14,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
North Coast SA (NCT)

Komunikaty spółki - NORTCOAST

Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Informacja o sprostowaniu treści protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wyniki finansowe
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki North Coast S.A. w dniu 28 października 2020 r.
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki North Coast S.A. w dniu 7 października 2020 r.
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Otrzymanie informacji o zamiarze nabycia akcji spółki North Coast S.A. w drodze przymusowego wykupu
Wyniki finansowe
Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.