REKLAMA

ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank.

2021-03-09 21:47
publikacja
2021-03-09 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent) informuje o zawarciu w dn. 8 marca 2021 roku, aneksu do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych, o której Emitent informował w raportach nr 5/2018 a także 2/2020 oraz 4/2020 (dalej: „Umowa”).
Mocą przedmiotowego aneksu, strony Umowy tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) oraz Kredytobiorcy (Zamet Spółka Akcyjna, Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), postanowili o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej do dnia 30 listopada 2023 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym została przedłużona do dnia 28 lutego 2022 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 26 lutego 2027 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. W ramach przedmiotowej Umowy, Kredytobiorcy mają możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe) łącznie do wysokości 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), na warunkach określonych w Umowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-09 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
2021-03-09 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki