REKLAMA

WOJAS S.A.: Odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe

2020-10-28 21:00
publikacja
2020-10-28 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2020 r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao S.A.”) aneksy do umowy kredytowej i umowy linii na gwarancje, wydłużające okres finansowania do 30 czerwca 2021 r.

Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A., limit kredytowy pozostał bez zmian i wynosi 10 mln zł, a limit na gwarancje bankowe uległ zmniejszeniu o 0,2 mln euro do kwoty 2,3 mln euro.

Zabezpieczeniem umów jest: hipoteka do kwoty 25 mln zł na nieruchomości własnej WOJAS S.A., pełnomocnictwo Banku do rachunków, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja z wpływów z wybranych terminali POS, cesja z polisy ubezpieczeniowej, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach linii gwarancyjnej PLG FGP na kwotę 8 mln zł.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki