-2,20%
-2,20 p.p.
Produkt Krajowy Brutto kw/kw (Niemcy)

PKB kw/kw

Ostatnia wartość: -2,20%
Zmiana: -2,20 p.p.
Poprzednia wartość: 0,00%
Max 5L: 0,70%
Min 5L: -2,20%
Źródło: Eurostat
Kraj: Niemcy

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto jest wielkością agregatową produkcji równą wartości dodanej brutto wszystkich jednostek krajowych przyczyniających się do przyrostu (powiększoną o podatki i pomniejszoną o subsydia na produkty niezawarte w wyniku końcowym wytworzenia). Suma końcowej użyteczności dóbr i usług ( z wyjątkiem konsumpcji bieżącej) mierzona jest w cenach nabycia, pomniejszona o wartość importowanych dóbr i usług lub sumę dochodu podstawowego przesyłanego przez podmioty krajowe.

Notowania historyczne

Data Wartość
I kw. 2020 -2,2
IV kw. 2019 0
III kw. 2019 0,1
II kw. 2019 -0,1
I kw. 2019 0,4
IV kw. 2018 0,2
III kw. 2018 -0,1
II kw. 2018 0,4
I kw. 2018 0,1
IV kw. 2017 0,6
III kw. 2017 0,7
II kw. 2017 0,6
I kw. 2017 0,7
IV kw. 2016 0,4
III kw. 2016 0,2
II kw. 2016 0,4
I kw. 2016 0,7
IV kw. 2015 0,4
III kw. 2015 0,2
II kw. 2015 0,5
I kw. 2015 0,2
IV kw. 2014 0,6
III kw. 2014 0,2
II kw. 2014 -0,1
I kw. 2014 0,7
IV kw. 2013 0,4
III kw. 2013 0,3
II kw. 2013 0,7
I kw. 2013 0,1
IV kw. 2012 -0,7
III kw. 2012 0,2
II kw. 2012 0,3
I kw. 2012 0,5
IV kw. 2011 -0,2
III kw. 2011 0,5
II kw. 2011 0,1
I kw. 2011 1,3
IV kw. 2010 0,4
III kw. 2010 0,7
II kw. 2010 2,2
I kw. 2010 0,5
IV kw. 2009 0,2
III kw. 2009 0,7
II kw. 2009 0,4
I kw. 2009 -3,5
IV kw. 2008 -2,4
III kw. 2008 -0,3
II kw. 2008 -0,6
I kw. 2008 1,6
IV kw. 2007 0,3
III kw. 2007 0,6
II kw. 2007 0,4
I kw. 2007 0,4
IV kw. 2006 1,1
III kw. 2006 0,7
II kw. 2006 1,5
I kw. 2006 0,8
IV kw. 2005 0,2
III kw. 2005 0,5
II kw. 2005 0,7
I kw. 2005 0,2
IV kw. 2004 0
III kw. 2004 -0,2
II kw. 2004 0,1
I kw. 2004 0,3
IV kw. 2003 0,4
III kw. 2003 0,5
II kw. 2003 -0,2
I kw. 2003 -0,5
IV kw. 2002 -0,2
III kw. 2002 0,4
II kw. 2002 0,2
I kw. 2002 -0,4
IV kw. 2001 0,2
III kw. 2001 -0,2
II kw. 2001 0
I kw. 2001 1,1
IV kw. 2000 0,1
III kw. 2000 0
II kw. 2000 1,2
I kw. 2000 1,1
IV kw. 1999 1,1
III kw. 1999 1,3
II kw. 1999 -0,1
I kw. 1999 1,1
IV kw. 1998 -0,2
III kw. 1998 0,3
II kw. 1998 -0,5
I kw. 1998 1
IV kw. 1997 0,8
III kw. 1997 0,4
II kw. 1997 1,3
I kw. 1997 -0,5
IV kw. 1996 0,5
III kw. 1996 0,5
II kw. 1996 1,6
I kw. 1996 -0,8
IV kw. 1995 -0,1
III kw. 1995 0,1
II kw. 1995 1
I kw. 1995 0,1
IV kw. 1994 0,8
III kw. 1994 0,8
II kw. 1994 0,4
I kw. 1994 1,2
IV kw. 1993 0,2
III kw. 1993 0,7
II kw. 1993 0,2
I kw. 1993 -1,2
IV kw. 1992 0
III kw. 1992 0
II kw. 1992 -0,8
I kw. 1992 1,8
IV kw. 1991 1,5
III kw. 1991 -0,5
II kw. 1991 -0,8
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl