23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Komunikaty spółki - PCM

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 19 lipca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. – zniesienie dematerializacji akcji
Nabycie przez Emitenta obligacji serii 1/2017 w celu umorzenia.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
Informacja o powołaniu osób nadzorujących
Nabycie 100 % akcji spółki przez PKO Leasing S.A. w ramach przymusowego wykupu
Uchwała o wypłacie dywidendy
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Car Management S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Prime Car Management S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.