REKLAMA

NORTH COAST: Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2020-12-17 16:29
publikacja
2020-12-17 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Spółka w dniu 17 grudnia 2020 r. złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) od ww. decyzji, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF stanie się ostateczna i prawomocna.
Spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie wycofania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki