REKLAMA

KANIA: wyniki finansowe

2020-11-27 17:27
publikacja
2020-11-27 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie-finansowe-zm-hk-sa-w-upadlosci-na-dzien_30.09.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 550 391 927 6 883 452 083 90 964
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 1 178 -867 844 5 234 467 638 -201 421
III. Zysk [strata] brutto 1 036 -885 075 4 602 199 159 -205 421
IV. Zysk [strata] netto 1 036 -885 912 4 602 199 159 -205 615
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 098 16 119 4 877 970 573 3 741
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 603 7 700 2 677 220 187 1 787
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -166 -22 995 -736 140 625 -5 337
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 535 825 6 819 050 168 191
IX. Liczba akcji [w szt.] 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] 0,01 -7,08 36 763,66 -1,64
XI. 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XII. Aktywa razem 120 899 121 315 26 707 28 488
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 852 901 852 261 188 412 200 132
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 833 092 832 452 184 036 195 480
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] -732 003 -730 946 -161 704 -171 644
XVII. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 383 1 470
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] -5,85 -5,84 -1,29 -1,37
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie-finansowe-zm-hk-sa-w-upadlosci-na-dzien_30.09.2020.pdfsprawozdanie-finansowe-zm-hk-sa-w-upadlosci-na-dzien_30.09.2020.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ZM Henryk Kania S.A. w upadłości za 3 kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Bartosz Klepacz Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki