Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Bank Pekao - oferta i podstawowe dane

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Bank Pekao – typy produktów

Typy produktów banku

Bank Pekao – produkty

Oferty dla klientów indywidualnych

Oferty dla klientów firmowych

Bank Pekao – historia

Bank Pekao, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, narodził się z potrzeby świadczenia usług dla polskich emigrantów. Pierwsza siedziba zagraniczna banku powstała rok po jego założeniu w 1930 r. w Paryżu, a kolejnymi były m.in. te w Nowym Jorku, Buenos Aires czy Tel Awiwie. Do września 1939 r. powstało 25 biur Banku Pekao we Francji, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Palestynie.

Bank przetrwał wojnę, przenosząc centralę z Warszawy do różnych miast poza granicami. Do stolicy Polski powrócił niedługo po jej zakończeniu w 1945 roku. Od tego czasu rozwijał swoją ofertę, koncentrując się na obsłudze dewizowej. Do lat 60 do lat 80 na popularności zyskiwały rachunki walutowe. Bank zaczął inwestować w pierwsze systemy informatyczne.

Bank obrał nowy kierunek po reformie systemu bankowego w 1989 r., czego efektem było powstanie banku uniwersalnego świadczącego usługi charakterystyczne zarówno  dla bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej czy inwestycyjnej. W latach 90 Bank Pekao uruchomił pierwsze w Polsce biuro maklerskie oraz zaproponował swoim klientom karty płatnicze.

W 1998 roku Bank Pekao zadebiutował na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Rok później został członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredit. W 2007 roku przeprowadzona została fuzja Banku Pekao i wydzielonej części Banku BPH. Sześć lat później instytucja wprowadziła system PeoPay, który stał się nowym standardem w płatnościach mobilnych.

W 2015 roku Bank Pekao zaoferował swoim klientom mobilny system bankowości elektronicznej „Pekao24 na tablety”. Dwa lata później nastąpiła zmiana logo banku, a także zakończył się proces nabycia akcji przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR). PZU posiada 20%, a PFR 12,8% akcji Banku Pekao.

Bank Pekao – działalność

Bank Pekao świadczy usługi o charakterze uniwersalnym adresowanych do klientów indywidualnych, mikrofirm, małych i średnich firm, korporacji. Bank przygotował także specjalne rozwiązania skierowane do klientów private banking. Inwestorzy mogą z kolei skorzystać m.in. z usług biura maklerskiego.

Bank Pekao jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Na koniec III kwartału 2022 roku wynosiły one 236,536 mld zł - na pierwszym miejscu znajdował się PKO Bank Polski z aktywami na poziomie 371,611 mld zł. Instytucja działająca pod znakiem czerwonego żubra posiada niemal 6 mln klientów (5,6 mln to klienci indywidualni). Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa Pekao

W celu zapewnienia najlepiej dopasowanych produktów i usług, pozwalających realizować cele wszystkich klientów, wokół banku uniwersalnego działa szereg instytucji finansowych i niefinansowych. Podmiotem dominującym w grupie jest Bank Pekao S.A. Do spółek zależnych, oferujących określone usługi i produkty finansowe zaliczamy m.in.:

 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. - działalność bankowa,
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. - działalność faktoringowa,
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. - działalność leasingowa,
 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - zarządzanie aktywami,
 • Pekao Investment Banking S.A. - działalność maklerska.

Bank Pekao - strategia

Strategia na lata 2021-2024 przyjęta pod nazwą „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” zakłada, że Bank Pekao:

 • stanie się bankiem pierwszego wyboru dla swoich klientów,
 • zanotuje wzrost w najbardziej dochodowych segmentach rynku,
 • rozwinie model obsługi i dystrybucji zdalnej,
 • postawi na efektywność kosztową i procesową.

Bank Pekao zamierza do 2024 roku zwiększyć liczbę aktywnych klientów bankowości mobilnej do 3,2 mln osób. Przyjęta strategia ma sprawić, że w Bank Pekao w 2024 roku znajdzie się wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce. Strategia opiera się na 4 filarach: klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność.

Bank Pekao – oferta

Bank Pekao proponuje szereg zróżnicowanych produktów i usług skierowanych do klientów indywidualnych, mikrofirm, małych i średnich firm oraz korporacji. Najliczniejszą grupę stanowią klienci indywidualni, dla których bank przygotował ofertę obejmującą m.in.:

Bardziej zamożni klienci mający bardziej szczegółowe i wymagające oczekiwania wobec instytucji finansowej mogą w Banku Pekao m.in. założyć konto osobiste, skorzystać z prestiżowych kart debetowych i kredytowych czy zaciągnąć kredyt na indywidualnych warunkach w złotówkach i walutach obcych.

Dla klientów private banking przygotowana została także szeroka oferta inwestycyjna obejmująca m.in. usługę doradztwa, produkty strukturyzowane, inwestycje dwuwalutowe czy rynek pozagiełdowy.

Przedsiębiorcy i mikrofirmy, oprócz podstawowych rachunków i pomocy ze strony banku w zakładaniu działalności gospodarczej, skorzystać mogą z rozwiązań pozwalających zaspokoić zapotrzebowanie na kapitał, ułatwić płatności i rozliczenia, sfinansować zakup majątku trwałego czy uprościć codzienne zarządzanie budżetem. Do oferowanych produktów i usług zaliczamy m.in.:

Dla małych i średnich firm Bank Pekao przygotował szereg rozwiązań pozwalających efektywnie prowadzić działalność i realizować cele biznesowe. Klienci z tego segmentu liczyć mogą na finansowanie na preferencyjnych warunkach, produkty skarbowe, finansowanie handlu czy finansowanie działalności w postaci:

 • kredytu w rachunku bieżącym,
 • odnawialnego kredytu obrotowego,
 • nieodnawialnego kredytu obrotowego,
 • kredytu inwestycyjnego,
 • wielocelowego limitu kredytowego,
 • leasingu,
 • faktoringu.

Największe przedsiębiorstwa z uwagi na często skomplikowany i międzynarodowy charakter prowadzonej działalności oczekują rozwiązań pozwalających podejmować korporacyjne wyzwania. W Banku Pekao znajdą oni szereg rozwiązań dopasowanych do specyficznych sytuacji. Zaliczamy do nich m.in.:

 • kredyt eksportowy,
 • gwarancje w obrocie zagranicznym,
 • rachunki escrow,
 • wpłaty i wypłaty gotówki w formie otwartej i zamkniętej,
 • mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • zabezpieczenie ryzyka kursowego,
 • opcje walutowe,
 • zabezpieczanie stopy procentowej,
 • zabezpieczanie ryzyka cen towarów,
 • wielocelowy limit kredytowy,
 • finansowanie nieruchomości komercyjnych.

Bank Pekao - oddziały

Na koniec III kwartału 2021 roku Bank Pekao posiadał 575 oddziałów własnych - to o 87 placówek mniej niż rok wcześniej (raport PRNews.pl). W tym samym czasie pod szyldem Pekao działało 77 oddziałów partnerskich - o 12 więcej w ujęciu rok do roku. W ostatnich latach na rynku pojawiają się placówki, które prowadzą wyłącznie operacje bezgotówkowe, co oznacza, że nie można w nich m.in. wypłacić pieniędzy z kasy. Na koniec września 2021 roku Bank Pekao posiadał zaledwie 3 oddziały tego typu.

Bank Pekao - bankowość elektroniczna

Klienci Banku Pekao mogą realizować większość operacji finansowych i niefinansowych bez konieczności wychodzenia z domu. To wszystko dzięki systemowi bankowości internetowej i nowoczesnej aplikacji mobilnej. Rozwiązanie to pozwala m.in. na realizowanie płatności, zakładanie i zrywanie lokat, składanie wniosków kredytowych, płatności telefonem, całodobową wymianę walut czy załatwianie spraw urzędowych.

Na koniec III kwartału 2021 roku liczba klientów indywidualnych, którzy podpisali umowę pozwalającą na korzystanie z bankowości elektronicznej wyniosła 4.072.327 osób. Natomiast liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz zalogowali się do bankowości elektronicznej była w tym okresie równa 2.904.221 osób.

Wyróżnić można grupę klientów, którzy zarządzają swoimi finansami wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego (mobile only). Na koniec września 2021 roku w Banku Pekao było 882.385 takich klientów.

Bank Pekao – przelewy i płatności

Przelewy wychodzące Elixir są realizowane w Banku Pekao w ramach trzech sesji, podobnie jak przelewy przychodzące. Godziny poszczególnych sesji znajdują się w poniższej tabeli.

Bank Pekao – sesje ELIXIR

Godziny sesji wychodzących

Godziny sesji przychodzących

Sesja I

8:30

11:00

Sesja II

12:30

15:00

Sesja III

15:00

17:30

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji na stronie internetowej banku.

Klienci indywidualni Banku Pekao mają do dyspozycji tradycyjne przelewy Elixir, przelewy natychmiastowe Express Elixir oraz przelewy na wysokie kwoty SORBNET. Mogą korzystać  również z poleceń zapłaty i zleceń stałych. Klienci realizujących przelewy w walutach obcych mogą otrzymują do dyspozycji przelewy SWIFT i przelewy SEPA. Użytkownicy aplikacji mobilnej Banku Pekao mogą korzystać także z płatności BLIK, Apple Pay i Google Pay.

Dla przelewów wysyłanych spoza granic Polski należy podać kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW.

Bank Pekao – logowanie

Na stronie internetowej Banku Pekao można znaleźć prosty instruktaż jak zalogować się do bankowości elektronicznej. Dostęp do niej otrzymają klienci, którzy podpiszą odpowiednią umowę przy okazji zakładania np. konta osobistego czy konta oszczędnościowego. Po wybraniu Pekao24 klient powinien wpisać w pustym polu swój numer klienta, który widnieje na jego umowie rachunku bankowego.

Aby zalogować się po raz pierwszy, konieczne będzie podanie numeru PIN otrzymanego w wiadomości SMS od banku. Kolejny etap to wpisanie kodu (ponownie otrzymanego w wiadomości SMS) lub potwierdzenie akcji w aplikacji mobilnej PeoPay. Pierwsze logowanie kończy się w momencie nadania spersonalizowanego hasła dostępu.

Bank Pekao – kontakt

Kontakt z Bankiem Pekao można nawiązać za pomocą:

 • infolinii:
  • +48 22 59 12 232 (klient indywidualny, koszt połączenia wg taryfy operatora),
  • 801 365 365 (klient indywidualny, koszt połączenia wg taryfy operatora),
  • +48 22 59 12 351 (klient premium, koszt połączenia wg taryfy operatora),
  • 801 351 351 (klient premium, koszt połączenia wg taryfy operatora),
  • +48 22 591 20 10 (bankowość prywatna, koszt połącz. wg taryfy operatora),
  • +48 22 59 12 323 (klient biznesowy, koszt połącz. wg taryfy operatora),
  • 801 666 555 (klient biznesowy, koszt połącz. wg taryfy operatora),
 • chatu z ekspertem na stronie banku,
 • formularza kontaktowego na stronie banku,

Bank Pekao - pozostałe dane

 • Adres: ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa
 • Kod SWIFT: PKOPPLPW
 • IBAN banku: PL + numer konta
 • REGON: 000010205
 • NIP: 526-00-06-841
 • KRS: 0000014843
 • Wysokość kapitału zakładowego: 262.470.034 zł (w całości wpłacony)