5,0200 zł
-9,71% -0,5400 zł
Eko Holding SA (EKO)

Akcjonariat - EKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 244 055 357,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 48 616 605 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 408 743
Liczba głosów na WZA: 48 616 605 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,57%
Kapitał akcyjny: 4 861 660,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 408 743
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ecorse Investments sp. z o.o. 48 224 336 (99,19%) 48 224 336 (99,55%) 2013-01-10 -
Eko Holding SA 178 904 (0,36%) 178 904 (0,36%) 2012-09-14 -
Orlicz Robert 5 503 (0,01%) 5 503 (0,01%) 2012-05-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-15
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-18 36 035 000
3 603 500,00
0,10 0,10 36 035 000
3 603 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-15
2008-04-01
2010-04-12
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-16 336 605
0,00
0,10 0,00 36 371 605
3 637 160,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-15
2008-08-12
2010-04-12
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D 2008-07-11 1 920 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2008-07-11 12 245 000
0,00
0,10 0,00 48 616 605
4 861 660,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-15
2010-03-18
2010-04-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA 0 (-2 664 840) 0,00 (-5,48) 0 (-2 664 840) 0,00 (-5,49) 2012-11-07
PZU Asset Management SA 0 (-2 473 699) 0,00 (-5,08) 0 (-2 473 699) 0,00 (-5,08) 2012-11-07
Allianz Polska OFE 0 (-2 823 323) 0,00 (-5,80) 0 (-2 823 323) 0,00 (-5,82) 2012-11-07
Ecorse Investments sp. z o.o. 47 632 553 (17 422 201) 97,97 (35,84) 47 632 553 (17 422 201) 98,33 (35,97) 2012-11-06
Ecorse Investments sp. z o.o. 30 210 352 (1 718 338) 62,13 (3,53) 30 210 352 (1 718 338) 62,36 (3,54) 2012-10-29
Ecorse Investments sp. z o.o. 28 492 014 58,60 28 492 014 58,82 2012-10-23
ICG Finanse sp. z o.o. SKA 26 917 240 55,36 (55,36) 26 917 240 55,57 (55,57) 2012-10-17
ICG Finanse sp. z o.o. SKA 0 0,00 0 0,00 2012-10-17
ICG Finanse sp. z o.o. SKA 0 0,00 0 0,00 2012-10-17
Gradecki Krzysztof 0 (-19 417 240) 0,00 (-39,93) 0 (-19 417 240) 0,00 (-39,93) 2012-10-17
Gradecka Marzena 0 (-7 500 000) 0,00 (-15,42) 0 (-7 500 000) 0,00 (-15,42) 2012-10-17
Zabilski Grzegorz 2 102 610 (-367 390) 4,32 (-0,76) 2 102 610 (-367 390) 4,34 (-0,75) 2012-09-13
Zabilski Grzegorz 2 470 000 (-2 735 000) 5,08 (-5,62) 2 470 000 (-2 735 000) 5,09 (-5,61) 2012-09-12
Allianz Polska OFE 2 823 323 5,80 2 823 323 5,82 2012-09-11
TFI PZU SA 2 664 840 5,48 2 664 840 5,49 2012-07-24
Eko Holding SA 152 851 (27 520) 0,31 (0,06) 152 851 (27 520) 0,31 (0,06) 2012-06-11
Kruszelnicki Krzysztof 9 998 0,00 (-0,02) 9 998 0,00 (-0,02) 2012-05-15
Kruszelnicki Krzysztof 9 998 (-330 002) 0,02 (-0,67) 9 998 (-330 002) 0,02 (-0,67) 2012-05-15
Eko Holding SA 125 331 (26 300) 0,25 (0,05) 125 331 (26 300) 0,25 (0,05) 2012-04-25
Eko Holding SA 99 031 (9 350) 0,20 (0,02) 99 031 (9 350) 0,20 (0,02) 2012-03-28
Eko Holding SA 89 681 (17 176) 0,18 (0,04) 89 681 (17 176) 0,18 (0,04) 2012-03-09
Eko Holding SA 72 505 0,14 72 505 0,14 2012-03-09
Eko Holding SA 72 505 (24 105) 0,14 (0,05) 72 505 (24 105) 0,14 (0,05) 2012-03-02
Eko Holding SA 48 400 0,09 48 400 0,09 2012-01-27
Gradecki Krzysztof 19 417 240 (60 248) 39,93 (0,12) 19 417 240 (60 248) 39,93 (0,12) 2011-11-14
PZU Asset Management SA 2 473 699 5,08 2 473 699 5,08 2011-11-04
MetLife OFE 5 353 020 11,01 (11,01) 5 353 020 11,05 (11,05) 2011-11-02
MetLife OFE 0 (-5 161 616) 0,00 (-10,61) 0 (-5 161 616) 0,00 (-10,61) 2011-11-02
Gradecki Krzysztof 19 356 992 (6 592) 39,81 (0,01) 19 356 992 (6 592) 39,81 (0,01) 2011-09-28
MetLife OFE 5 161 616 (500 000) 10,61 (1,03) 5 161 616 (500 000) 10,61 (1,03) 2011-07-21
MetLife OFE 4 661 616 (2 131 388) 9,58 (4,38) 4 661 616 (2 131 388) 9,58 (4,38) 2011-07-20
Gradecki Krzysztof 19 350 400 (-7 489 600) 39,80 (-15,20) 19 350 400 (-7 489 600) 39,80 (-15,20) 2011-05-16
Śmigrodzki Jarosław 450 000 0,92 (0,92) 450 000 0,92 (0,92) 2010-08-27
Śmigrodzki Jarosław 450 000 0,00 450 000 0,00 2010-08-27
Orlicz Robert 135 503 (1 583) 0,27 (-0,09) 135 503 (1 583) 0,27 (-0,09) 2010-08-27
Kruszelnicki Krzysztof 340 000 0,69 (-0,24) 340 000 0,69 (-0,24) 2010-08-27
MetLife OFE 2 530 228 5,20 (0,20) 2 530 228 5,20 (0,20) 2010-03-31
MetLife OFE 2 530 228 5,00 2 530 228 5,00 2010-03-31
Zabilski Grzegorz wraz z Joanna Zabilską 5 205 000 10,70 (0,70) 5 205 000 10,70 (0,70) 2010-03-25
Zabilski Grzegorz wraz z Joanna Zabilską 5 205 000 (1 985 000) 10,00 (3,38) 5 205 000 (1 985 000) 10,00 (3,38) 2010-03-25
Zabilski Grzegorz 3 220 000 6,62 (-2,23) 3 220 000 6,62 (-2,23) 2010-03-25
Ogółem 48 616 605 (12 245 000) 0 48 616 605 (12 245 000) 0 2010-03-24
Zabilski Grzegorz 3 220 000 (-2 985 000) 8,85 (-8,20) 3 220 000 (-2 985 000) 8,85 (-8,20) 2010-02-10
Zabilski Grzegorz wraz z Joanna Zabilską 6 205 000 17,05 (4,29) 6 205 000 17,05 (4,29) 2010-02-10
Zabilski Grzegorz wraz z Joanna Zabilską 6 205 000 12,76 6 205 000 12,76 2010-02-10
Zabilska Joanna 1 985 000 4,08 1 985 000 4,08 2010-02-10
Śmigrodzki Jarosław 450 000 0,00 (-1,23) 450 000 0,00 (-1,23) 2010-02-10
Śmigrodzki Jarosław 450 000 1,23 (0,31) 450 000 1,23 (0,31) 2010-02-10
Śmigrodzki Jarosław 450 000 0,92 450 000 0,92 2010-02-10
Orlicz Robert 133 920 0,36 (0,09) 133 920 0,36 (0,09) 2010-02-10
Orlicz Robert 133 920 0,27 (0,27) 133 920 0,27 (0,27) 2010-02-10
Orlicz Robert 133 920 0,00 133 920 0,00 2010-02-10
Kruszelnicki Krzysztof 340 000 0,93 (0,24) 340 000 0,93 (0,24) 2010-02-10
Kruszelnicki Krzysztof 340 000 0,69 (0,69) 340 000 0,69 (0,69) 2010-02-10
Kruszelnicki Krzysztof 340 000 0,00 340 000 0,00 2010-02-10
Gradecki Krzysztof wraz Marzeną Gradecką 26 840 000 (7 500 000) 55,00 (15,22) 26 840 000 (7 500 000) 55,00 (15,22) 2010-02-10
Gradecki Krzysztof 19 340 000 39,78 (-13,39) 19 340 000 39,78 (-13,39) 2010-02-10
Gradecki Krzysztof 19 340 000 (-7 500 000) 53,17 (-20,62) 19 340 000 (-7 500 000) 53,17 (-20,62) 2010-02-10
Gradecki Krzysztof wraz Marzeną Gradecką 26 840 000 73,79 (18,59) 26 840 000 73,79 (18,59) 2010-02-10
Gradecki Krzysztof wraz Marzeną Gradecką 26 840 000 55,20 26 840 000 55,20 2010-02-10
Gradecka Marzena 7 500 000 15,42 7 500 000 15,42 2010-02-10
Ogółem 36 371 605 0 36 371 605 0 2008-08-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.