20,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Akcjonariat - CNT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 153 180 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 7 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 823 023
Liczba głosów na WZA: 7 400 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,69%
Kapitał akcyjny: 29 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 823 023
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 823 023 (78,68%) 5 823 023 (78,68%) 2022-02-25 PLA, MNC, NWG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-11-04 25 500
1 020 000,00
40,00 40,00 25 500
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
2007-02-15
split 1:10 1997-06-28
4,00 255 000
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-07-31
seria BI - prawo poboru 1:1 1997-12-13 255 000
1 020 000,00
4,00 4,00 1 420 000
5 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
2007-02-15
seria BII - prawo poboru 1:2 1997-12-13 510 000
2 295 000,00
4,00 4,50 1 020 000
4 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
1998-11-06
seria C - subskrypcja prywatna 1997-12-13 400 000
6 400 000,00
4,00 16,00 1 420 000
5 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
1998-11-06
seria D - XI NFI SA 1998-04-18 700 000
11 200 000,00
4,00 16,00 2 120 000
8 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-07-10
1998-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 1998-04-18 100 000
400 000,00
4,00 4,00 2 220 000
8 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-07-10
1998-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 2006-11-24 23 465 640
844 763 040,00
4,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 2:9 2006-11-24 9 990 000
359 640 000,00
4,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 1:4 2007-02-26 8 880 000
35 520 000,00
4,00 4,00 11 100 000
44 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-16
2007-08-01
połączenie z Wica-Invest sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału 2007-08-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2012-07-20 -2 010 000
4,00 9 090 000
36 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-04
2012-09-13
zmiana firmy z Energopol Południe SA na Centrum Nowoczesnych Technologii SA 2013-02-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-10-01 -590 000
4,00 8 500 000
34 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-12 -1 100 000
4,00 7 400 000
29 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 678 056 (10 804) 76,73 (0,15) 5 678 056 (10 804) 76,73 (0,15) 2021-11-09
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 667 252 (107 076) 76,58 (1,44) 5 667 252 (5 111 076) 76,58 (69,06) 2021-10-20
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 560 176 (22 266) 75,14 (9,99) 556 176 (-4 981 734) 7,52 (-67,32) 2021-03-11
CNT SA 0 (-1 100 000) 0,00 (-12,94) 0 (-1 100 000) 0,00 2020-09-09
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 537 910 65,15 (-9,69) 5 537 910 74,84 2020-06-25
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 537 910 (-912 822) 74,84 (-1,05) 5 537 910 (-912 822) 74,84 (-12,33) 2020-06-25
CNT SA 1 100 000 12,94 (12,94) 1 100 000 0,00 2020-06-25
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 450 732 (79 077) 75,89 (5,79) 6 450 732 (79 077) 87,17 (12,21) 2019-12-23
CNT SA 0 (-590 000) 0,00 (-6,49) 0 (-590 000) 0,00 2019-12-23
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 371 655 70,10 (-4,86) 6 371 655 74,96 2019-06-27
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 371 655 (-376 956) 74,96 (0,72) 6 371 655 (-376 956) 74,96 (-4,44) 2019-06-27
CNT SA 590 000 6,49 (6,49) 590 000 0,00 2019-06-27
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 748 611 (199 951) 74,24 (2,20) 6 748 611 (199 951) 79,40 (7,36) 2019-02-15
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 548 660 (-204 715) 72,04 (-2,25) 6 548 660 (-204 715) 72,04 (-2,25) 2018-11-21
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 753 375 (70 319) 74,29 (0,77) 6 753 375 (70 319) 74,29 (0,77) 2018-10-18
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 683 056 (446 699) 73,52 (4,91) 6 683 056 (446 699) 73,52 (4,91) 2018-05-15
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 6 236 357 (258 515) 68,61 (2,85) 6 236 357 (258 515) 68,61 (2,85) 2018-03-19
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 977 842 (220 180) 65,76 (2,42) 5 977 842 (220 180) 65,76 (2,42) 2017-07-07
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 757 662 (61 790) 63,34 (0,68) 5 757 662 (61 790) 63,34 (0,68) 2015-11-24
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 695 872 (419 466) 62,66 (4,62) 5 695 872 (419 466) 62,66 (4,62) 2015-02-23
Skarbiec TFI SA 0 (-2 500 000) 0,00 (-27,50) 0 (-2 500 000) 0,00 (-27,50) 2014-08-07
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 276 406 (2 942 053) 58,04 (32,36) 5 276 406 (2 942 053) 58,04 (32,36) 2014-08-07
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 334 353 (-420 872) 25,68 (-4,63) 2 334 353 (-420 872) 25,68 (-4,63) 2014-07-01
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 2 755 225 (478 280) 30,31 (5,27) 2 755 225 (478 280) 30,31 (5,27) 2014-07-01
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 276 945 (447 752) 25,04 (4,92) 2 276 945 (447 752) 25,04 (4,92) 2014-01-16
Provent Polska sp. z o.o. 233 000 (-675 083) 2,56 (-7,42) 233 000 (-675 083) 2,56 (-7,42) 2013-12-18
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 829 193 (200 111) 20,12 (2,20) 1 829 193 (200 111) 20,12 (2,20) 2013-09-12
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 629 082 (220 502) 17,92 (2,43) 1 629 082 (220 502) 17,92 (2,43) 2013-09-09
Kwiatek, Piotr Jakub 19 150 (8 150) 0,21 (0,12) 19 150 (8 150) 0,21 (0,09) 2013-09-03
Taźbirek Jacek 12 996 (4 000) 0,14 (0,06) 12 996 (4 000) 0,14 (0,05) 2013-06-06
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 408 580 (-566 830) 15,49 (-6,24) 1 408 580 (-566 830) 15,49 (-6,24) 2013-04-29
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 975 410 (-908 083) 21,73 (-9,99) 1 975 410 (-908 083) 21,73 (-9,99) 2013-03-05
Provent Polska sp. z o.o. 908 083 9,98 908 083 9,98 2013-02-22
Altus SA 451 887 (-6 601) 4,97 (-0,07) 451 887 (-6 601) 4,97 (-0,07) 2012-12-27
Altus SA 458 488 (-151 519) 5,04 (-0,45) 458 488 (-151 519) 5,04 (-1,67) 2012-12-17
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 883 493 (41 589) 31,72 (6,12) 2 883 493 (41 589) 31,72 (0,46) 2012-09-20
CNT SA akcje własne 0 (-2 010 000) 0,00 (-18,10) 0 (-2 010 000) 0,00 2012-09-13
Altus SA 610 007 5,49 (-1,22) 610 007 6,71 2012-08-31
Altus SA 610 007 (116 085) 6,71 (2,27) 610 007 (116 085) 6,71 (1,28) 2012-08-31
Altus SA 493 922 (31 704) 4,44 (0,44) 493 922 (31 704) 5,43 (0,43) 2012-08-30
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 841 904 25,60 (-5,66) 2 841 904 31,26 2012-06-01
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 841 904 (227 755) 31,26 (7,71) 2 841 904 (227 755) 31,26 (2,51) 2012-06-01
Skarbiec TFI SA 2 500 000 27,50 (4,98) 2 500 000 27,50 2012-05-29
Skarbiec TFI SA 2 500 000 (228 182) 22,52 (2,06) 2 500 000 (228 182) 27,50 (2,51) 2012-05-29
Szwarc, Katarzyna Weronika 6 195 0,06 (0,01) 6 195 0,06 2012-05-15
Szwarc, Katarzyna Weronika 6 195 (-165) 0,05 6 195 (-165) 0,06 (0,01) 2012-05-15
Taźbirek Jacek 8 996 0,08 (-0,01) 8 996 0,09 2012-04-27
Taźbirek Jacek 8 996 (2 200) 0,09 (0,03) 8 996 (2 200) 0,09 (0,02) 2012-04-27
Kwiatek, Piotr Jakub 11 000 0,09 (-0,03) 11 000 0,12 2012-04-27
Kwiatek, Piotr Jakub 11 000 (4 464) 0,12 (0,07) 11 000 (4 464) 0,12 (0,05) 2012-04-27
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 614 149 (42 307) 23,55 (0,39) 2 614 149 (42 307) 28,75 (0,46) 2012-04-05
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 571 842 (193 699) 23,16 (1,74) 2 571 842 (193 699) 28,29 (2,13) 2012-04-01
Kwiatek, Piotr Jakub 6 536 (-1 464) 0,05 (-0,02) 6 536 (-1 464) 0,07 2011-12-22
Taźbirek Jacek 6 796 (-1 524) 0,06 (-0,01) 6 796 (-1 524) 0,07 2011-12-20
CNT SA akcje własne 2 010 000 (1 560 099) 18,10 (14,05) 2 010 000 (1 560 099) 0,00 2011-12-20
Altus SA 462 218 (-109 432) 4,00 (-1,15) 462 218 (-109 432) 5,00 (-0,15) 2011-12-19
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 378 143 (-946 087) 21,42 (-8,52) 2 378 143 (-946 087) 26,16 (-5,05) 2011-11-30
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 324 230 (117 496) 29,94 (1,06) 3 324 230 (117 496) 31,21 (2,33) 2011-11-04
CNT SA akcje własne 449 901 (3 282) 4,05 (0,03) 449 901 (3 282) 0,00 2011-09-30
CNT SA akcje własne 446 619 (275) 4,02 446 619 (275) 0,00 2011-09-29
CNT SA akcje własne 446 344 (5 046) 4,02 (0,05) 446 344 (5 046) 0,00 2011-09-28
CNT SA akcje własne 441 298 (6 464) 3,97 (0,06) 441 298 (6 464) 0,00 2011-09-27
CNT SA akcje własne 434 834 (7 927) 3,91 (0,07) 434 834 (7 927) 0,00 2011-09-26
CNT SA akcje własne 426 907 (7 982) 3,84 (0,07) 426 907 (7 982) 0,00 2011-09-23
CNT SA akcje własne 418 925 (8 118) 3,77 (0,07) 418 925 (8 118) 0,00 2011-09-22
CNT SA akcje własne 410 807 (7 309) 3,70 (0,07) 410 807 (7 309) 0,00 2011-09-21
CNT SA akcje własne 403 498 (600) 3,63 (0,01) 403 498 (600) 0,00 2011-09-20
CNT SA akcje własne 402 898 (7 501) 3,62 (0,06) 402 898 (7 501) 0,00 2011-09-19
CNT SA akcje własne 395 397 (8 975) 3,56 (0,08) 395 397 (8 975) 0,00 2011-09-16
CNT SA akcje własne 386 422 (9 119) 3,48 (0,09) 386 422 (9 119) 0,00 2011-09-15
CNT SA akcje własne 377 303 (7 562) 3,39 (0,06) 377 303 (7 562) 0,00 2011-09-14
CNT SA akcje własne 369 741 (9 760) 3,33 (0,09) 369 741 (9 760) 0,00 2011-09-13
CNT SA akcje własne 359 981 (10 008) 3,24 (0,09) 359 981 (10 008) 0,00 2011-09-12
CNT SA akcje własne 349 973 (10 089) 3,15 (0,09) 349 973 (10 089) 0,00 2011-09-09
CNT SA akcje własne 339 884 (10 587) 3,06 (0,10) 339 884 (10 587) 0,00 2011-09-08
CNT SA akcje własne 329 297 (10 680) 2,96 (0,09) 329 297 (10 680) 0,00 2011-09-07
CNT SA akcje własne 318 617 (11 188) 2,87 (0,11) 318 617 (11 188) 0,00 2011-09-06
CNT SA akcje własne 307 429 (12 480) 2,76 (0,11) 307 429 (12 480) 0,00 2011-09-05
CNT SA akcje własne 294 949 (13 594) 2,65 (0,12) 294 949 (13 594) 0,00 2011-09-02
CNT SA akcje własne 281 355 (12 390) 2,53 (0,11) 281 355 (12 390) 0,00 2011-09-01
CNT SA akcje własne 268 965 (12 306) 2,42 (0,11) 268 965 (12 306) 0,00 2011-08-31
CNT SA akcje własne 256 659 (12 091) 2,31 (0,11) 256 659 (12 091) 0,00 2011-08-30
CNT SA akcje własne 244 568 (10 812) 2,20 (0,10) 244 568 (10 812) 0,00 2011-08-29
CNT SA akcje własne 233 756 (11 053) 2,10 (0,10) 233 756 (11 053) 0,00 2011-08-26
CNT SA akcje własne 222 703 (10 897) 2,00 (0,10) 222 703 (10 897) 0,00 2011-08-25
CNT SA akcje własne 211 806 (10 613) 1,90 (0,09) 211 806 (10 613) 0,00 2011-08-24
CNT SA akcje własne 201 193 (10 892) 1,81 (0,10) 201 193 (10 892) 0,00 2011-08-23
CNT SA akcje własne 190 301 (10 532) 1,71 (0,10) 190 301 (10 532) 0,00 2011-08-22
CNT SA akcje własne 179 769 (10 341) 1,61 (0,09) 179 769 (10 341) 0,00 2011-08-19
CNT SA akcje własne 169 428 (10 127) 1,52 (0,09) 169 428 (10 127) 0,00 2011-08-18
CNT SA akcje własne 159 301 (10 376) 1,43 (0,09) 159 301 (10 376) 0,00 2011-08-17
CNT SA akcje własne 148 925 (9 702) 1,34 (0,09) 148 925 (9 702) 0,00 2011-08-16
CNT SA akcje własne 139 223 (9 287) 1,25 (0,08) 139 223 (9 287) 0,00 2011-08-12
CNT SA akcje własne 129 936 (9 864) 1,17 (0,09) 129 936 (9 864) 0,00 2011-08-11
CNT SA akcje własne 120 072 (9 774) 1,08 (0,09) 120 072 (9 774) 0,00 2011-08-10
CNT SA akcje własne 110 298 (4 616) 0,99 (0,04) 110 298 (4 616) 0,00 2011-08-09
CNT SA akcje własne 105 682 (9 429) 0,95 (0,09) 105 682 (9 429) 0,00 2011-08-08
CNT SA akcje własne 96 253 (7 840) 0,86 (0,07) 96 253 (7 840) 0,00 2011-08-05
CNT SA akcje własne 88 413 (6 431) 0,79 (0,06) 88 413 (6 431) 0,00 2011-08-04
CNT SA akcje własne 81 982 (6 182) 0,73 (0,05) 81 982 (6 182) 0,00 2011-08-03
CNT SA akcje własne 75 800 (6 011) 0,68 (0,06) 75 800 (6 011) 0,00 2011-08-02
CNT SA akcje własne 69 789 (3 645) 0,62 (0,03) 69 789 (3 645) 0,00 2011-08-01
CNT SA akcje własne 66 144 (5 603) 0,59 (0,05) 66 144 (5 603) 0,00 2011-07-29
CNT SA akcje własne 60 541 (5 147) 0,54 (0,05) 60 541 (5 147) 0,00 2011-07-28
CNT SA akcje własne 55 394 (4 984) 0,49 (0,04) 55 394 (4 984) 0,00 2011-07-27
CNT SA akcje własne 50 410 (972) 0,45 (0,01) 50 410 (972) 0,00 2011-07-26
CNT SA akcje własne 49 438 (4 478) 0,44 (0,04) 49 438 (4 478) 0,00 2011-07-25
CNT SA akcje własne 44 960 (4 378) 0,40 (0,04) 44 960 (4 378) 0,00 2011-07-22
CNT SA akcje własne 40 582 (1 810) 0,36 (0,02) 40 582 (1 810) 0,00 2011-07-21
CNT SA akcje własne 38 772 (4 246) 0,34 (0,03) 38 772 (4 246) 0,00 2011-07-20
CNT SA akcje własne 34 526 (4 325) 0,31 (0,04) 34 526 (4 325) 0,00 2011-07-19
CNT SA akcje własne 30 201 (4 254) 0,27 (0,04) 30 201 (4 254) 0,00 2011-07-18
CNT SA akcje własne 25 947 (4 607) 0,23 (0,04) 25 947 (4 607) 0,00 2011-07-15
CNT SA akcje własne 21 340 (1 050) 0,19 (0,01) 21 340 (1 050) 0,00 2011-07-14
CNT SA akcje własne 20 290 (3 144) 0,18 (0,03) 20 290 (3 144) 0,00 2011-07-13
CNT SA akcje własne 17 146 (1 000) 0,15 (0,01) 17 146 (1 000) 0,00 2011-07-12
CNT SA akcje własne 16 146 (1 000) 0,14 (0,01) 16 146 (1 000) 0,00 2011-07-11
CNT SA akcje własne 15 146 (2 535) 0,13 (0,02) 15 146 (2 535) 0,00 2011-07-08
CNT SA akcje własne 12 611 (3 225) 0,11 (0,03) 12 611 (3 225) 0,00 2011-07-07
CNT SA akcje własne 9 386 (3 191) 0,08 (0,03) 9 386 (3 191) 0,00 2011-07-06
CNT SA akcje własne 6 195 (3 187) 0,05 (0,03) 6 195 (3 187) 0,00 2011-07-05
CNT SA akcje własne 3 008 0,02 3 008 0,00 2011-07-04
Altus SA 571 650 (18 870) 5,15 (0,17) 571 650 (18 870) 5,15 (0,17) 2011-04-26
Altus SA 552 780 4,98 552 780 4,98 2011-04-25
Szwarc, Katarzyna Weronika 6 360 0,05 6 360 0,05 2011-03-31
Skarbiec TFI SA 2 271 818 (530 000) 20,46 (4,77) 2 271 818 (530 000) 24,99 (5,83) 2010-12-21
Skarbiec TFI SA 1 741 818 (-290 417) 15,69 (-2,61) 1 741 818 (-290 417) 19,16 (0,86) 2010-12-20
Skarbiec TFI SA 2 032 235 (629 995) 18,30 (5,67) 2 032 235 (629 995) 18,30 (5,67) 2010-11-15
Taźbirek Jacek 8 320 (5 200) 0,07 (0,05) 8 320 (5 200) 0,07 (0,05) 2010-11-03
Kwiatek, Piotr Jakub 8 000 (4 000) 0,07 (0,04) 8 000 (4 000) 0,07 (0,04) 2010-11-03
Szwarc, Katarzyna Weronika 6 360 0,05 6 360 0,05 2010-08-12
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 206 734 (-321 977) 28,88 (-2,91) 3 206 734 (-321 977) 28,88 (-2,91) 2010-08-12
Taźbirek Jacek 3 120 0,02 3 120 0,02 2010-05-04
Kwiatek, Piotr Jakub 4 000 0,03 4 000 0,03 2010-05-04
Skarbiec TFI SA 1 402 240 (225 520) 12,63 (2,03) 1 402 240 (225 520) 12,63 (2,03) 2010-02-24
Skarbiec TFI SA 1 176 720 (60 786) 10,60 (0,55) 1 176 720 (60 786) 10,60 (0,55) 2010-02-23
Skarbiec TFI SA 1 115 934 (11 115) 10,05 (0,10) 1 115 934 (11 115) 10,05 (0,10) 2010-02-02
Skarbiec TFI SA 1 104 819 (506 339) 9,95 (4,56) 1 104 819 (506 339) 9,95 (4,56) 2010-02-01
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 528 711 (321 977) 31,79 (2,91) 3 528 711 (321 977) 31,79 (2,91) 2009-11-04
Skarbiec TFI SA 598 480 5,39 598 480 5,39 2009-09-22
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 206 734 (221 247) 28,88 (1,99) 3 206 734 (221 247) 28,88 (1,99) 2009-09-14
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 985 487 (-321 977) 26,89 (-2,90) 2 985 487 (-321 977) 26,89 (-2,90) 2009-05-15
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 307 464 (229 430) 29,79 (2,07) 3 307 464 (229 430) 29,79 (2,07) 2008-04-09
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 078 034 (567 346) 27,72 (5,11) 3 078 034 (567 346) 27,72 (5,11) 2008-04-08
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 2 510 688 (-567 346) 22,61 (-5,11) 2 510 688 (-567 346) 22,61 (-5,11) 2008-03-31
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 3 078 034 (299 793) 27,72 (2,70) 3 078 034 (299 793) 27,72 (2,70) 2008-02-07
Jakubas Zbigniew 2 778 241 (2 323 304) 25,02 (4,53) 2 778 241 (2 323 304) 25,02 (5,49) 2007-11-22
Mike Jan 14 224 (11 884) 0,00 (-0,10) 14 224 (11 884) 0,00 (-0,05) 2007-10-31
Marek Bogumił 13 320 (1 457) 0,00 (-0,53) 13 320 (1 457) 0,00 (-0,31) 2007-10-31
Tomkowski, Lech Tomasz 9 850 (-60 422) 0,00 (-3,16) 9 850 (-60 422) 0,00 (-1,88) 2007-08-14
Jakubas Zbigniew 454 937 20,49 (16,40) 454 937 19,53 (15,48) 2007-05-18
Jakubas Zbigniew 454 937 (-53 580) 4,09 (-18,81) 454 937 (-53 580) 4,05 (-17,78) 2007-05-18
Jakubas Zbigniew 508 517 22,90 508 517 (-795 568) 21,83 (-10,97) 2007-03-22
Tomkowski, Lech Tomasz 70 272 3,16 (2,53) 70 272 1,88 (1,26) 2006-12-31
Tomkowski, Lech Tomasz 70 272 0,63 70 272 0,62 (-0,01) 2006-12-31
Tomkowski, Lech Tomasz 70 272 (-389) 0,63 (-2,55) 70 272 (-389) 0,63 (-1,14) 2006-12-31
Marek Bogumił 11 863 0,53 (0,43) 11 863 0,31 (0,21) 2006-12-31
Marek Bogumił 11 863 0,10 11 863 0,10 2006-12-31
Marek Bogumił 11 863 0,10 11 863 0,10 2006-12-31
Tomkowski, Lech Tomasz 70 661 3,18 70 661 1,77 (-0,12) 2006-08-04
Tomkowski, Lech Tomasz 70 661 3,18 70 661 1,89 2006-08-04
Musialik Marian 70 687 0,63 (-2,55) 70 687 0,63 (-1,14) 2006-08-04
Musialik Marian 70 687 3,18 70 687 1,77 (-0,12) 2006-08-04
Musialik Marian 70 687 3,18 (3,18) 70 687 (-129 702) 1,89 (-2,83) 2006-08-04
Mike Jan 2 340 0,10 2 340 0,05 (-0,01) 2006-08-04
Mike Jan 2 340 0,10 (0,08) 2 340 0,06 (0,04) 2006-08-04
Mike Jan 2 340 0,02 2 340 0,02 2006-08-04
Mike Jan 2 340 0,02 2 340 0,02 2006-08-04
Malinowska Urszula 8 521 0,00 (-0,38) 8 521 0,00 (-0,21) 2006-08-04
Malinowska Urszula 8 521 0,38 8 521 0,21 (-0,01) 2006-08-04
Malinowska Urszula 8 521 0,38 (0,31) 8 521 0,22 (0,15) 2006-08-04
Malinowska Urszula 8 521 0,07 8 521 0,07 2006-08-04
Jakubas Zbigniew 508 517 22,90 1 304 085 32,80 (-2,17) 2006-08-04
Jakubas Zbigniew 508 517 (198 517) 22,90 (8,94) 1 304 085 (994 085) 34,97 (27,17) 2006-08-04
Jakubas Zbigniew 310 000 13,96 310 000 7,80 2006-08-03
Musialik Marian 0 0,00 200 389 4,72 1999-05-29
Bank BPH SA 200 000 9,01 200 000 4,71 1998-09-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2020-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2015-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2007-03-23 Prawo poboru 1:4
2000-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1999-09-30 Asymilacja akcji
1999-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.