23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Akcjonariat - PCM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 279 857 740 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 908 840 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 908 840
Liczba głosów na WZA: 11 908 840 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 23 817 680,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 908 840
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKO Leasing SA 11 908 840 (100,00%) 11 908 840 (100,00%) 2019-06-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1999-09-24 600 000
0,00
1,00 0,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
1999-10-19
2014-04-16
seria B - subskrypcja prywatna 2000-11-23 138 000
0,00
1,00 0,00 738 000
738 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
renominacja akcji 2006-09-20 0
0,00
2,00 0,00 738 000
1 476 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-24 4 261 750
0,00
2,00 0,00 4 999 750
9 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17

2014-04-16
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-25 3 000 000
150 000 000,00
2,00 50,00 7 999 750
15 999 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2010-03-25
2014-04-16
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-25 3 909 090
42 999 990,00
2,00 11,00 11 908 840
23 817 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-17
2013-12-05
2014-04-16
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2016-06-16 595 442
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 0 (-195 957) 0,00 (-1,65) 0 (-195 957) 0,00 (-1,65) 2019-08-16
PZU OFE "Złota Jesień" 0 (-1 725 965) 0,00 (-14,49) 0 (-1 725 965) 0,00 (-14,49) 2019-05-27
PKO TFI SA 0 (-807 951) 0,00 (-6,78) 0 (-807 951) 0,00 (-6,78) 2019-05-27
PKO Leasing SA 11 244 402 94,42 11 244 402 94,42 2019-05-27
Nationale-Nederlanden PTE portfel 0 (-1 139 982) 0,00 (-9,57) 0 (-1 139 982) 0,00 (-9,57) 2019-05-27
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 0 (-2 018 000) 0,00 (-16,94) 0 (-2 018 000) 0,00 (-16,94) 2019-05-27
PTE Aegon SA Aegon OFE 0 (-1 352 768) 0,00 (-11,36) 0 (-1 355 000) 0,00 (-11,38) 2019-05-24
PKO TFI SA 807 951 (217 355) 6,78 (1,82) 807 951 (217 355) 6,78 (1,82) 2019-04-18
PZU OFE "Złota Jesień" 1 725 965 (322 150) 14,49 (2,71) 1 725 965 (322 150) 14,49 (2,71) 2019-02-28
Franklin Resources, Inc. poprzez Templeton Asset Management Ltd. oraz Franklin Templeton Investment Management Ltd. 560 912 (-280 297) 4,71 (-2,35) 560 912 (-280 297) 4,71 (-2,35) 2019-02-14
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 1 403 815 11,78 (-0,01) 1 403 815 11,78 (-0,01) 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 1 352 768 (-2 232) 11,36 (-0,02) 1 355 000 11,38 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 146 509 (-103 491) 1,23 (-0,87) 146 509 (-103 491) 1,23 (-0,87) 2018-12-31
Nationale-Nederlanden PTE portfel 1 139 982 (-1 018) 9,57 (-0,01) 1 139 982 (-1 018) 9,57 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 2 018 000 (-3 000) 16,94 (-0,03) 2 018 000 (-3 000) 16,94 (-0,03) 2018-12-31
PZU OFE "Złota Jesień" 1 403 815 (721 734) 11,79 (6,06) 1 403 815 (721 734) 11,79 (6,06) 2018-10-12
Franklin Resources, Inc. poprzez Templeton Asset Management Ltd. oraz Franklin Templeton Investment Management Ltd. 841 209 (3 745) 7,06 (0,03) 841 209 (3 745) 7,06 (0,03) 2018-08-09
Union Investment TFI SA portfele 80 755 (-29 245) 0,68 (-0,24) 80 755 (-29 245) 0,68 (-0,24) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 195 957 (-400 683) 1,65 (-3,36) 195 957 (-400 683) 1,65 (-3,36) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 291 266 (99 068) 2,45 (0,84) 291 266 (99 068) 2,45 (0,84) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 18 495 (-277 249) 0,16 (-2,32) 18 495 (-277 249) 0,16 (-2,32) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 590 596 (458 615) 4,96 (3,85) 590 596 (458 615) 4,96 (3,85) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 252 806 (-183 971) 2,12 (-1,55) 252 806 (-183 971) 2,12 (-1,55) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 918 (-79 138) 0,01 (-0,66) 918 (-79 138) 0,01 (-0,66) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 347 509 (-200 199) 2,92 (-1,68) 347 509 (-200 199) 2,92 (-1,68) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 32 0,00 32 0,00 2018-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 596 640 (280 054) 5,01 (2,35) 596 640 (280 054) 5,01 (2,35) 2018-06-29
TFI PZU SA ZWZ 316 586 (-460 240) 2,66 (-3,86) 316 586 (-460 238) 2,66 (-3,86) 2018-06-26
PZU OFE "Złota Jesień" 682 081 5,73 682 081 5,73 2018-06-14
Union Investment TFI SA portfele 110 000 0,92 110 000 0,92 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 192 198 1,61 192 198 1,61 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 80 525 0,68 80 525 0,68 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 295 744 2,48 295 744 2,48 2017-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE, portfel 1 355 000 (2 232) 11,38 (0,02) 1 355 000 (2 232) 11,38 (0,02) 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 131 981 1,11 131 981 1,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 250 000 2,10 250 000 2,10 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 240 0,01 1 240 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 261 586 (-292 498) 2,20 (-2,45) 261 586 (-292 498) 2,20 (-2,45) 2017-12-31
Nationale-Nederlanden PTE portfel 1 141 000 (1 000) 9,58 (0,01) 1 141 000 (1 000) 9,58 (0,01) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 54 0,00 54 0,00 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 436 777 3,67 436 777 3,67 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 80 056 0,67 80 056 0,67 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 2 021 000 (234 220) 16,97 (1,97) 2 021 000 (234 220) 16,97 (1,97) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 547 708 (2) 4,60 547 708 (2) 4,60 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA 547 706 (-68 314) 4,60 (-0,57) 547 706 (-68 314) 4,60 (-0,57) 2017-11-16
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 1 352 768 11,36 (0,36) 1 352 768 11,36 (0,36) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 1 352 768 11,00 1 352 768 11,00 2017-09-01
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 776 826 (77 881) 6,52 (0,66) 776 824 (-192 121) 6,52 (-1,61) 2017-06-27
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 786 780 (14 413) 15,00 (0,12) 1 786 780 (14 413) 15,00 (0,12) 2017-05-29
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 772 367 (261 278) 14,88 (2,19) 1 772 367 (261 278) 14,88 (2,19) 2017-05-23
NN Investment Partners TFI SA 554 084 (-379 063) 4,65 (-3,18) 554 084 (-379 063) 4,65 (-3,18) 2017-02-07
Nationale-Nederlanden PTE portfel 1 140 000 (40 000) 9,57 (0,33) 1 140 000 (40 000) 9,57 (0,33) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 511 089 (298 944) 12,69 (2,51) 1 511 089 (298 944) 12,69 (2,51) 2016-09-06
Nationale-Nederlanden PTE ZWZ 1 100 000 (147 293) 9,24 (1,24) 1 100 000 (147 293) 9,24 (1,24) 2016-06-16
Government of Norway ZWZ 417 713 (-177 488) 3,51 (-1,48) 417 713 (-177 488) 3,51 (-1,48) 2016-06-16
Pioneer Pekao IM SA 594 551 (34 397) 4,99 (0,29) 594 551 (34 397) 4,99 (0,29) 2016-06-06
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 212 145 (22 145) 10,18 (0,19) 1 212 145 (22 145) 10,18 (0,19) 2016-05-06
Templeton Asset Management Ltd. wykazywany wraz z podmiotem dominującym Franklin Resources, Inc. 0 (-526 165) 0,00 (-4,42) 0 (-526 165) 0,00 (-4,42) 2016-04-26
Franklin Resources, Inc. poprzez Templeton Asset Management Ltd. oraz Franklin Templeton Investment Management Ltd. 837 464 7,03 837 464 7,03 2016-04-26
Templeton Asset Management Ltd. 526 165 (-309 879) 4,42 (-2,60) 526 165 (-309 879) 4,42 (-2,60) 2016-03-31
Nationale-Nederlanden PTE 952 707 8,00 952 707 8,00 2015-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 698 945 5,86 968 945 (270 000) 8,13 (2,27) 2015-12-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 698 945 5,86 698 945 5,86 2015-12-21
Government of Norway 595 201 4,99 (0,99) 595 201 4,99 (0,99) 2015-11-23
Government of Norway 595 201 (-6 750) 4,00 (-1,05) 595 201 (-6 750) 4,00 (-1,05) 2015-11-23
Pioneer Pekao IM SA 560 154 (-305 584) 4,70 (-2,56) 560 154 (-305 584) 4,70 (-2,56) 2015-11-13
Government of Norway 601 951 (10 000) 5,05 (0,08) 601 951 (10 000) 5,05 (0,08) 2015-10-07
Government of Norway 591 951 4,97 591 951 4,97 2015-10-05
Pioneer Pekao IM SA 865 738 7,26 865 738 7,26 2015-04-23
Fleet Holdings SA 0 (-11 072 796) 0,00 (-92,97) 0 (-11 072 796) 0,00 (-92,97) 2015-04-21
Aviva OFE Aviva Santander SA 1 190 000 9,99 1 190 000 9,99 2015-04-20
Templeton Asset Management Ltd. 836 044 7,02 836 044 7,02 2015-04-17
NN Investment Partners TFI SA 933 147 7,83 933 147 7,83 2015-04-17
NN Investment Partners TFI SA 933 147 7,83 933 147 7,83 2015-04-17
Fleet Holdings SA 11 072 796 (616 020) 92,97 (5,17) 11 072 796 (616 020) 92,97 (5,17) 2015-04-17
Fleet Holdings SA 10 456 776 (-1 452 064) 87,80 (-12,20) 10 456 776 (-1 452 064) 87,80 (-12,20) 2015-04-17
Aviva Investors Poland TFI SA 616 020 5,17 616 020 5,17 2015-04-17
Fleet Holdings SA 11 908 840 100,00 11 908 840 100,00 2014-01-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2018-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2018-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,00 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2017-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,36 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2015-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł
2015-04-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,26 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.