SMART > Poradniki > Wygodne oszczędzanie > Lokata strukturyzowana. Czym są produkty strukturyzowane?
   Aktualizacja:

Lokata strukturyzowana. Czym są produkty strukturyzowane?

Popularność produktów strukturyzowanych wynika z tego, że ich posiadanie to szansa na zarabianie na dwa sposoby. Dla przykładu lokaty strukturyzowane wyróżnia to, że z jednej strony to lokaty terminowe (na określony czas, o określonym oprocentowaniu), a z drugiej strony to również forma inwestowania środków finansowych.

Lokata strukturyzowana. Czym są produkty strukturyzowane?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Lokaty strukturyzowane są jednym z rozwiązań, łączącym bezpieczeństwo tradycyjnych lokat terminowych z możliwościami rynku inwestycyjnego. Ta hybrydowa forma oszczędzania i inwestowania oferuje unikalną szansę na zdywersyfikowanie portfela finansowego przy zachowaniu pewnego stopnia ochrony kapitału. 

Z jednej strony, lokaty strukturyzowane, dostępne w ofercie czołowych polskich banków takich jak Alior Bank, Idea Bank czy PKO BP, zachowują charakterystyczną dla lokat terminowych pewność i przewidywalność. Z drugiej strony, ich oprocentowanie jest ściśle powiązane z rynkowymi wahaniami wybranych instrumentów bazowych, co otwiera drzwi do potencjalnie wyższych zysków kapitałowych.

Lokata strukturyzowana a produkty strukturyzowane 

Jest to w rzeczywistości kompilacja dwóch, lub kilku prostszych instrumentów finansowych. Najprościej rzecz biorąc, inwestując pewną ilość pieniędzy, instytucja rozdziela je na kilka źródeł. 

Daje on możliwość inwestowania ludziom ich wolnych środków finansowych na rynkach finansowych, do którego normalnie nie mają dostępu.  Produkty strukturyzowane są rozwiązaniem o wysokim poziomie ochrony zainwestowanego kapitału, gdzie dla inwestującego jest możliwość wysokich dochodów na skutek podwyższonej stopy zwrotu.

Jest to rodzaj produktu podzielone o postaci inwestycyjnej. Lokata strukturyzowana składa się z dwóch elementów:

  • części kapitałowej - czyli zdeponowane na rachunku lokaty środki finansowe, które są objęte ochroną, nawet przy inwestycji chybionej nie dojdzie do ich utraty,

  • części opcyjnej - to prognozowana kwota zysku, jaki wypracuje dana lokata, jeśli instrument bazowy, z którą jest związana, zwiększy swoją wartość w danym okresie trwania lokaty w porównaniu do dnia zakładania lokaty.

Każdy, kto chce posiadać produkty strukturyzowane w bankach, staje przed prawdziwym dylematem, który bank wybrać, gdzie założyć pierwszą lokatę strukturyzowaną.

  • Produkty strukturyzowane to szeroka kategoria instrumentów finansowych, które łączą różne typy inwestycji, takie jak obligacje i pochodne (np. opcje), aby stworzyć nowy produkt finansowy. Mogą obejmować różnorodne konstrukcje i cele inwestycyjne, dostosowane do specyficznych potrzeb i profilu ryzyka inwestorów.

  • Lokata strukturyzowana to z kolei konkretny typ produktu strukturyzowanego, który zwykle łączy cechy bezpiecznej lokaty bankowej (z gwarantowanym zwrotem kapitału) z elementem inwestycyjnym (np. opartym na indeksie giełdowym), który może przynieść dodatkowy zysk w zależności od wybranego instrumentu bazowego w trakcie trwania lokaty. 

Struktura:

  • Produkty strukturyzowane mogą być bardzo zróżnicowane pod względem struktury i składników, obejmując różne kombinacje instrumentów finansowych, by osiągnąć potencjalny zysk

  • Lokata strukturyzowana łączy bezpieczną część kapitałową (podobną do tradycyjnej lokaty) z częścią inwestycyjną (opcją), która wiąże się z wyższym ryzykiem, ale i potencjałem wyższych zysków.

