Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Lokata strukturyzowana - czym jest? Produkty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana - czym jest? Produkty strukturyzowane
Spis treści

Popularność produktów strukturyzowanych wynika z tego, że ich posiadanie to szansa na zarabianie na dwa sposoby. Dla przykładu lokaty strukturyzowane wyróżnia to, że z jednej strony to lokaty terminowe (na określony czas, o określonym oprocentowaniu), a z drugiej strony to również forma inwestowania środków finansowych.

Lokaty strukturyzowane cechuje to, że ich oprocentowanie jest powiązane z wartością instrumentu bazowego. Produkty strukturyzowane w Polsce znajdują się w ofercie głównych banków, np. są to produkty strukturyzowane alior banku, lokaty strukturyzowane idea bank, lokaty strukturyzowane pko bp.

Na czym polegają produkty strukturyzowane? Czym jest lokata strukturyzowana? 

Produkty strukturyzowane cechuje głównie to, że ich posiadacz ma możliwość zarabiania, dzięki związaniu danego produktu z określoną inwestycją. Produkt strukturyzowany w rzeczywistości to kompilacja dwóch, czy kilku prostszych instrumentów finansowych. Taki produkt daje możliwość inwestowania ludziom ich wolnych środków finansowych na rynkach, do którego normalnie nie mają dostępu.  Produkty strukturyzowane są rozwiązaniem o wysokim poziomie ochrony zainwestowanego kapitału, gdzie dla inwestującego jest możliwość wysokich dochodów na skutek podwyższonej stopy zwrotu.

Lokata strukturyzowana to rodzaj produktu strukturyzowanego o postaci inwestycyjnej. Lokata strukturyzowana składa się z dwóch elementów:

  • części kapitałowej - czyli zdeponowane na rachunku lokaty środki finansowe, które są objęte ochroną, nawet przy inwestycji chybionej nie dojdzie do ich utraty,
  • części opcyjnej - to prognozowana kwota zysku jaki wypracuje dana lokata, jeśli instrument bazowy, z którą jest związana, zwiększy swoją wartość w danym okresie trwania lokaty w porównaniu do dnia zakładania lokaty.

Powyższa konstrukcja lokaty strukturyzowanej dowodzi, że ten nowoczesny produkt bankowy jest rozwiązaniem bezpiecznym.

Jakie są oferty lokat w bankach? Lokata strukturyzowana a produkty strukturyzowane Alior Bank

Każdy, kto chce posiadać produkty strukturyzowane w bankach, staje przed prawdziwym dylematem, który bank wybrać, gdzie założyć pierwszą lokatę strukturyzowaną.

Dużym zainteresowaniem na rynku cieszą się również produkty strukturyzowane Alior Banku. Tutaj zaletą jest szeroki wybór tych produktów, ale i możliwość zakładania produktów strukturyzowanych, składania do nich dyspozycji całkowicie online.

Lokata strukturyzowana PKO BP opinie także ma dobre - jak czytamy na forach internetowych. Zaletą jej jest głównie to, że zakładający ma pewność uzyskania 0,60% odsetek w skali roku.

Bez względu na ofertę widać, że przy produktach strukturyzowanych, w tym lokatach, występuje szereg cech konstrukcyjnych, przemawiających za lokowaniem w nie wolnych środków finansowych. Te najważniejsze zalety tego rozwiązania to:

  • bezpieczny produkt finansowy - w każdej lokacie strukturyzowanej jest wyróżniona część kapitałowa, to znaczy, że wpłacone środki na rachunek lokaty, zakładający ją ma pewność, że odzyska w całości, zatem jest tu mniejsze znacznie niż przy lokowaniu środków w typowe instrumenty inwestycyjne,
  • szansa na uzyskanie dodatkowego zysku, w przypadku niektórych lokat strukturyzowanych to nawet 5-6% w skali roku,
  • łatwa procedura założenia lokaty strukturyzowanej, rozwiązania, składania w odniesieniu do niej dyspozycji,
  • bogata oferta lokat strukturyzowanych w bankach,
  • możliwość indywidualnego negocjowania warunków lokaty strukturyzowanej w bankach dla klientów, aktywnie zakładających takie lokaty.

Przeczytaj także:

Poradniki