REKLAMA

ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

2021-06-02 18:06
publikacja
2021-06-02 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21.06.02-projekty_uchwal_na_ZWZ_ZAMET.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
21.06.02-sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Zamet.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_dobroczynnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: "Rozporządzenie", przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
- treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 13:00 w Katowicach, przy ulicy Armii Krajowej 51 (dalej: "ZWZ"),
- "Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki" - które ma być przedmiotem przedstawienia w ramach pkt 5 ogłoszonego porządku obrad ZWZ,
- treść Polityki dobroczynności, która ma być przedmiotem obrad ZWZ.

Ponadto wszelkie dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej emitenta www.zametsa.com
Załączniki
Plik Opis
21.06.02-projekty uchwał na ZWZ ZAMET.pdf21.06.02-projekty uchwał na ZWZ ZAMET.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem ZWZ
21.06.02-sprawozdanie Rady Nadzorczej Zamet.pdf21.06.02-sprawozdanie Rady Nadzorczej Zamet.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zamet S.A. za 2020 r.
Polityka dobroczynności.pdfPolityka dobroczynności.pdf Polityka dobroczynności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-02 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki