14,9500 zł
2,40% 0,3500 zł
North Coast SA (NCT)

Komunikaty spółki - NORTCOAST

Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Aneks do umowy kredytowej
Nabycie akcji przez Lactalis Polska Sp. z o.o. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o przekroczeniu 10% i 90% ogólnej liczby głosów w spółce
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.
Zmiany w Zarządzie Spółki
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.
Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 17/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.