SMART > Poradniki > Firma > Linia kredytowa - jak działa i kto może z niej skorzystać?
   Aktualizacja:

Linia kredytowa - jak działa i kto może z niej skorzystać?

Linia kredytowa pozwala na szybkie i wygodne zaciąganie zobowiązań w ramach przyznanego limitu. Rozwiązanie to adresowane jest zarówno do przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Sprawdźmy, jak skorzystać z linii kredytowej, i które banki oferują to rozwiązanie?

Linia kredytowa - jak działa i kto może z niej skorzystać?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Oferta kredytowa banków pozwala dopasować sposób finansowania do bieżących potrzeb klienta, o ile posiada on odpowiednią zdolność kredytową. Nie ma przeszkód, aby zaciągnąć zobowiązanie na bieżące potrzeby konsumpcyjne, zakup nieruchomości czy w celu poprawy płynności finansowej. Kredyty takie mogą być spłacane w ratach lub wykorzystywane w ramach limitu, którego kwota może odnawiać się w trakcie obowiązywania umowy.

Ostatnia cecha dobrze opisuje linię kredytową, z której skorzystać może zarówno klient indywidualny, jak i klient firmowy. Rozwiązanie to gwarantuje elastyczny dostęp do środków finansowych w ramach przyznanego limitu kredytowego. Z badania SAFE 2020 przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że 55% firm z sektora MŚP (małych u średnich przedsiębiorstw), uznaje linię kredytową, zaraz po leasingu, za najbardziej istotne źródło finansowania.

Reklama

Czym jest linia kredytowa?

Linia kredytowa to przyznany przez bank limit, w ramach którego można zaciągać zobowiązania bez konieczności każdorazowego składania wniosku. Daje to dużą swobodę i może w dużej mierze wspierać bieżącą płynność finansową firmy i konsumenta. Limit ma charakter odnawialny. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego, wpłata środków na konto powoduje odnowienie linii kredytowej.

Linia kredytowa powiązana jest z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) lub kontem firmowym. Co ważne, środki pochodzące z kredytu konsument może przeznaczyć na dowolny cel. Nie ma konieczności deklarowania, na co wydane zostaną pieniądze. 

W przypadku firm cel musi być związany z bieżącą działalnością gospodarczą. Linia kredytowa może występować pod różnymi nazwami handlowymi, tj. kredyt odnawialny, kredyt w rachunku płatniczym czy limit w ramach działającego rachunku bankowego.

Jak działa linia kredytowa?

Linia kredytowa, podobnie jak karta kredytowa czy debet na koncie działa w oparciu o przyznany przez bank limit kredytowy. Jego maksymalna wysokość ustalana jest w toku analizy zdolności kredytowej. Im lepsze kondycja finansowa wnioskodawcy, tym mniejsze ryzykod dla banku i wyższa potencjalna kwota do dyspozycji.

Linia kredytowa może być wykorzystywana wielokrotnie w trakcie obowiązywania umowy — ta najczęściej zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Każdy wpływ na skojarzone z linią kredytową konto powoduje automatyczną spłatę zadłużenia. Nie ma znaczenia, czy to jest przelew, czy wpłata dokonana we wpłatomacie lub oddziale banku. Co istotne — odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty limitu.

Przykładowo na rachunku bankowym zgromadziliśmy 3.000 zł środków własnych. Limit linii kredytowej to 5.000 zł. Wydaliśmy 4.000 zł. Oznacza to, że pozbyliśmy się wszystkich oszczędności i zaciągnęliśmy zobowiązanie w ramach limitu na 1.000 zł. Po 10 dniach na nasz rachunek bankowy wpływa 2.000 zł.

Po takiej operacji ma miejsce autoamtyczna spłata zadłużenia, a do naszej dyspozycji pozostaje 1.000 zł. Bank naliczy odsetki tylko od wykorzystanej kwoty w okresie 10 dni i pobierze je z konta w dniu wskazanym w umowie kredytowej.

3 najlepsze oferty kredytu na niespodziewane wydatki - 10 000zł

Jak działa linia kredytowa dla firm?

Z racji tego, że mechanizm działania linii kredytowej i wybrane oferty bankowe dla klientów indywidualnych opisaliśmy już w poradniku „Kredyt odnawialny — czym jest i jak działa limit odnawialny?”, to w dalszej części tekstu skupimy się propozycjach skierowanych do przedsiębiorców.

Sposób działania linii kredytowej w obu przypadkach jest podobny. Różnica tkwi głównie w maksymalnej kwocie limitu. Klient indywidualny może liczyć na finansowanie nie wyższe niż 150.000 zł.

Klient firmowy może skorzystać z linii kredytowej w kwocie do 500.000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych. Przedstawiając zabezpieczenie hipoteczne przedsiębiorca może w ramach linii kredytowej pożyczyć nawet do 4.000.000 zł. Wszystko zależy od oferty i polityki ryzyka prowadzonej przez bank. Drogą do pozytywnej decyzji kredytowej jest odpowiednia zdolność do obsługi zadłużenia w terminie.

Linia kredytowa dla przedsiębiorstw — kiedy może być potrzebna?

Linia kredytowa pozwala na utrzymanie płynności finansowej lub zabezpieczenie jej w przyszłości. Rozwiązanie to docenią firmy borykające się z niedoborem środków obrotowych lub prognozujące większe zapotrzebowanie na gotówkę w konkretnych terminach.

Linia kredytowa może być traktowana również jako zabezpieczenie na wszelki wypadek, dające elastyczny dostęp do kapitału obrotowego lub pozwalające na błyskawiczną realizację okazji pojawiających się na rynku. Środki z limitu pozwalają też na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poczynionych wcześniej przez przedsiębiorstwo.

Linia kredytowa to też rozwiązanie dla firm nowych, stawiających pierwsze kroki w bizensie, gdyż o takie finansowanie można ubiegać się już po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności. Część banków zgadza się na udzielenie kredytu bez dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, ale wpływa to na zmniejszenie maksymalnej wysokości limitu.

Które banki oferują linię kredytową dla przedsiębiorców?

Linia kredytowa dla firm jest popularnym rozwiązaniem i można je znaleźć w ofercie większości banków uniwersalnych. Produkt ten może pojawiać się pod różnymi nazwami handlowymi. W celu weryfikacji kluczowych parametrów linii kredytowych dla firm wzięliśmy pod lupę propozycje wybranych instytucji finansowych. Oferty zweryfikowaliśmy na dzień 28 września 2021 roku.

Linia kredytowa dla firm ING Bank Śląski

ING Bank Śląski oferuje linię kredytową na maksymalną kwotę 500.000 zł. Przedsiębiorca nieposiadający dodatkowego zabezpieczenia może ubiegać się o limit nie wyższy niż 200.000 zł. Linia kredytowa dla klienta firmowego w ING Banku Śląskim adresowana jest do:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych,
  • spółek partnerskich osób fizycznych.

Wskazane podmioty nie mogą w roku poprzednim, ani bieżącym, prowadzić rozliczeń w formie pełnej księgowości. Z oferty skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają rachunek firmowy w dowolnym banku od przynajmniej 6 miesięcy. Wniosek o linię kredytową złożyć można przez Internet lub bezpośrednio w oddziale.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają zryczałtowany podatek dochodowy muszą przedłożyć oświadczenie o wysokości kosztów działalności gospodarczej i deklarację PIT-28. Firmy prowadzące książkę przychodów i rozchodów muszą złożyć KPiR za zakończone miesiące bieżącego roku oraz PIT-36/36L.

Natomiast przedsiębiorcy na karcie podatkowej muszą załączyć aktualną decyzję o wymiarze podatku oraz oświadczenie o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej, które zawarte jest we wniosku o linię kredytową.

