

 3. SEPA Direct Debit (SDD) - w Polsce znany, jako polecenie zapłaty. Jest to mechanizm umożliwiający automatyczne pobieranie płatności bezpośrednio z konta bankowego płatnika, na rzecz odbiorcy, na podstawie wcześniej udzielonego upoważnienia. SEPA Direct Debit dzieli się na dwie główne kategorie:

  • SEPA Core Direct Debit (SDD Core) - dostępny dla konsumentów, pozwala na łatwe i bezpieczne dokonywanie regularnych płatności, takich jak rachunki czy abonamenty.

  • SEPA B2B Direct Debit (SDD B2B) - przeznaczony wyłącznie dla transakcji między przedsiębiorstwami, oferuje szybsze terminy realizacji i mniejszą ochronę przed nieautoryzowanymi transakcjami w porównaniu do SDD Core, wymagając jednocześnie bezpośredniej zgody dłużnika na każdą transakcję.

Kiedy dojdzie przelew zagraniczny SEPA? 

W przypadku korzystania ze wspólnego obszaru bezgotówkowego rozliczenia SEPA przelew w podstawowym modelu powinien zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia roboczego. Tym samym transfer środków odbywa się w niemal takim samym czasie, jakiego potrzebują polskie banki na rozliczenie płatności pomiędzy sobą. Wersja instant powinna dotrzeć w ciągu kilku sekund lub minut. Natomiast polecenia zapłaty mogą zająć kilka dni

To olbrzymie ułatwienie, które przekłada się na oszczędności nie tylko w domowych budżetach obywateli europejskich państw, ale również w szerszym ujęciu na kondycję całej wspólnotowej gospodarki. Szacuje się, że konsumenci zaoszczędzili dzięki SEPA środki, które odpowiadają wysokości 3% unijnego PKB. 

Ile kosztuje przelew europejski SEPA?

Zgodnie z regulacjami europejskimi, koszt przelewu SEPA nie może być wyższy, niż przelewów wewnątrzkrajowych. Różnice dotyczą więc głównie tego, czy zlecamy przelew przez internet, czy też dokonujemy ich przez telefon lub w oddziale. W głównych bankach w pierwszym przypadku za przelew nie zapłacimy nic. 

W drugim i trzecim przypadku opłata zależy od banku. Bank Pekao SA żąda prowizji w wysokości 10 zł za zlecenie w oddziale i 5 za telefon. PKO BP zawsze zażąda 10 zł. Jeśli natomiast chodzi o Bank Millenium to jest to koszt 8 zł za oddział. W Santander Banku natomiast spotkamy się z kosztem 10 zł w oddziale. Alior Banku 8 zł, Credit Agricole 12 zl, a  ING 9 zł. 

Jak widać każda instytucja podchodzi do tematu w odmienny sposób. To zdecydowanie korzystniejsza opcja niż inny rodzaj przelewu zagranicznego, czyli standardowy przelew SWIFT. W jego przypadku zwykle pobierana jest prowizja zależna od sumy transakcji, jednak jej minimalna wysokość najczęściej wynosi przynajmniej kilkadziesiąt złotych. I pomimo wysokiej ceny, jego realizacja trwa przy tym znacznie dłużej. 

Uwaga na przewalutowanie

Należy pamiętać, że SEPA to jednolity obszar płatniczy, w ramach którego transakcje są realizowane w walucie euro. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wykonać ich ze swojego konta osobistego w złotych, co będzie potraktowane jako przelew walutowy i otrzymać ich na takie konto. Wówczas trzeba będzie się jednak liczyć z przewalutowaniem transakcji, którego podstawą będzie kurs banku.

Dodatkowym kosztem w takim przypadku jest spread walutowy. Realne koszty związane z przelewem będą więc w znacznej mierze uzależnione od wartości ustalonych w konkretnym dniu przez konkretną instytucję. Jeżeli chcemy uniknąć przewalutowania, warto natomiast zastanowić się nad kontem walutowym. Taka transakcja nie będzie podlegać przewalutowaniu, a my otrzymamy (lub wyślemy) całą kwotę w euro.Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Rodzaje przelewów

Poradniki