Ryzyko:

  • W produktach strukturyzowanych poziom ryzyka i potencjalnych zysków może być bardzo różny, zależnie od ich konstrukcji i użytych instrumentów.

  • W lokatach strukturyzowanych ryzyko zazwyczaj ogranicza się do części inwestycyjnej, podczas gdy część kapitałowa jest zabezpieczona, co czyni je bezpieczniejszymi, ale potencjalnie mniej zyskownymi niż niektóre inne produkty strukturyzowane.

W każdej lokacie strukturyzowanej jest wyróżniona część kapitałowa, to znaczy, że wpłacone środki na rachunek lokaty, zakładający ją ma pewność, że odzyska w całości, zatem jest tu mniejsze znaczenie niż przy lokowaniu środków w typowe instrumenty inwestycyjne, 

Wady lokaty strukturyzowanej

W produktach strukturyzowanych istnieje ryzyko, że inwestycyjna część produktu nie przyniesie żadnego zwrotu, co może oznaczać, że inwestor otrzyma z powrotem tylko zainwestowany kapitał, bez żadnych dodatkowych odsetek czy zysków​. W zasadzie produkty te polegają na tym, że zainwestowana suma jest podzielona na część “bezpieczną” w postaci np. obligacji i część, która jest inwestowana. Nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu nie podzielić tak swojego kapitału, co nie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej. 

 Zamrożenie kapitału: inwestowanie w produkty strukturyzowane często wymaga zobowiązania się do długoterminowego zamrożenia kapitału, co może być niekorzystne, szczególnie w sytuacji, gdy inwestor potrzebuje szybkiego dostępu do swoich środków​.

Opłaty manipulacyjne: w przypadku wcześniejszego zerwania umowy dotyczącej produktu strukturyzowanego, inwestor może być zobowiązany do zapłaty opłat manipulacyjnych, co zwiększa koszty inwestycji.​

​.Niskie potencjalne zyski w stosunku do ryzyka: w niektórych przypadkach zyski  mogą być stosunkowo niskie w porównaniu z ryzykiem, jakie inwestor ponosi​. 

Ryzyko płynności: inwestowanie tego typu może ograniczać możliwość dysponowania kapitałem w przypadku nagłej potrzeby pieniędzy​.

Złożoność i trudność w zrozumieniu: produkty strukturyzowane są często złożone i nie wiadomo do końca w co tak naprawdę inwestowane są nasze pieniądze. 

Zalety produktów strukturyzowanych

W przypadku lokat terminowych o charakterze struktur dają one szansę na wyższy zysk w porównaniu do standardowych lokat czy obligacji. ​

Ochrona kapitału: wiele produktów strukturyzowanych oferuje pełną lub częściową ochronę zainwestowanego kapitału, szczególnie jeśli inwestor przestrzega określonych warunków, jak np. utrzymanie inwestycji do terminu zapadalności​. 

Dostęp do rynków finansowych: te produkty mogą stanowić dobry wstęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji, indeksów giełdowych czy walut oraz dywersyfikować w łatwy sposób portfel. 

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: depozyty te są często chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100.000 Euro.​

Zmniejszone ryzyko:  w porównaniu z bezpośrednimi inwestycjami na rynku akcji czy innych instrumentów finansowych, produkty strukturyzowane oferują zmniejszone ryzyko rynkowe dzięki ich strukturze i mechanizmom ochrony kapitału​.

Różnorodność: możemy przebierać i wybierać wśród dostępnych produktów strukturyzowanych pozwala na dopasowanie inwestycji do indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych, z różnymi poziomami ryzyka i potencjalnego zysku​. Mimo że ich konstrukcji zapewne nie zrozumiemy. 

Na pewno nie należy w temat lokat strukturyzowanych inwestować całych posiadanych oszczędności. Będą one rodzajem lokaty terminowej, gdzie zainwestowana kwota zostanie podzielona między “bezpieczną” część, a część inwestycyjną opartą o indeksy giełdowe, akcje spółek, lub inne parametry. ​.


Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Dobór lokaty

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.

Poradniki