Linia kredytowa dla firm Santander Bank Polska

Kredyt w rachunku bankowym jest tylko jednym z rozwiązań, służącym do finansowania bieżącej działalności firmy, które znajduje się w ofercie Santander Bank Polska. Kwota limitu kredytowego i warunki finansowania ustalane są w tym przypadku indywidualnie. Okres kredytowania wynosi od 12 do 36 miesięcy z możliwością automatycznego odnawiania do 20 lat.

Z oferty skorzystać mogą mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność od min. 12 miesięcy i dysponujący danymi finansowymi za pełny rok obrachunkowy. Warunkiem otrzymania finansowania jest odpowiednia zdolność kredytowa. Wniosek można złożyć przez Internet, telefonicznie i bezpośrednio w oddziale banku.

Linia kredytowa dla firm mBank

Kredyt w rachunku bieżącym w mBanku pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą skorzystać z limitu do 500.000 zł (wymagane zabezpieczenie gwarancją COSME dla kwoty limitu powyżej 200.000 zł, jeśli firma działa od roku do dwóch lat). Limit kredytowy udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością odnowienia go na kolejny rok.

mBank oferuje także linię kredytową z zabezpieczeniem. Propozycja skierowana jest do firm rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych działających na rynku od min. 12 miesięcy. Z kredytu nie mogą skorzystać osoby rozliczające zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Finansowanie udzielane jest na okres do 20 lat. Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie zabezpieczenia w postaci:

  • hipoteki na nieruchomości, osobistej i/lub komercyjnej,
  • gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Linia kredytowa dla firm PKO Bank Polski

PKO Bank Polski oferuje kredyt obrotowy dla firm na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą. Szybką decyzję kredytową otrzymać można dla kwoty finansowania nie wyższej niż 1.000.000 zł. Limit do 500.000 zł otrzymać można bez zabezpieczeń o charakterze rzeczowym, pod warunkiem:

  • prowadzenia działalności przynajmniej przez 18 miesięcy,
  • zaangażowania w PKO BP poniżej 1.000.000 zł.

Najczęściej stosowane zabezpieczenia kredytu obrotowego w największym polskim banku to hipoteka, zastaw i klauzula potrącenia wierzytelności z konta. Wnioskodawca może liczyć, że w ramach udzielonego finansowania bank spłaci kredyty obrotowe oraz limity kart kredytowych w innych bankach — o ile te związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Linia kredytowa dla firm Alior Bank

Linia kredytowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Alior Banku występuje pod nazwą — kredyt odnawialny w rachunku kredytowym. Parametry kredytu ustalane są w oparciu o analizę zdolności kredytowej wnioskodawcy. 

Alior Bank oferuje finansowanie do 24 miesięcy w jednej z 5 walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF. O kredyt można ubiegać się, składając wniosek na stronie internetowej banku lub bezepośrednio w oddziale,

Linia kredytowa dla Bank Millennium

Limit na dowolny cel w Banku Millennium występuje pod postacią kredytu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego. W obu przypadkach okres finansowania wynosić może do 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na kolejne okresy.

Kredyty na działalność gospodarczą mogą być udzielane w PLN, EUR i USD, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to bank udostępni inne waluty. Rozwiązania te dostępne są również w ramach linii wieloproduktowej oferowanej przez Bank Millennium.

Linia kredytowa dla firm Credit Agricole

Credit Agricole oferuje kilka wariantów kredytów w ramach działającego rachunku bankowego. Finansowanie bez zabezpieczeń rzeczowych nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł. Osoby, które zdecydują się na zabezpieczenie w postaci kaucji środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku w Credit Agricole (depozyt) liczyć mogą na maksymalnie 1.000.000 zł finansowania.

Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub lokalu użytkowym pozwala na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę nieprzekraczającą 4.000.000 zł. W tym przypadku okres kredytowania sięga 60 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

W pozostałych wariantach okres finansowania to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, bez konieczności jednorazowej spłaty zobowiązania przed terminem odnowienia.

