Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wspólne konto bankowe - zasady wspólnego konta dla par

Wspólne konto bankowe - zasady wspólnego konta dla par
Spis treści

Możliwość założenia wspólnego rachunku oferują niemal wszystkie banki. Nie jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla par czy małżeństw, choć te zakładają je najczęściej. Wspólne konto bankowe pozwala na efektywne zarządzanie domowymi finansami, jednak nie jest wolne od wad.

Decyzja o założeniu wspólnego konta bankowego jest kwestią indywidualną. Osoby zastanawiające się nad tego typu rozwiązaniem powinny przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe. Ważna jest tu również kwestia podejścia do dzielenia się pieniędzmi. Jeśli para czy małżonkowie cenią sobie niezależność finansową, powinni zostać przy dwóch osobnych kontach. Nie oznacza to, że wspólny rachunek nie jest dobrym rozwiązaniem. Konto dla dwojga sprawdza się przede wszystkim wówczas, kiedy para chce mieć większą kontrolę nad domowymi wydatkami bądź zależy im przede wszystkim na kwestii praktycznej. Robienie codziennych zakupów czy ponoszenie wspólnych wydatków jest wówczas po prostu łatwiejsze, a dobry dobór rachunku może przełożyć się na brak jakichkolwiek kosztów i czerpanie z tego tytułu samych korzyści. Ostatecznie konto dla par będzie dostosowane do indywidualnych preferencji i można korzystać z niego dokładnie w takim zakresie, w jakim będzie potrzebne.

Kto może założyć wspólne konto w banku?

Prowadzenie wspólnego rachunku cieszy się największą popularnością wśród małżeństw oraz par. Nie oznacza to jednak, że jest to opcja przeznaczona wyłącznie dla nich. Wspólne konto może założyć niemal każdy, tj. członkowie rodziny, osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, przyjaciele czy współlokatorowie.

Należy jednak pamiętać, że wspólny rachunek bankowy mogą założyć i prowadzić wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że współwłaścicielem nie mogą być m.in. osoby małoletnie czy ubezwłasnowolnione. Należy również mieć na uwadze, że współwłaściciele muszą mieć taki sam status dewizowy, czyli powinni być rezydentami lub nierezydentami, posiadającymi ten sam kraj rezydencji podatkowej.

Zobacz też: W jakim banku założyć konto?

Wspólne konto, czyli bez ograniczeń dla każdego

Posiadacze wspólnego konta bankowego dysponują nim bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że każdy ze współposiadaczy może zarządzać środkami pieniężnymi, wykonywać czy zlecać operacje, posiadać spersonalizowaną kartę płatniczą. Co istotne, odpowiadają solidarnie za wszystkie zobowiązania i dyspozycje wydane do rachunku. Jest jednak wyjątek, a mianowicie w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu odnawialnego we wspólnym rachunku, wniosek musi zostać złożony przez oboje współwłaścicieli. Natomiast zawarcie umowy wymaga złożenia podpisu każdego z nich. Nie ma więc możliwości zaciągnięcia tego typu zobowiązań bez zgody jednego z posiadaczy konta.

Konto dla dwojga: jak je dobrać?

Konto wspólne może – podobnie do standardowego rachunku osobistego – spełniać różne funkcje. Tylko od nas zależy na dobrą sprawę, jak będziemy z niego korzystać. Umiejętne zarządzanie tym aspektem finansowego życia pozwoli więc znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie, a jednocześnie zabezpieczyć środki i ograniczyć ryzyko. Konto dla dwojga może więc służyć jako:

  • Sposób na dokonywanie codziennych rozliczeń: często prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, mamy problem z rozliczaniem należności np. z tytułu codziennych zakupów, czynszu czy innych ponoszonych opłat. Konto dla dwojga pozwala w wygodny sposób zadbać o te kwestie.
  • Wygodny dostęp do środków dla wielu osób: karty płatnicze zmieniły naszą codzienność nie do poznania. Dają nam przede wszystkim wygodny dostęp do zgromadzonego na koncie kapitału. Często jednak mieszkając z kimś, ale dysponując zaledwie jednym plastikiem, spotykamy się z problemami, które są do uniknięcia, i to w całkowicie legalny sposób.
  • Oszczędzanie: konto dla par pozwoli nie tylko na dokonywanie płatności, ale również oszczędzanie. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Do dyspozycji będą pozostawać inne produkty banku, takie jak konta oszczędnościowe czy lokaty.

Konto dla par, wybór indywidualny

Oczywiście to, jak koniec końców będzie wykorzystywane konto dla par, zależy od indywidualnej sytuacji. Niektórzy decydują się na to, aby na wspólne konto bankowe spływały wynagrodzenia wszystkich współwłaścicieli, inni preferują przesyłać na nie wybraną kwotę, pozwalającą np. na opłacenie wspólnych wydatków czy zaspokojenie wybranych potrzeb. W praktyce konto dla dwojga daje dużą swobodę wyboru i umożliwia korzystanie z niego w praktycznie dowolny sposób.

Szukasz dodatkowych środków? Sprawdź ofertę kredytów gotówkowych na 5000 zł

Wspólne konto bankowe a śmierć współwłaściciela

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe każdy ze współposiadaczy wspólnego konta bankowego może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi na nim zgromadzonymi. Trzeba jednak pamiętać, że w razie śmierci jednego z nich, wiele zależy od zapisów umowy o prowadzeniu konta zawartej z bankiem.

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli konta bankowego, banki stosują różne podejścia. Możemy spotykać się z procedurą wygaśnięcia umowy i zablokowania części środków na rzecz spadkobierców lub przekształceniem rachunku wspólnego w indywidualny.

Dla drugiego właściciela korzystniejszym wyjściem jest przekształcenie wspólnego konta w rachunek indywidualny. Jednak nie wszystkie banki pozwalają na takie rozwiązanie. Częstym zabiegiem stosowanym przez instytucje jest podział salda rachunku na równe części, przy czym żyjący posiadacz może wówczas korzystać tylko z przynależnego mu udziału. Natomiast druga część zostaje zablokowana i podlega prawu spadkowemu.

Rozwiązanie umowy w przypadku konta dla par

Banki mogą również traktować śmierć jednego ze współwłaściciela rachunku jako okoliczność uzasadniającą rozwiązanie umowy. Wówczas również środki zostają dzielone pomiędzy żyjącego właściciela i spadkobierców. Procedura wygląda wówczas następująco: po otrzymaniu aktu zgonu bank wygasza umowę i blokuje środki zgromadzone na rachunku. Pieniądze mogą zostać przekazane do dyspozycji wszystkich współwłaścicieli bądź mogą zostać wypłacone tylko w proporcjonalnej części, a pozostała – należąca do zmarłego – pozostaje zablokowana i podlega prawu spadkowemu.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego czy rachunek zostanie przekształcony w indywidualny, czy w dalszym ciągu będzie prowadzony jako wspólny do czasu jego zamknięcia, spadkobiercy mają prawo kierować ewentualne roszczenia do posiadacza pozostałego przy życiu.

Zobacz też: Konto oszczędnościowe dla dziecka - czy warto założyć?

Poradniki