9,3000 zł
0,43% 0,0400 zł
North Coast SA (NCT)

Komunikaty spółki - NORTCOAST

Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
North Coast Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
Informacja na temat dywidendy
Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Aneks do umowy kredytowej
Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.