Reklama

Ile kosztuje korzystanie z linii kredytowej dla firm?

Odsetki od linii kredytowej naliczane są tylko w przypadku wykorzystania limitu, także mogą, ale wcale nie muszą być głównym kosztem generowanym przez ten produkt. Banki stosują oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.

Kolejne opłata to prowizja za udzielenie lub podwyższenie kwoty dostępnej w ramach linii kredytowej — określana jest ona zazwyczaj jako procent od całej kwoty kredytu.

Kolejne obciążenia to opłata za odnowienie linii kredytowej. Może takżepojawić się prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, która nie występuje w przypadku limitu kredytowego dla osób fizycznych. Banki mogą pobierać też opłaty za inne usługi, jak np. wydanie zaświadczenia o posiadanej linii kredytowej.

Ostateczny koszt linii kredytowej kształtują też przyjęte zabezpieczenia. Limit zabezpieczony majątkiem o dużej wartości i płynności na rynku wtórym, powinien być udzielony na korzystniejszych warunkach. Warto każdorazowo sprawdzać, jak dodatkowe zabezpieczenie wpływa na całkowity koszt kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO).

Linia kredytowa a inne produkty kredytowe

Linia kredytowa w porównaniu do większości produktów kredytowych wyróżnia się dużą elastycznością i swobodą w wydatkowaniu środków. Trzeba przy tym pamiętać, że o ile cel, na jaki przeznaczone zostaną środki, jest dowolny, to musi być związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nie ma tu dowolności, jak w przypadku linii kredytowej dla konsumenta.

W ofercie banków można znaleźć rozwiązania działające na zasadach zbliżonych do linii kredytowej. Przykładowo karta kredytowa pozwala również zadłużać się w ciężar dostępnego limitu, jednak jej użytkownik może skorzystać z okresu bezodsetkowego, a w każdym okresie rozliczeniowym musi dokonać spłaty minimalnej. Z kolei posiadacz linii kredytowej musi ją spłacić po 12 miesiącach lub przedłużyć ją na kolejny okres.

Banki mają też w swojej ofercie też kredyty obrotowe dla firm, ale bez możliwości odnowienia kwoty limitu. Część kredytów spłacana jest w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych i muszą być obsługiwane zgodnie z przyjętym harmonogramem - limit kredytowy daje tu dużą dowolność. Bez względu na rodzaj zobowiązania bank zawsze zweryfikuje zdolność kredytową wnioskodawcy.

Pozabankowa linia kredytowa dla przedsiębiorców — czy to możliwe?

Sektor pozabankowych firm pożyczkowych skupiony jest głównie na klientach indywidualnych, co nie oznacza, że nie oferuje on rozwiązań finansowych dla przedsiębiorców. I tak firmy borykające się z opóźnieniami w płatnościach od swoich partnerów mogą poprawić swoją płynność finansową, korzystając z pożyczki obrotowej albo pożyczki płatniczej. Oferta tego typu rzadko kierowana jest do firm całkowicie nowych. Minimalny czas istnienia przedsiębiorstwa to 6 miesięcy.

Samo funkcjonowanie pozabankowej pożyczki obrotowej różni się od limitu odnawialnego przyznawanego przez bank, gdyż nie może być ona powiązana z kontem. Firmy pożyczkowe nie mogą prowadzić indywidualnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, dlatego nie ma tu mowy o odnawialności limitu. Z uwagi na mniejsze formalności, a co za tym idzie wyższy poziom ryzyka, pożyczki obrotowe opiewają też na dużo niższe kwoty niż bankowa linia kredytowa.

Sprawdź też: IBAN — do czego służy międzynarodowy numer rachunku bankowego?

Sprawdź też: Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego - ile można zaoszczędzić?

Typy kredytów

Poradniki