14,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
North Coast SA (NCT)

Akcjonariat - NORTCOAST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 47 840 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 3 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 200 000
Liczba głosów na WZA: 4 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 640 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 200 000
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. bezpośrednio, w porozumieniu Nuova Castelli S.p.A. i Lactalis Polska Sp. z o.o. 3 200 000 (100,00%) 4 200 000 (100,00%) 2020-10-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 10 000 000
200 000,00
0,02 0,02 10 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-30
seria B - prawo poboru 15 000 000
0,02 25 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-03
2005-08-30
2006-04-10
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-12-28
seria C - subskrypcja publiczna 2005-10-25 7 000 000
23 450 000,00
0,02 3,35 32 000 000
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-03
2006-05-09
2006-05-31
scalenie akcji 10:1 2014-06-30
0,20 3 200 000
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. bezpośrednio, w porozumieniu Nuova Castelli S.p.A. i Lactalis Polska Sp. z o.o. 3 200 000 (834 539) 100,00 (27,00) 4 200 000 (834 539) 100,00 (20,00) 2020-10-05
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. bezpośrednio, w porozumieniu Nuova Castelli S.p.A. 2 365 461 73,00 3 365 461 80,00 2020-03-26
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. bezpośrednio, w porozumieniu Nuova Castelli S.p.A. i Lactalis Polska Sp. z o.o. 2 365 461 73,00 (-0,92) 3 365 461 80,00 (-0,13) 2020-03-26
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. bezpośrednio, poprzez Nuova Castelli S.p.A. 2 365 461 73,92 3 365 461 80,13 2020-01-02
Nuova Castelli SpA poprzez Castelli Polska sp. z o.o., ZWZ 2 815 213 87,98 (0,98) 2 815 213 67,03 (0,03) 2019-06-26
Nuova Castelli SpA poprzez Castelli Polska sp. z o.o., ZWZ 2 815 213 (449 752) 87,00 (13,08) 2 815 213 (449 752) 67,00 (10,68) 2019-06-26
porozumienie akcjonariuszy Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 44 503 (-572 551) 1,39 (-17,89) 44 503 (-572 551) 1,06 (-13,63) 2019-05-13
Nuova Castelli SpA poprzez Castelli Polska sp. z o.o. 2 365 461 (550 248) 73,92 (17,20) 2 365 461 (-449 752) 56,32 (-10,70) 2019-05-13
Quercus TFI SA portfele 101 065 3,16 101 065 2,41 2018-06-30
porozumienie akcjonariuszy BPH TFI SA, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 617 054 19,28 (0,28) 617 054 14,69 (0,69) 2017-08-14
porozumienie akcjonariuszy Rockbridge TFI SA, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 617 054 (-15 509) 19,00 (-0,77) 617 054 (-15 509) 14,00 (-1,06) 2017-08-14
porozumienie akcjonariuszy BPH TFI SA, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 632 563 (63 370) 19,77 (1,98) 632 563 (63 370) 15,06 (1,51) 2017-05-26
porozumienie akcjonariuszy BPH TFI SA, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 569 193 (3 860) 17,79 (0,12) 569 193 (3 860) 13,55 (0,09) 2016-12-29
porozumienie akcjonariuszy BPH TFI SA, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 565 333 (92 900) 17,67 (2,91) 565 333 (92 900) 13,46 (2,22) 2016-06-21
porozumienie akcjonariuszy BPH TFI SA, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Karol Maciej Szymański 472 433 14,76 472 433 11,24 2015-04-03
Nuova Castelli SpA poprzez Castelli Polska sp. z o.o. 1 815 213 56,72 2 815 213 67,02 2015-03-03
Pezzolato Giorgio 0 (-550 000) 0,00 (-17,18) 0 (-1 050 000) 0,00 (-25,00) 2015-01-14
Fiocco Silvano 0 (-550 000) 0,00 (-17,18) 0 (-1 050 000) 0,00 (-25,00) 2015-01-14
PZU OFE Złota Jesień 147 293 (-262 707) 4,60 (-8,21) 147 293 (-262 707) 3,50 (-6,26) 2014-12-17
Salford Investments sp. z o.o. 599 850 18,74 (0,75) 599 850 14,28 (0,28) 2014-12-11
Salford Investments sp. z o.o. wraz z Nuova Castelli S.p.A. 599 850 17,99 (0,99) 599 850 14,00 2014-12-11
Salford Investments sp. z o.o. wraz z Nuova Castelli S.p.A. 599 850 17,00 599 850 14,00 2014-12-11
Pezzolato Giorgio 550 000 (-7 950 000) 17,18 (-9,38) 1 050 000 (-12 450 000) 25,00 (-7,14) 2014-12-09
Fiocco Silvano 550 000 (-300 000) 17,18 (-9,38) 1 050 000 (-300 000) 25,00 (-7,14) 2014-12-09
Rockbridge TFI SA 2 176 826 (1 959 144) 6,80 2 176 826 (1 959 144) 5,18 2013-07-11
Rockbridge TFI SA 217 682 6,80 (0,81) 217 682 5,18 (0,18) 2013-07-11
Rockbridge TFI SA 217 682 (-1 920 598) 5,99 (-0,69) 217 682 (-1 920 598) 5,00 (-0,09) 2013-07-11
Rockbridge TFI SA 2 138 280 (70 640) 6,68 (0,22) 2 138 280 (70 640) 5,09 (0,17) 2013-06-19
Rockbridge TFI SA 2 067 640 6,46 2 067 640 4,92 2013-06-15
Colalillo Vincenzo wraz z podmiotem powiązanym 14 887 (13 399) 0,04 14 887 (13 399) 0,03 2012-03-31
Colalillo Vincenzo wraz z podmiotem powiązanym 1 488 (-9 012) 0,04 (0,01) 1 488 (-9 012) 0,03 (0,01) 2012-03-31
PZU OFE Złota Jesień 410 000 (-3 690 000) 12,81 410 000 (-3 690 000) 9,76 2011-06-29
PZU OFE Złota Jesień 4 100 000 (-14 561) 12,81 (-0,04) 4 100 000 (-14 561) 9,76 (-0,03) 2011-06-29
Colalillo Vincenzo 10 500 (500) 0,03 10 500 (500) 0,02 2010-12-23
PZU OFE Złota Jesień 4 114 561 (489 194) 12,85 (1,53) 4 114 561 (489 194) 9,79 (1,16) 2010-06-30
Colalillo Vincenzo 10 000 (-500) 0,03 10 000 (-500) 0,02 2010-05-14
Colalillo Vincenzo 10 500 0,03 (0,03) 10 500 0,02 (0,02) 2010-02-26
Hilla, Claudius Joahim 75 000 0,00 (-0,23) 75 000 0,00 (-0,17) 2010-01-31
Colalillo Vincenzo 0 (-9 100) 0,00 (-0,02) 0 (-9 100) 0,00 (-0,02) 2009-11-13
Colalillo Vincenzo 9 100 0,02 (0,02) 9 100 0,02 (0,02) 2009-06-30
PZU OFE Złota Jesień 3 625 367 (1 425 367) 11,32 (4,45) 3 625 367 (1 425 367) 8,63 (3,40) 2009-06-17
Hilla, Claudius Joahim 75 000 (15 000) 0,23 (0,05) 75 000 (15 000) 0,17 (0,03) 2008-10-28
Hilla, Claudius Joahim 60 000 (17 774) 0,18 (0,05) 60 000 (17 774) 0,14 (0,04) 2008-10-17
Hilla, Claudius Joahim 42 226 (15 226) 0,13 (0,05) 42 226 (15 226) 0,10 (0,04) 2008-10-13
Hilla, Claudius Joahim 27 000 (7 000) 0,08 (0,02) 27 000 (7 000) 0,06 (0,02) 2008-10-09
Hilla, Claudius Joahim 20 000 (10 000) 0,06 (0,03) 20 000 (10 000) 0,04 (0,02) 2008-10-03
Hilla, Claudius Joahim 10 000 0,03 10 000 0,02 2008-08-20
Colalillo Vincenzo 0 (-5 037) 0,00 (-0,01) 0 (-5 037) 0,00 (-0,01) 2008-03-31
Colalillo Vincenzo 5 037 0,01 5 037 0,01 2008-01-16
PZU OFE Złota Jesień 2 200 000 (-800 000) 6,87 (-2,50) 2 200 000 (-800 000) 5,23 (-1,91) 2007-08-14
PZU OFE Złota Jesień 3 000 000 (800 000) 9,37 (2,50) 3 000 000 (800 000) 7,14 (1,91) 2006-08-04
PZU OFE Złota Jesień 2 200 000 (1 283 334) 6,87 (3,21) 2 200 000 (1 283 334) 5,23 (2,62) 2006-05-09
PZU OFE Złota Jesień dodatkowo 1 283 334 PDA serii C 916 666 3,66 916 666 2,61 2006-04-07
Pezzolato Giorgio 8 500 000 (7 650 000) 26,56 13 500 000 (12 150 000) 32,14 2006-04-04
Pezzolato Giorgio 850 000 (-7 650 000) 26,56 (-7,44) 1 350 000 (-12 150 000) 32,14 (-6,43) 2006-04-04
Pezzolato Giorgio 8 500 000 (-4 000 000) 34,00 (-16,00) 13 500 000 (-4 000 000) 38,57 (-11,43) 2006-04-04
Fiocco Silvano 850 000 (-7 650 000) 26,56 (-7,44) 1 350 000 (-12 150 000) 32,14 (-6,43) 2006-04-04
Fiocco Silvano 8 500 000 34,00 (7,44) 13 500 000 38,57 (6,43) 2006-04-04
Fiocco Silvano 8 500 000 26,56 13 500 000 32,14 2006-04-04
Fiocco Silvano 8 500 000 (-4 000 000) 26,56 (-23,44) 13 500 000 (-4 000 000) 32,14 (-17,86) 2006-04-04
Pezzolato Giorgio 12 500 000 50,00 17 500 000 50,00 2005-08-30
Fiocco Silvano 12 500 000 50,00 17 500 000 50,00 2005-08-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2017-10-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2014-09-24 Split 10:1
2010-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2010-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2009-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2009-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2008-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2007-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2007-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2006-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.