REKLAMA

WOJAS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji w zakresie złożenia pozwu

2019-07-18 23:47
publikacja
2019-07-18 23:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji w zakresie złożenia pozwu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
W związku z mogącymi się pojawić publikacjami medialnymi, działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 6 marca 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.


Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd WOJAS S.A. („Emitent”) informuje, iż podjął czynności prawne zmierzające do unieważnienia umowy zbycia udziałów w Spółce Chochołowskie Termy sp. z o.o., o której to umowie informował w RB nr 40/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. W szczególności w dniu 17 grudnia 2018 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zbycia udziałów, a w dniu 6 marca 2019 r. został złożony pozew w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów. Wartość przedmiotu sporu: 25 mln zł. Jednocześnie Zarząd WOJAS S.A. podjął czynności negocjacyjne zmierzające do finalnego wyjaśnienia przedmiotu sporu.


Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w „Rozporządzeniu MAR” oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 „Rozporządzenia MAR” wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r.

W ocenie Emitenta w momencie złożenia pozwu trudno przewidzieć jego finalne rozstrzygnięcie i jego skutki dla Emitenta. Dodatkowo ujawnienie tej informacji w dniu złożenia pozwu mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez negatywny wpływ na przebieg negocjacji pozasądowych.

W ocenie Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Emitenta w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna. Przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnego sporu oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji jak i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta przez opinię publiczną.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez „Rozporządzenie MAR” kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Emitenta wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających do dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Informacja Poufna została opóźniona do dnia 30 września 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-18 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki