PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS59A2

Wartość jednostki: 108,80 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 121,38 zł
Min 1R: 100,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji japońskich
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji japońskich
1D 108,21 0,55% 0,65%
7D 108,59 0,19% 0,32%
1M 104,88 3,74% 2,60%
3M 108,46 0,31% -1,72%
6M 111,44 -2,09% -2,29%
1R 111,61 -2,52% 0,10%
3L -- 28,51%
YTD 116,46 -6,71% -4,14%

Najlepsze fundusze akcji japońskich

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Artur Ratyński
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl