Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu: Dochody zagraniczne z kilku źródeł

"(...) Jak ustalić w zeznaniu PIT-36 podatek należny w sytuacji gdy podatnik uzyskał np. dochody z pracy w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii? (...)

Przepisy art. 27 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wykluczają możliwość podwójnego opodatkowania takich dochodów.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dochody uzyskane z Wielkiej Brytanii nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania, zatem jest oczywiste, że stopę procentową należy ustalić od sumy dochodów z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a następnie według tej stopy procentowej należy ustalić podatek od sumy dochodów z Polski i Wielkiej Brytanii.

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Oczywiście, nie należy w tym miejscu obliczać ponownie podatku od sumy dochodów z Polski i Wielkiej Brytanii, gdyż podatek został określony, jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 27 ust. 8 (dochody z Niemiec wpłynęły na stopę procentową podatku należnego od sumy dochodów z Polski i Wielkiej Brytanii). Podatnik ma jednak prawo, zgodnie z art. 27 ust. 9 i postanowieniami polsko--brytyjskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, pomniejszyć podatek ustalony w wyżej wskazany sposób o podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii do wysokości nieprzekraczającej proporcji, w jakiej dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii pozostają do sumy dochodów uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii."

(pismo Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Finansów z dnia 23 lutego 2006 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie redakcyjne naszego Wydawnictwa).

Aby przybliżyć Czytelnikom wynikający z cytowanego powyżej pisma Ministerstwa Finansów sposób wyliczenia podatku do zapłaty w Polsce, posłużymy się przykładem.

Przykład

Małgorzata W. mająca miejsce zamieszkania w Polsce, w 2005 r. osiągnęła dochody ze stosunku pracy w następujących państwach:

  • w Polsce - w wysokości 15.000 zł,
    
  • w Niemczech (po przeliczeniu na złote) - w wysokości 20.000 zł,
    
  • w Wielkiej Brytanii (po przeliczeniu na złote) - w wysokości 45.000 zł, od których zapłaciła tam podatek w przeliczeniu na złote równy 8.000 zł (uwaga: podana kwota jest hipotetyczna).

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Niemcami w przypadku uzyskiwania dochodu w obu tych państwach, w celu obliczenia podatku stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Natomiast z umowy zawartej przez Polskę z Wielką Brytanią wynika, że należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia.

W tej sytuacji obliczenie podatku należnego do zapłaty w Polsce przez panią Małgorzatę przedstawia się następująco:

1) w pierwszej kolejności p. Małgorzata zsumuje wszystkie dochody uzyskane w 2005 r.:

15.000 zł + 20.000 zł + 45.000 zł = 80.000 zł

2) od sumy dochodów obliczy podatek według skali obowiązującej w 2005 r.:

(80.000 zł - 74.048 zł) × 40% + 17.611,68 zł = 19.992,48 zł

3) następnie ustali stopę procentową podatku dzieląc podatek wyliczony w punkcie 2 przez sumę dochodów z punktu 1

19.992,48 zł : 80.000 zł × 100 = 24,99%

4) teraz stosując wyliczoną przez siebie stopę procentową p. Małgorzata obliczy podatek należny od sumy dochodów uzyskanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii, z pominięciem dochodów uzyskanych w Niemczech:

(15.000 zł + 45.000 zł) × 24,99% = 14.994 zł

5) od obliczonego w punkcie 4 podatku odejmie następnie podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii; musi przy tym pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii:

   • stosunek dochodu uzyskanego w Wielkiej Brytanii do sumy dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii i Polsce:

45.000 zł : 60.000 zł × 100 = 75%

   • podatek należny przypadający na dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii:

14.994 zł × 75% = 11.245,50 zł.

Ponieważ kwota 11.245,50 zł jest wyższa od podatku faktycznie zapłaconego przez panią Małgorzatę w Wielkiej Brytanii, który w przeliczeniu na złote wyniósł 8.000 zł, od podatku należnego wyliczonego w punkcie 4 pani Małgorzata będzie mogła odjąć całą kwotę podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii,

6) ostatecznie podatek dochodowy za 2005 r. do zapłaty przez panią Małgorzatę w Polsce wyniesie:

14.994 zł - 8.000 zł = 6.994 zł.

Przedstawiony powyżej sposób wyliczenia podatku do zapłaty w Polsce będzie miał zastosowanie każdorazowo, gdy podatnik mieszkający w Polsce, w danym roku podatkowym uzyska równocześnie dochody z pracy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w trzech państwach, tj.:

 • w Polsce,
   
 • w państwie, z którego dochody podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (m.in. Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Stanach Zjednoczonych),
   
 • w państwie, z którego dochody są wolne od podatku w Polsce, z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją (m.in. Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii czy Grecji).


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 232 z dnia 2006-03-30
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~rafik

Dlaczego muszę zapłaćić podwójny podatek ,skoro już dziś wiadomo w praktyce ze zostanie on zniesony.Przecież to wina państwa polskiego , które nie było przygotowane pod względem zasad płacenia podatków do wejścia w struktury UE.Gdzie jest tu moja wina?
Proszę o kontakt wszyskich rozczarowanych.Powołamy komitet oszukanych przez państwo polskie w obliczu prawa.


denaburg@vp.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Farula

Gdzie wpisac na deklaracji rocznej PIT-36 przeliczone dochody na zł oraz zapłacony podatek przelicz.

! Odpowiedz
0 1 ~LEGAL

POLSKA dochód --------0zł
WB dochód------12000GBP

ILE PODATKU

! Odpowiedz
0 0 ~bubu

http://www.podatki.org.uk/forum/viewtopic.php?t=152 wejdz na strone i wylicz sobie jest tam prosty wzor

! Odpowiedz
0 0 ~LEGAL

POLSKA dochód --------0zł
WB dochód------12000GBP

ILE PODATKU

! Odpowiedz
0 0 ~LEGAL

POLSKA dochód --------0zł
WB dochód------12000GBP

ILE PODATKU

! Odpowiedz
0 0 ~PpP

Cholera, czyli okazuje sie że najwięcej za prace za granice zarobi Państwo Polskie z różnicy na podatkach. Bo każdy Polak, będzie musiał dopłacić do podatku.
A kurna nikt nie uwzględnia koszty np. w Angli, przeloty, najem, rozłąka,etc,etc.
Powinno się NIC nie brać, nie rozliczać. Zarobił....to jego. A i tak przyjedzie do kraju i wyda w sklepie (Polskim), kupi coś, "da pracę", rozwinie rynek lokalne....a tak to musi oddać Państwu a ten oczywyście przepieprzy na Diety i wyjazdy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~student

A może mi ktoś podpowie jak to jest z roliczneniem podatku, jeżeli pracowalem w WB ale nigdy nie pracowalem w Polsce. Czy musze się w Polsce rozliczać???

! Odpowiedz
0 0 ~JB

Nie jezeli nie jestes zameldowany w Polsce.
Nie jezeli nie zlozyles w Urzedzie Skarbowym NIP-3 ze mieszkasz w Polsce lub nie masz jeszcze numeru NIP.
Nie jesli nie miales zadnych dochodow w Polsce (to nie jest zodne z prawem ale nikt nie jest w stanie tego sprawdzic).
Tak jesli zarobiles cos ze stosunku pracy w Polsce i musisz sie i tak ujawnic.

Na przyszlosc polecam zglosic w biurze meldunkowym i US wyjazd za granice koniecznie: "na stale" - za granica nie ma przeciez meldunkow czasowych.
Wtedy zgodnie z prawem nie bedziesz musial pokazywac dochodow w Polsce.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ewa odpowiada ~JB

niewiem czy dobrze zrozumiałaam ,sytuacja jest taka, w 2005 pracowałam tylko w angli ,a w polsce miałam niewielki dochod z gieldy,czy musze sie rozliczac rowniez za anglie czy tylko za zysk z gieldy?prosze doradzcie.

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl