Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 143,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 141,3 mln zł.

(fot. Krzysztof Zuczkowski/Forbes / FORUM)

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 132 mln zł do 152,1 mln zł.

Bank podał, że w związku z zakończeniem procesu ostatecznego rozliczenia nabycia podstawowej działalności Banku BPH dokonał przekształcenia danych za 2016 r. wskutek czego o 43,05 mln zł uległ zmniejszeniu zysk neto za ten okres.

Zysk netto grupy Alior Banku w całym 2017 r. wyniósł 515,2 mln zł podczas gdy w 2016 roku był, po przekształceniu, na poziomie 575,2 mln zł. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wyniósł 8 proc.

Wyniki Alior Banku w czwartym kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników (w mln zł)

4Q2017 konsensus PAP
różnica

Wynik odsetkowy 736,9 742,2 -1%

Wynik z prowizji 114,9 112,9 2%

Koszty ogółem 449,4 459,9 -2%

Saldo rezerw -250,0 -254,0 -2%

Zysk netto 143,1 141,3 1%


4Q2017 4Q2016* różnica 3Q2017 różnica
w mln zł

rdr
kdk
Wynik odsetkowy 737 599 23% 724 2%
Wynik z prowizji 115 92 25% 103 11%
Koszty ogółem 449 706 -36% 404 11%
Saldo rezerw -250 -252 -1% -212 18%
Zysk netto 143 369 -61% 190 -25%

Według wyliczeń PAP wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 736,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 742,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 730-751 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 23 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2017 roku wyniósł 114,9 mln zł i także był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 112,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 107 mln zł do 120,2 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 25 proc. rdr i 11 proc. kdk.

Koszty w IV kwartale wyniosły 449,4 mln zł i były zbliżone do oczekiwanych (459,9 mln zł). Koszty spadły 36 proc. rdr i wzrosły 11 proc. kdk.

Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w 2017 r. na poziomie 49,7 proc. (47,6 proc. wyłączając koszty integracji).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku 250 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 254 mln zł.

W całym 2017 roku odpisy wyniosły 929,6 mln zł, a współczynnik kosztów ryzyka zanotował w ujęciu rok do roku spadek z 1,9 proc. do 1,7 proc.

Suma bilansowa grupy na koniec 2017 r. w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,6 proc. do 69,5 mld zł. Należności kredytowe klientów netto wzrosły w tym samym okresie o 10,9 proc. do 51,3 mld zł, a zobowiązania wobec klientów o 12,2 proc. do 57,6 mld zł.

Zwiększenie portfela należności od klientów wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek

udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 9,1 proc. do 28,2 mld zł), jak i przyrostu portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego wzrósł o 13,1 proc. do 23 mld zł.

Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 17,2 mld zł (wzrost rdr o 8,3 proc.)

Wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na koniec 2017 r. na poziomie 89 proc., tj. 1 p.p. niższym w porównaniu do końca 2016 r.

Współczynnik wypłacalności wzrósł z poziomu 13,6 proc. na koniec 2016 r. do poziomu 15,2 proc. na koniec 2017 roku. Bank podał, że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na łączne stosowanie przez bank metody AMA (Advanced Measurement Approach) co spowoduje zwiększenie od 1 stycznia 2018 r. współczynnika Tier 1 o około 0,19 pp i TCR o około 0,24 pp.

seb/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 2 p-gielda

dędą zyski

! Odpowiedz
ALIOR -0,90% 65,80
2018-08-17 17:00:00
WIG -1,34% 58 130,92
2018-08-17 17:05:00
WIG20 -1,96% 2 217,74
2018-08-17 17:15:00
WIG30 -1,61% 2 543,28
2018-08-17 17:05:00
MWIG40 0,04% 4 240,04
2018-08-17 17:05:00
DAX -0,22% 12 210,55
2018-08-17 17:35:00
NASDAQ 0,13% 7 816,33
2018-08-17 22:02:00
SP500 0,33% 2 850,13
2018-08-17 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl