23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Komunikaty spółki - PCM

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podpisanie umów kredytowych z bankiem PKO BP S.A.
Przymusowy wykup akcji Prime Car Management S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Informacja o podjęciu uchwały w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu przez Emitenta Obligacji Serii 1/2017
Zakończenie wezwania na sprzedaż akcji Spółki – przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce
Powołanie Członka Zarządu
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zbycie znacznych pakietów akcji
Zbycie znacznego pakietu akcji
Zbycie znacznych pakietów akcji
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Prime Car Management S.A.
Nabycie akcji przez PKO Leasing S.A. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Prime Car Management S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze
Stanowisko Zarządu Prime Car Management S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez PKO Leasing S.A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.