REKLAMA

KANIA: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu.

2020-12-30 18:20
publikacja
2020-12-30 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz.U. 2018 poz. 757] informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Grzegorza Minczanowskiego - Wiceprezesa Zarządu Emitenta - z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z dniem 17 grudnia 2020 r. Pan Grzegorz Minczanowski wskazał jako przyczynę rezygnacji brak możliwości wykonywania funkcji członka zarządu od dnia tymczasowego aresztowania tj. 6 września 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Bartosz Klepacz Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki