Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR107

Wartość jednostki: 12,15 zł
Aktywa: 411 504 zł
Max 1R: 12,15 zł
Min 1R: 7,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 11,99 1,33% 0,85%
7D 11,26 7,90% 1,46%
1M 11,22 8,29% 1,78%
3M 11,07 9,76% 1,45%
6M 9,57 26,96% 12,42%
1R -- 8,14%
3L -- -
YTD 10,24 18,65% 2,38%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) 114,95 zł 14,95%
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 56,86 zł 13,67%
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 9,60 zł -4,19%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Sobolewski
Michał Stalmach
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl