REKLAMA

XTPL S.A.: Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A.

2020-07-03 15:43
publikacja
2020-07-03 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Changes_of_AoA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
consolidated_AoA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu XTPL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 informuje, że w dniu dzisiejszym (3 lipca 2020 roku) sąd rejestrowy zarejestrował zmiany statutu XTPL S.A. oraz tekst jednolity statutu XTPL S.A. w związku z uchwałami nr 04/06/2020, 05/06/2020 oraz 06/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 8 czerwca 2020 roku („NWZA”).

Zmiany statutu dotyczą:
- kapitału warunkowego (§5a, §5b i §5c) – na podstawie uchwały nr 04/06/2020 NWZA z dnia 8 czerwca 2020 roku;

- dostosowania statutu do treści art. 90hh-90l ustawy o ofercie publicznej (§ 18 ust. 3 pkt 6 i 7) - na postawie uchwały nr 05/04/0202 NWZA z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Treść dotychczasowych i nowych postanowień statutu oraz treść tekstu jednolitego statutu znajduje się w załącznikach do raportu.

Załączniki:
1. Treść dotychczasowych i nowych postanowień statutu.
2. Tekst jednolity statutu

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie zmian statutu.pdfZestawienie zmian statutu.pdf Zestawienie zmian statutu
Tekst jednolity.pdfTekst jednolity.pdf Tekst jednolity
Changes of AoA.pdfChanges of AoA.pdf Changes of AoA
consolidated AoA.pdfconsolidated AoA.pdf Consolidated AoA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Referring to ESPI Current Report No. 17/2020, the Management Board of
XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that today (3 July 2020), the
registry court registered amendments to and the consolidated text of the
Articles of Association of XTPL S.A in connection with resolutions No.
04/06/2020, 05/06/2020 and 06/06/2020 of the Issuer's Extraordinary
General Meeting of Shareholders of 8 June 2020 (the “EGM”).


The amendments to the Articles of Association relate to:


– the conditional capital (§5a, §5b and §5c) – pursuant to EGM
Resolution No. 04/06/2020 of 8 June 2020;


– adaptation of the Articles of Association to the content of Article
90hh-90l of the Act on Public Offering (§ 18(3)(6) and (7)) – pursuant
to EGM Resolution No. 05/04/0202 of 8 June 2020.


The content of the existing and new provisions of the Articles of
Association and the text of the consolidated Articles of Association are
given in appendices hereto.


Appendices:


1. Content of the existing and new provisions of the Articles of
Association.


2. Consolidated text of the Articles of Association.


Detailed legal basis:


§ 5(1) of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2019 on current
and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki