14,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
North Coast SA (NCT)

Komunikaty spółki - NORTCOAST

Przekroczenie poziomu 15% obrotów z Jeronimo Martins Polska S.A.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze w 2020 roku
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawiadomienie o nabyciu akcji
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Aneks do umowy kredytowej
Nabycie akcji przez Lactalis Polska Sp. z o.o. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o przekroczeniu 10% i 90% ogólnej liczby głosów w spółce
Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.
Zmiany w Zarządzie Spółki
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.