PKO Złota A1 (Światowy Fundusz Walutowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS39A1

Wartość jednostki: 629,75 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 919,99 zł
Min 1R: 574,92 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny: Globalny
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 593,29 6,15% 1,43%
7D 629,02 0,12% 0,45%
1M 630,13 -0,06% -1,49%
3M 789,04 -20,19% 0,23%
6M 791,58 -20,44% -6,50%
1R 861,88 -26,93% -9,19%
3L -- -16,05%
YTD 772,14 -15,66% 2,26%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 545,78 zł 2,24%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 53,14 zł -0,54%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 146,78 zł -2,90%
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 115,22 zł -6,02%
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 113,94 zł -6,48%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl