REKLAMA

WOJAS S.A.: Zawarcie Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

2020-10-29 16:54
publikacja
2020-10-29 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Płynnościowej ("Umowa Pożyczki") w kwocie do 26.400.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy złotych) przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Pożyczka może zostać wykorzystana przez WOJAS S.A. wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:
1) Regulowania zobowiązań handlowych Spółki;
2) Regulowania przez Spółkę wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;
3) Zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
4) Regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki.

Zabezpieczeniem Umowy Pożyczki jest zastaw na linii do produkcji obuwia oraz zapasach handlowych na kwotę nie niższą niż 30 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia zapasów, a także poddanie się egzekucji przez WOJAS S.A. w trybie art. 777 K.C.

Wypłata pożyczki nastąpi po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających wskazanych w Umowie Pożyczki, co zdaniem WOJAS S.A. nastąpi w drugim tygodniu od zawarcia Umowy Pożyczki.

Spłata Pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i zgodne z regulaminem PFR.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Na zawarcie Umowy Pożyczki wydały zgodę Banki kredytujące WOJAS S.A.

Zawarcie Umowy Pożyczki wynika z pojawiania się wiosną 2020 roku epidemii koronawirusa COVID-19 i wpływa na stabilizację sytuacji finansowej WOJAS S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-29 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki